Gå til sidens hovedinnhold

Å spille på frykt for framtidas eventuelle behov

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg leste i Namdalsavisa at det er nok råstoff av sand og pukk i distriktet i dag, men at det kan bli mangelvare i framtida. Det er ikke så veldig overraskende at det er tilstrekkelig råstoff, da det finnes mange masseuttak og steinbrudd i Ytre og Midtre Namdal. Jeg anser det derfor både som unødvendig og kun med tanke på egen profitt at Røed og Nærøysund kraftbetong ønsker å etablere masseuttak omtrent midt i bygda Salsnes.

I de siste to utgavene av Namdalsavisa har det vært to artikler der Røed har fått lagt fram sitt syn på framtidas behov, begge gangene har det vært med bilder fra Salsnes i artiklene. Dette virker tendensiøst på meg, da jeg hadde foretrukket at store byggentrepenører eller andre i bransjen hadde fått sagt sin mening, ikke en tiltakshaver som står midt i prosessen med planer om å anlegge masseuttak på Salsnes, og som møter motgang i prosessen. Journalisten skriver at deler av befolkninga i bygda er imot. «Deler av» er 96% av innbyggerne i bygda og over 90% av alle med fritidseiendom. Å undergrave motstanden gjennom å presentere engasjementet som å bare gjelde noen få er helt feil, og ligner mer på hersketeknikk for å undergrave arbeidet, engasjementet vårt og motstanden mot et stort og ødeleggende prosjekt som dette.

Les også

Jubler for avgjørelse om masseuttak på Salsnes: – Jeg grein så det ble en dam på gulvet

Røed bruker en antagelse om at det blir mangel på råstoff i framtida som begrunnelse for at det er nødvendig med masseuttak på Salsnes. Slik jeg ser det ønsker han å påvirke både politikere og andre som snart skal behandle saken ved å spre frykt om hva som kan skje i framtida. Jo lengre tid som går, desto mer vil trolig et masseuttak på Salsnes bli ansett som ugunstig og dyrt.

Entrepenører jeg har hatt kontakt med, forteller at de store firmaene er blitt mer miljøbevisst og har stort fokus på kortreist masse. De sprenger heller ut en knaus langs veien og bruker masse derfra, heller enn å hente inn langreist masse. Dette vil vi garantert se mye mer av i framtida. At betongproduksjon også er avhengig av råstoff er det ingen tvil om, men samtidig sier han at de har mer enn nok for lang tid framover. Betongproduksjon er allerede en av industriene som har størst negativ påvirkning på CO2 i verden, Da bør de i alle fall ikke anlegge uttak der massen må fraktes langt for å prosesseres.

Når Røed hevder at kritikken mot masseuttaket er blåst ut av proporsjoner og at det skapes frykt i debatten, er jeg helt uenig. Det er ingenting vi ønsker oss mer enn trygghet og forutsigbarhet om at bygda vår bevares for framtida. Det er lenge siden det har bodd så mange fastboende på Salsnes som nå. Det er bolyst og fremtidshåp. Med fiber har vi mulighet til å starte egen bedrift eller vi kan jobbe hjemmefra. Jeg tror at koronaen har ført til at folk ser kvalitetene i å bo utenfor sentrum, der de kan bruke naturen i form av både friluftsliv og innhøsting av mat. Miljøvern står sterkere. Fram til nå har CO2-utslipp som påvirker klimaendringer fått mest fokus, men tap av natur er like kritisk for klimaendringene.

Les også

Presisering om planene rundt Østtun masseuttak på Salsnes

For Røed vil ikke et masseuttak på Salsnes utgjøre stor forskjell i framtidig tilgang til masse, da han selv sier at dette er et relativt lite uttak i den store sammenhengen. For bygda Salsnes vil et masseuttak utgjøre en stor forskjell, i negativ forstand. For bolyst, for naturen, for dyr og mennesker, og ikke minst for både drikkevannskilder og grunnvannskilder. I tillegg er ikke veien rustet for massetransport verken over fjellet eller mot Lund. Kommunal leirskole er et viktig tilskudd til aktivitet i bygda. Politikerne i kommunen bør heller prioritere aktiviteter som tilfører positivitet for innbyggerne, den unike naturen her ute og framtidshåp for barna våre. Et prosjekt tidsbegrenset til 16 år vil etterlate et gjengrodd krater ved bygda er ikke et positivt tilskudd til bygda, tvert imot!

Kommentarer til denne saken