Det var en gedigen trykksak som jeg etter kontroll av trykkersted fant ut var utarbeidet av et firma som drev distribusjon av annonsebaserte trykksaker.

I den senere tid har vi fått oppfordring gjennom media å bruke norske fagfolk og norske bedrifter til produksjon av trykksaker rettet mot norske kunder. Spesielt er det viktig at kommuner og offentlige etater bruker lokale leverandører.

MNA, som står for Midtre Namdal avfallselskap, er et firma som er et kommunalt samarbeide og drives etter selvkostprinsippet. Den som følger med utgiftene de blir belastet med fra nevnte selskap, kan konstatere at de stiger jevn og trutt.

Gjennom media har vi sett at det er forskjellige erfaringer med slike selskap. Det er ikke så sjelden at tilsvarende operatører går konkurs, og lager store problemer for befolkningen og lokale politikere. Dette har vi har sett i Oslo.

Da er det godt å ha lokale avtaler med kommuner som abonnerer på lokale løsninger, og kan belaste sine innbyggere etter selvkostprinsippet. En stor del av oss må betale dobbel avgift. Hvis vi har en hytte som ligger slik til, skal vi levere søppel på hjemveien i stedet for å ta med oss posen heim å bruke avfallsdunkene vi har abonnert på.

Tilbake til trykksaken. Alle slike trykksaker skal ha det vi kaller for et «trykkested». Etter å ha guglet trykkestedet, viser det seg at trykksaken til MNA er utarbeidet og distribuert for et firma i Sarpsborg.

I den senere tid har det gått ut oppfordringer gjennom media til å bruke norske utdannede fagfolk, samt trykkerier. Det viser seg å være byråer som tar på seg oppgaver som sendes til Øst-Europa og blir trykket. Layout og design lages av det enkelte byrå, som overfører produktet til et trykkeri som utfører oppdraget. Spesielt innen bokbransjen er dette tilfelle.

Dette til priser som lokale trykkerier ikke kan konkurrere med. Når du får levert en trykksak i Norge laget av norske fagfolk, må du kanskje betale litt mer, men du får en god faglig kvalitet som holder mål.

Nå fant vi ikke noe trykkested på den nevnte trykksak. Vi fant et firma i Sarpsborg som hadde utført oppdraget, men ikke hvem som hadde trykket det, uten å påstå at det er trykket i utlandet.

I Namsos har vi et trykkeri som sliter med for få oppdrag. Det er bemannet med meget flinke fagfolk som er utdannet, og kan sitt yrke. Jeg vet at de i 2020 slet med å få nok å gjøre, og måtte permitere sine ansatte i perioder. Vi trenger dette trykkeriet lokalt. Det vil bety et tap for lokalmiljøet hvis de må slutte.

Jeg oppfordrer lokale firma og offentlige instanser som fylke og ikke minst kommuner som er avhengig av skatteinngang, å benytte lokale leverandører. Vi trenger ikke dra til Østlandet for å få utført våre oppdrag.

Oppfordringen blir: Bruk lokale leverandører!