Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum staker her ut en ny og ambisiøs kurs for landet. Dokumentet viser gjenkjennelig politikk fra programmene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forskjellene skal reduseres, og hele landet skal tas i bruk. Det er få overraskelser, mange kompromisser og noen blanke seire.

Landet får en mindretallsregjering som må søke støtte der den blir å finne i Stortinget. Det skinner samtidig gjennom at SV er den foretrukne partneren i Stortinget, spesielt når det gjelder statsbudsjettene. Det samme gjelder arbeidslivspolitikken, hvor Ap har fått fullt gjennomslag. Her skiller de nye Ap/Sp-løftene seg klart fra linja som Erna Solbergs regjering. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser blir fjernet. Retten til heltidsjobber blir også styrket, og bemanningsbransjens omfang og rolle skal begrenses.

Skattefradraget for fagforeningskontingent skal dobles. Det er på høy tid med en økning, for dette fradraget har stått stille på 3850 kroner i Erna Solbergs åtte år lange regjeringsperiode. Dermed har fradraget reelt sett blitt svekket, siden det jo ikke har blitt justert i takt med økte lønninger og priser. Det hører med til historien at det tilsvarende fradraget for arbeidsgiverne automatisk har blitt oppjustert hvert år.

Billigere fergepriser har vært et hett politisk tema i år. Ap/Sp-regjeringa lover halv eller gratis ferge. Det blir gratis å bruke ferge for øysamfunn uten annen forbindelse og på fergestrekninger med under 100.000 passasjerer. Sp har innkassert en stor seier i løftet om å gjenopprette lærerutdanninga på Nesna. Finnmark blir igjen egne fylker, og det åpnes for skilsmisse i det enorme Viken-fylket.

Oljepolitikken skal ligge fast. Men oljeleting skal hovedsakelig skal skje i allerede forhåndsdefinerte områder, altså der hvor det allerede er oljeaktivitet. I oljepolitikken vil Støre-regjeringa måtte søke støtte til høyre for seg.

Det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal holdes uendret. Men formuesskatten blir skjerpet for de rikeste. Videre loves det å senke avgiftene som rammer folk flest. Elavgift og drivstoffavgifter nevenes som eksempler. Her har Sp fått en seier. Utfordringa er at partiet har måttet gå med på at CO₂-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner per tonn. Det springende spørsmålet er hva det blir av unntak fra denne hovedregelen. Det finner vi dessverre ikke noe svar på i Hurdalsplattformen.

Det beste av politikken fra de to partiene er nedfelt i plattformen. Mye er konkretisert, men det ligger også uavklarte spørsmål og dermed potensielle konflikter på og mellom linjene.