Adgangen til transittreiser innskjerpet: Politikontakt ber om lokale unntak

Adgangen til transittreiser er innskjerpet. Men nå har politikontakten i Lierne tatt kontakt med myndighetene, slik at lokalbefolkninga slipper å ta en lang omveg.