Det finnes vel flere skoler som velger å skjule ting, legge lokk på ting, eller avproblematisere situasjoner og hendelser for å beholde skolens rykte. Skolen skal ikke drives for at de ansatte og ledere skal ha et godt rykte og å se bra ut utad, skolen er der for å lære barna den kunnskapen de trenger for å klare seg i framtiden som voksne, men da i et trygt og godt skolemiljø der man blir akseptert og sett.

Denne saken som nå har dukket opp i Namdalsavisa om Namsos Ungdomsskole er et godt eksempel på at barna ikke har vært i fokus, men skolens stolthet. Det er ungdommens framtid og ungdommens liv som har fått gjennomgå på en negativ måte, som så absolutt ikke skal skje på ungdomsskolen.

Les også

Elever lider og foreldre fortviler – samtidig bryter skolen loven

Det skal ikke være utrygt og farlig på skolen, men dette har denne skolen oppnådd. Det er rystende, og det er som ung voksen lite fristende å få barn og etablere seg i Namsos, når man tenker på hvordan det foregår på den skolen. Det kan neppe ha vært første gangen lignende har skjedd, og blir neppe den siste - om de ikke skjerper seg totalt.

Dette er langt mer enn alvorlig, og noen må stilles ansvarlig for dette, og det er skolen. Ringte det ikke i noen bjeller hos lærere når elever endret atferd drastisk, eller ikke dukket opp på skolen? Ringte det ikke en bjelle som sa at det måtte undersøkes? Er det ikke logisk? Er lærerne og rektor klar over hva de har drevet med? Dere har satt barn og unge i fare, familier i fare. De skal være glade for at de ikke har opp til tre dødsfall på sin kappe - for ja, dette kunne ha vært utfallet med tanken på hva disse tre elevene har opplevd. Kanskje er det litt alvorlig å si, men det er fakta i dagens samfunn. Takket være deres indre styrke og deres foresatte, har de klart seg i gjennom det. All ære til dem.

Ikke pynt på sannheten, i
kke lur dere unna, for dere lurer ikke ungdommen, og dere lurer ikke oss som har et hjerte for denne saken. Det er ungdommen som må lide for deres mangler og svik. Innrøm at dere har gjort feil, og skjerp dere - det er det MINSTE dere kan gjøre.

Skolegang handler ofte for mange om det faglige, men det faglige spiller INGEN rolle om det sosiale og psykiske ikke er som det skal. Se og hør elevene, aksepter dem, unn dem en fin skolegang og ei lys fremtid. En situasjon som dette setter dypere spor hos ungdommen enn det den enkelte kanskje er klar over.'


Fang opp signaler, snakk med eleven, la eleven få tid og trygghet til å åpne seg. Se dem.

Vi kan ikke redde alle, men vi kan redde noen. Og disse tre elevene kunne absolutt vært noen vi kunne ha reddet. Det er ufattelig vondt å lese om hvordan de har blitt behandlet av både medelever og skolen. Jeg håper at de kan bruke sviket som en god lærdom i livet, og det er at man vet hvordan man IKKE skal bli behandlet av andre rundt seg. Mobberne på denne skolen er et helt annet kapittel, et kapittel som er svært farlig. Lærere, andre ansatte i skoler og foresatte der ute - vær klar over at mobbing anonymt på nett er svært vanlig, og veldig enkelt å utsette noen andre for. Snakk med ungdommen og barna deres, nettmobbing er i ferd med å bli værre enn noen gang før.

Namsos ungdomsskole, dere har sviktet disse tre elevene, og det må de blø for.