OSLO: De siste 14 årene har Skagemo hatt lederjobber med fokus på virksomhetsstyring, organisasjon og personalarbeid.

I sin nåværende stilling som assisterende generalsekretær i Søndagsskolen Norge er hun generalsekretærens nærmeste medarbeider og stedfortreder. I sin forrige jobb som daglig leder i Gand menighet i Sandnes hadde Skagemo ansvar for økonomi, 14 ansatte og 400 frivillige.

Fakta om MF

  • MF vitenskapelig høyskole er en akkreditert, vitenskapelig høyskole på Majorstua i Oslo.
  • Stiftet i 1907 som Det teologiske menighetsfakultet.
  • Driver forskning og utdanning innenfor områdene teologi, religion og samfunnsfag, og arbeider særlig i skjæringsfeltet religion og samfunn.
  • Er en privat, uavhengig utdanningsinstitusjon.
  • Har i dag cirka 120 ansatte, 1.300 studenter og cirka 50 på doktorgradsprogrammet.

– Jeg synes MFs virksomhet er veldig spennende, og gleder meg til å jobbe i akademia; ved MF som blant annet utdanner premissleverandørene til Den norske kirke og Kristen-Norge. Som person er jeg glad i mennesker og i samarbeid, så jeg ser fram til å bli kjent med mange nye, flinke folk – og ikke minst studentene, sier Agnes Skagemo i ei pressemelding.

Styreleder Åshild Mathisen er svært fornøyd med å få inn nettopp Skagemo når MFs nåværende direktør Beate Pettersen nå snart går av med pensjon.

– Vi var på jakt etter en handlekraftig direktør som kan jobbe strategisk og operativt med ledelse i en verdibasert kunnskapsvirksomhet, og som evner å motivere og skape gode resultater gjennom og sammen med andre. Vi søkte etter en leder som samarbeider godt med mennesker i ulike roller og på ulike nivåer, og som liker å jobbe på en hektisk arbeidsplass der oppgavene er mange. Jeg er veldig glad for at vi fant nettopp en slik person i Agnes Skagemo, sier styreleder Åshild Mathisen.

Den nye direktøren har en master i verdibasert ledelse ved VID, der hun skrev masteravhandling om konflikthåndtering i Den norske kirke. Skagemo har hatt, og har, mange verv innen frivillighet og offentlig forvaltning. Hun er nestleder i styret for Frivillighet Norge og medlem i fordelingsutvalget for grunnstøtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, oppnevnt av Barne- og familiedepartementet.

I forbindelse med Hovedutvalgets utredning til ny organisering i Den norske kirke, satt hun i underutvalg for demokrati.

Agnes Skagemo kommer til å sitte i rektors ledergruppe og rapportere til rektor. Ledergruppa består for øvrig av prorektor, økonomidirektør og studiedirektør.

Hun tiltrer stillinga 15. august.