Gå til sidens hovedinnhold

Aldri før har det vært flere mennesker på flukt enn i dag, og da er det på sin plass at Norge og Namsos tar ansvar

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med en pandemi som har ført verden ut i krise, er det gledelig at KrF har sikret 3000 kvoteflyktninger og fortsatt 1% av BNI i bistand.

Vi står alle midt i en pandemi som har rammet hele verden. Akkurat nå er alt for mange mennesker på flukt fra sine hjemland fordi nøden er stor, mens vi sitter og ser på. Koronapandemien har ført til store konsekvenser for de landene flyktningene oppholder seg i og for organisasjoner som er involvert i arbeidet.

Nå når det er enighet om budsjettet, har Norge bestemt å fortsatt hente 3000 kvoteflyktninger årlig. Det er ikke nok, men det er i det minste tre ganger mer enn hva venstresiden fikk til. Kvoteflyktninger er mennesker som ikke kan hjelpes i nærområdene sine, som ikke har hjem, men lever i krig eller blir forfulgt. Det er stadig flere mennesker som trenger hjelp, og nettopp derfor er det veldig viktig at vi henter 3000 årlig. Det er viktig at KrF sikrer dette antallet også neste år, selv om jeg gjerne ville hatt det høyere.

Vi er alle enige om at det er viktig å hjelpe til i nærområdene der det er flest og behovet er størst, men kvoteflyktningeordningen er til for å hjelpe dem vi ikke kan skaffe beskyttelse til der de er. Dette året har vi hatt den laveste asylankomsten på over 25 år, og norske kommuner sier de ønsker å bosette flere flyktninger. Jeg mener at også Namsos bør ta imot kvoteflyktninger det påfølgende året. Aldri før har det vært flere mennesker på flukt enn i dag, og da er det på sin plass at Norge og Namsos tar ansvar.

Mens pandemien har satt Norge i en krise, har den hatt katastrofale følger for mennesker i utviklingsland. Tap av inntekt og arbeid har ført til at over 140 millioner nye mennesker regnes inn i statistikken over fattige. En rapport fra Verdensbanken viser at fattigdomsbekjempelse er satt tilbake med 6 til 7 år. Korona-pandemien har ført til en større risiko for at jenter blir gift før fylte atten, mens FNs befolkningsfond kan varsle om at hele 13 millioner flere barn risikerer nå å giftes bort. Vi må ta inn over oss problemet, og gjøre noe med det!

Når man ser på den situasjonen verden er i nå, er det helt klart for meg at vi ikke kan kutte i bistanden. Det blir et egoistisk trekk av Norge. Landet vårt er et av verdens rikeste land og må derfor ta ansvar og vise solidaritet. Gjennom de siste årene har KrF kjempet gjennom høy bistand, som gir resultater. Norge har blant annet bidratt til en offensiv satsing på matsikkerhet. Fredsprisvinneren Verdens matvareprogram bistår mennesker på flukt og lokalsamfunn som er hardt rammet av konflikt og klimaendringer. Derfor må KrF beholde bistandsministeren.

Det gleder meg også at bistandsprosenten har god støtte i befolkningen. I høst ble det gjort en undersøkelse av Ipsos som viser oss at 61 prosent av de spurte mener det er riktig av Norge å gi én prosent eller mer av vår nasjonalinntekt i bistand.

Norge må klare å se lengre enn sin egen nesetipp. Derfor må vi fortsette å holde bistanden på over 1 prosent av vårt lands inntekt. Størrelsen i seg selv er ikke et mål, men hver krone kan skape et bedre liv for verdens fattigste. Bistanden gir hver dag flere hundre tusener elektrisitet og tilgang til rent vann. Den får hundretusener ut av fattigdom daglig, og vaksinearbeidet Norge deltar i har siden 2000 reddet 14 millioner liv. Arbeidet mot AIDS, tuberkulose og malaria har reddet 38 millioner liv, barnedødeligheten er mer enn halvert og flere enn noensinne får gå på skole.

Vi trenger en fortsatt tydelig solidarisk politikk som brenner for å hjelpe de delene av verden som har størst behov for hjelp. For meg er det viktig at Norge tar ansvar. Samtidig skal vi ikke lure oss selv og si at vi har kommet i mål. Vi er ikke kommet i mål før ekstrem fattigdom er utryddet, før ingen lever på flukt og før alle har samme mulighet til skolegang som meg selv. Uansett er jeg stolt av å få være en del av et parti som stadig sørger for at verden blir et litt bedre sted

Kommentarer til denne saken