Vi føler oss veldig heldige som får gå på Bangsund skole, fordi det er en skole der alle blir sett og hvor vi har et veldig bra forhold til alle lærere. Vi mener det bedre for elevene å gå på akkurat denne skolen, fordi det er et mindre miljø der vi føler oss veldig trygge. Her er det ikke like mye press både på kropp og karakterer og alle kan være seg selv.

Vi som er ungdom på Bangsund minner om at Arbeiderpartiet gikk til valg og sa at «Namsos skal være en god kommune for alle innbyggerne i hele ny-kommunen. Vi skal satse bevisst å få til en god distriktskommune, og ikke minst satse på alle tettstedene i kommunen».

Da blir det litt rart at Bangsund som det største tettstedet utafor Namsos blir truet med å miste en viktig del av skolen sin.

Skolen vår scorer svært godt på trivsel. På elevundersøkelser har 84 prosent av elevene på Bangsund skole svart at de trives godt eller svært godt. Helle 88 prosent av elevene svarer at de alltid har noen og være med i friminuttene. Elevene ved Bangsund skole opplever god støtte fra lærere og elevundersøkelsen viser også at vi blir behandlet med respekt og at lærerne våre har tro på at vi greier å gjøre det bra.

Det fine med skolen vår er at vi har skolen så nært oss, og vi er litt utenfor Namsos. Vi synes det er veldig godt at vi har en skole som vi kan gå til, og at det er en trygg skole veg for både store og små.

Bangsund i seg selv er en plass der mange føler seg sett og hørt. Det gjelder innbyggere, lærere, medelever og venner. Lærere ved denne skolen føler de kommer tettere på bygda og at de får en god relasjon til alle elever, nettopp fordi vi er en mindre skole.

Vi har et aktivt elevråd og blir tatt med på dialog og medbestemmelse, alle har noe de skulle sagt og det er lett og si hva man mener. Bangsund skole har et trygt og oversiktlig læringsmiljø, med lite utenforskap og mobbing, så vi opplever at det er super trygt og fint og gå her.

Hvis ungdomsskolen blir flyttet til Namsos så vil kanskje en del av innbyggerne på Bangsund flytte fordi de ikke har barn som går på Bangsund skole lengre. Hvis innbyggerne flytter så dør bygda ut. Er det ikke er folk nok i bygda så er det heller ikke nok folk til at vi klarer å ha et idrettslag, og da må de som er deltakere i idrettslaget på Bangsund flyttes til et annet idrettslag.

Mottoet for Bangsund IL er at idrettslaget skal være et idrettslag for alle. Idrettslaget på Bangsund vil at idrett skal være en glede og at ingen skal betale så mye for å holde på med den idretten de liker. Og det er ikke lett for alle å finne seg et nytt idrettslag og nytt miljø.

Hvis innbyggerne flytter og idrettslaget blir lagt ned, så kommer kanskje ikke butikken til å gå i rundt og da kan butikken bli lagt ned. Vi på Bangsund liker veldig godt at vi har en nærbutikk som vi kan bruke så vi slipper å kjøre til Namsos hver gang vi skal ha noe.

Alt dette betyr mye for oss. Vi mener derfor at det er det er lettere for ungdom å ta gode valg, og ha en trygg og flott ungdomstid i nærmiljøet vårt på Bangsund.