Han spør om NJFF mener at anleggene skal lukkes i sjø eller om de skal på land. Å flytte produksjonen på land vil kreve store arealinngrep, noe som hverken vil komme folks friluftsliv eller de aktuelle naturområdene til gode. NJFF mener at anleggene skal lukkes i sjø.

Devik savner videre en definisjon på hva NJFF mener med lukkete anlegg. NJFF driver ikke med egendefinering av fagtermer, men forholder oss til den definisjonen som normalt brukes innen saksfeltet: Lukket anlegg, eller lukket teknologi, er en sekkebetegnelse som også kan omfatte de semi-lukkete løsningene. Dette er teknologi som slett ikke er uprøvd, og det må derfor ikke et fullstendig nybrottsarbeid til. I dag brukes lukkete anlegg til storsmolt, og teknologien egner seg godt også til produksjon av fisk helt frem til slakting.

Les også

Du er litt som Norges Greta Thunberg; er sikker på at noe må gjøres, men ikke hvordan

Det er også et eget nasjonalt senter, ledet av Nofima, for forskning på teknologiske løsninger for en rekke ulike lukkete anlegg. Næringen selv er opptatt av at eventuelle krav til bransjen skal være teknologinøytrale. Det er selvsagt helt ok for NJFF. Man kommer likevel ikke forbi at det er ved lukket anlegg at man hindrer spredning av lakselus og rømming av oppdrettsfisk. Ved helt lukkete anlegg vil man også kunne håndtere, og etter hvert utnytte, avfallsstoffene fra produksjonen.

Les også

Villaksen inn på rødlista - få lukket oppdrettsanlegg

Devik lurer på hvem som skal bekoste dette, og er bekymret for at krav til miljøvennlig drift vil «ribbe næringen», som han uttrykker det. NJFF er nok ikke like overbevist om at en næring som i fjor hadde et samlet resultat på over 14 milliarder kroner vil brekke ryggen på nyinvesteringer. Spesielt ikke investeringer som vil føre til lavere driftskostnader for selskapene, blant annet til lusebehandling.

For oss er det selvsagt at målet for enhver næring og industri skal være å drive bærekraftig for miljøet rundt, og prinsippet om at forurenser betaler bør stå seg også ovenfor oppdrettsnæringen. Næringen har dessverre ikke, selv etter tiår med store overskudd, evnet eller ønsket å drive uten store belastninger på miljøet rundt og på våre anadrome fiskearter. Da er det på tide at næringen får et kraftig puff i riktig retning i form av krav fra myndighetene, slik landbasert industri fikk.

NJFF synes det hadde vært forfriskende om Devik og Unge Høyre hadde opparbeidet et like stort kritisk engasjement ovenfor en næring som i dag driver med store negative miljøkostnader, som de har ovenfor de som påpeker dette.

For villaksens ve og vell!