Det er ikke annet enn en stor skam at et land som Norge, som angivelig setter demokratiet høyt, synker til slikt lavmål det er å fjerne all statsstøtte til NOAH. Det hersker ingen tvil om at dette gjøres i et forsøk på å kneble dem som er motstander av regjeringens politikk.