Vi har forståelse for at dette sikkert er en nødvendig prosess, men hvorfor skal det gå ut over de tjenestene som er nærmest brukerne? Fagforbundet Trøndelag er uenige i forslaget om å innføre hjemmevakt i ambulansetjenesten!

Det foreligger, så vidt oss bekjent, forslag om å endre tjenesten i Meråker og Verran fra aktiv til passiv vakt på natt. Det forutsettes også at de som bor innen en viss grense i antall minutt fra stasjonen har hjemmevakt, mens makker som bor lengre unna må overnatte på stasjonen. Hvordan vil en slik endring påvirke arbeidsmiljøet? Erfaringen fra andre stasjoner som har gjennomført en slik endring er oftere utskifting og større uro blant ansatte.

En video som er distribuert fra tjenesten i Meråker viser tydelig hvor mange minutter som skiller fra å være stasjonert og det å ha hjemmevakt. Dette er verdifulle minutter og kan være avgjørende for den som har behov for hjelp.

Det å gå fra aktiv til passiv tjeneste er etter vår mening å gå baklengs inn i fremtiden. Ved å beholde dagens ordninger unngår man å miste totaloversikten. Det handler om forutsigbarhet, for både ansatte, helseforetaket og befolkningen i området. Ved passiv vakt reduseres betaling til maks 1/3 i tidsrommet kl.00.00 – 06.00, men ettersom alle timer regnes med i stillingsprosenten så man vil ikke få 100 prosent lønn – kun 100 prosent tilgjengelighet for arbeidsgiveren. Ved passiv vakt vil all utrykning gi 100 prosent tillegg i lønn, det betyr mindre oversikt over faktiske kostnader for Helse Nord-Trøndelag. Man vet ikke hvor mye tillegg som må betales før vakten er avsluttet, aktive vakter har faste satser for tillegg.

Ved passiv vakt vet vi at responstiden øker. Hjelpen kommer, men man vet ikke når. Dyrebare minutter går tapt – for noen vil det være kritisk, veldig kritisk!

Noe det ofte ikke tas hensyn til er at når ambulansearbeiderne har hatt en tur til sykehus, som for øvrig kan ta opp mot tre - fem timer avhengig av oppdragets art og hentepunkt, og kommet tilbake så er det ikke bare og skru av knappen og legge seg igjen. De er mennesker, ikke motorer. De har behov for å roe ned, snakke sammen om hendelsen de har vært på og sikkert nok også ta en matbit før de kan finne roen for resten av vakten. Dette får de ikke mulighet til når den som har hjemmevakt skal hjem igjen og finne roen der. Og plutselig blir det ny tur!

Fagforbundet Trøndelag er selvfølgelig bekymret for innbyggerne, men kanskje enda mer for de ansatte. Hvilke konsekvenser får disse endringene for arbeidsmiljøet? Hvem ivaretar ambulansearbeideren som kjører hjem etter endt oppdrag uten å få snakket ut om det de har vært med på? Er det mulig å sove hjemme på dagtid etter en natt med flere oppdrag? Har man kartlagt og forutsett de mulige konsekvensene av en slik endring?

Det vil heller ikke være attraktivt å jobbe på en plass med passiv tjeneste og det kan bli utfordrende og få nok kvalifiserte personale til disse tjenestestedene.

Fagforbundet Trøndelag ser på de pre-hospitale tjenestene som meget viktige i den totale samfunnsberedskapen. Vi ber derfor styret i Helse Nord-Trøndelag om å tenke seg nøye om før en slik endring vedtas!