(Nidaros)

Trondheim kommune og kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune anbefaler at det igjen brukes munnbind i situasjoner på offentlig sted der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

- Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man blir sittende eller stående tett på hverandre over litt tid, sier Tove Røsstad i en pressemelding tirsdag morgen.

Kommuneoverlegen minner igjen om at god håndhygiene og avstand til andre også er viktige bidrag for å hindre at smitten sprer seg.

Samtidig skriver kommuneoverlegen i et notat til formannskapet at situasjonen for tiden ikke oppfattes så alvorlig at det er grunnlag for å sette begrensninger i form av lokal forskrift.

I Trondheim har smitten økt den siste tiden.

I forrige uke ble det påvist 491 smittetilfeller. 16,34 prosent av de testede fikk påvist smitte.

«De fleste smittede vet hvem de er smittet av. Viktigste smittearena er fortsatt i hjemmet, men skolen har også blitt viktig smittearena i løpet av de siste ukene. Ca 20% har ukjent smittekilde slik at det er også sirkulerende smitte i samfunnet som ikke er kjent», skriver kommuneoverlegen i notatet til formannskapet.

Kommuneoverlegen skriver videre at samfunnet er bedre rustet til å tåle høyere smittetrykk enn tidligere på grunn av høy vaksinasjonsdekning.

«Vi ser at det er relativt mange innlagt ved St Olavs hospital. Vi har etterspurt, men så langt ikke fått tilbakemelding på i hvilken grad dagens situasjon belaster sykehuset. Vi er imidlertid kjent med at både uvaksinerte og vaksinerte innlegges sykehuset, og med så høye smittetall som vi har hatt siste uke, er det en reell fare for økende innleggelser de kommende uke som kan medføre såpass press på sykehuset at det får konsekvenser for andre pasientgrupper», skriver kommuneoverlegen.

Også i Trondheims nabokommune, Malvik, blir det nå anbefalt bruk av munnbind. Det skriver Malvik kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

196 personer ble gjennom helgen registrert med koronasmitte i Trondheim kommune. Mandag lå 13 pasienter med koronasmitte innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim. Tallet er nede i syv igjen tirsdag formiddag.