Etter fem timers mekling på overtid ble det klart at meklingen mellom KS og Unio ikke førte fram.

Tre av de fire forhandlingssammenslutningene godtok forslaget fra Riksmekleren. Unio har sagt nei til forslaget og 7390 av deres medlemmer blir dermed tatt ut i streik torsdag morgen.

Det melder KS i en pressemelding publisert på deres sider.

– Vi er langt på overtid, og vi har holdt på i et par døgn, og prøvd de løsningsmulighetene som er tilgjengelige, sier mekler Torkjell Nesheim til NRK.

To kommuner blir berørt i Trøndelag

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandler partene kun om hva lønnen skal være det året.

- Jeg kan forsikre om at KS har gjort absolutt alt som har vært mulig for finne en løsning alle parter kunne akseptere, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. De varslet på forhånd at de ville ta ut medlemmer i streik hvis de ikke kom til en enighet.

De 7390 Unio-organiserte som tas ut i streik er ansatte i skole, barnehage og helse landet over.

Unio opplyser at streiken berører til samme 13 kommuner og 9 fylkeskommuner. I Trøndelag er det ansatte i Levanger og Trondheim kommune som vil bli tatt ut i streik.

Mulig opptrapping

Forhandlingsleder for Unio, Steffen Handal, sier at avstanden mellom partene ble for stor.

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier han i en pressemelding.

Han melder at de vil vurdere en mulig opptrapping av streiken.

Umulig å innfri

I en pressemelding melder KS at LO kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er blitt enige om en avtale med en ramme på 2,8 prosent. Det vil gi ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

KS skriver at det i tillegg er det lagt inn penger til en lokal pott på én prosent som kan gi et tillegg på toppen av dette.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Til NRK sier Handal at streikuttaket ikke skal ramme koronahåndteringen.