Gå til sidens hovedinnhold

Å bygge ned matjorda nå vil være å skyte seg selv i foten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Diskusjoner om vern av matjord har en lei tendens til å handle om matsikkerhet vs næringsutvikling. I NA 27. april kan vi lese at ordføreren i Namsos fortsatt baserer seg på denne fiktive motsetningen. Når OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi innen 40 år, er det kanskje på tide at vi slutter å se på vern av matjord som industrifiendtlig og heller begynne å utforske mulighetene vi står ovenfor.

EU lanserer i disse dager sitt nye forskings- og innovasjonsprogram; Horisont Europa. Der har bioøkonomi en særs prominent plass. EU legger opp til å skape en million nye jobber innen bioøkonomi før 2030. Norge er en aktiv deltaker i Horisont Europa, i tillegg bygger også store deler av Norges forsknings- og innovasjonsstrategier på fremtidens bioøkonomi.

EU og Norge setter derfor vår lit til landbruket og bonden skal ha en nøkkelrolle både i fremtidens næringsutvikling og det grønne skiftet. God landbruksjord er grunnlaget for alle slike næringssatsinger. Å ignorere disse enorme mulighetene, og bokstavelig talt legge asfalt over satsinger innen bioøkonomi og fremtidens næringsliv, fremstår derfor som kraftig bakstreversk og i konflikt med norsk og europeisk innovasjonsutvikling.

Så nei Holstad, «itj nå kjæm tå sæ sjøl», men jeg kan love deg at god og nyskapende bruk av matjorda på langt nær kan omtales som «itj nå». Når vi nå skal sko oss for fremtiden kan vi ikke lengre ha «bygg ned matjorda» som default-løsning.

Alt legger til rette for at Trøndelag kan ta en ledende rolle i denne utviklingen, med stor tilgang på havbruk, matjord og kompetansemiljø på feltet. Vi er enige om at Namdalen trenger nye arbeidsplasser, men å bygge ned matjorda vil være å skyte seg i foten i jakten etter fremtidens arbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken