– Det at Lund ble en del av Namsos kommune, er det beste som kunne ha skjedd oss. Nå blir vi tatt på alvor, sier 18-åringen mens hun tar imot bestillinga på godt besøkte Lundstua, et vellykket steinkast fra fergeleiet. I nærheten ligger også ei fin småbåthavn, som er så viktig hvis man vil ha besøk av båtfolket, som stiger i antall for hver sommer som går.

Dette kunne fort blitt historien om hvordan idylliske Lund med sine rundt 40 innbyggere – som etter eget ønske ble løsrevet fra Nærøy kommune og våknet 1. januar 2020 som namsosinger – hadde blitt glemt på nytt. Nå av byfolket.

Nei, det ble ikke sånn. Det lille tettstedet har fått en ny sommer med å bli en del av Namsos, Fosnes og Namdalseid. Det ifølge Anna, og hvorfor skulle vi ikke tro på den oppvakte og samfunnsengasjerte 18-åringen? Hun er medlem av Natur og Ungdom og nylig innmeldt i Sosialistisk Ungdom.

Hun går på Val videregående skole, bor på internat og reiser heim så ofte som hun kan. Når en er oppvokst ved Follafjorden, er det ikke overraskende at hun ser for seg en framtidig jobb innen havbruksnæringa, som marinbiolog.

Før sommerferien ble det antydning til støy i forkant av kommunestyret i Namsos. Kommunedirektøren mente det burde utredes om det var økonomisk mest hensiktsmessig å legge all matproduksjon til sentralkjøkkenet i Namsos. Det ville ikke eks.ordfører Steinar Lyngstad (Sp) i Namdalseid ha noe av. Kjøkkenet på helsehuset i hans tidligere kommune skulle bestå, og det samme på Jøa

Det ble hakket ned med steinskrift på intensjonsavtalen, som ble underskrevet før kommunesammenslåinga av de tre kommunene. Den avtalen er nok hellig en tid til. I alle fall til over neste kommunevalg i 2023.

Godt at noen passer på og betryggende at politikerne holder ord. I andre sammenhenger blir de jo beskyldt for det ene og andre.

Hvem passer på «loinningan» da? Steinar Aspli (Sp) i Nærøy var i flere tiår en utmerket ordfører i Nærøy, og kunne ha vært det fortsatt om han ikke ble parkerte på sidelinja av sine egne foran siste kommunevalg. Historien får vise hvor lurt det var. Sp må gjøre opp regnskap til neste valg. Aspli bidro i alle fall til at Lund ble overlevert til namsosingene.

Et klokt valg. Geografisk var det også naturlig.

Anna forteller at de på Lund som var skeptisk til kommuneskiftet, erkjenner at flertallet hadde rett. Vi velger fortsatt å tro henne.

I politisk sammenheng må en si at Lund er godt representert i kommunestyret ut fra folketallet. For der sitter far til Anna, Svein Storø (Ap,) og Joar Grøtting, som attpåtil har ledet Namsos Høyre. De to engasjerte politikerne lar høre fra seg om det er noe, og bak i kulissene finnes vararepresentanten Bjørnar Smines (Sp) om det skulle være noe mer.

Men hva i all verden er det Namsos kommune har gjort for å ha blidgjort Anna og «loinningan»?

De har ikke kjøpt seg innpass med å strø rundt seg med millioner. Derimot har kommunen har vært en pådriver for å få dratt i gang et stedsutviklingsprosjekt hvor blant annet turisme er en viktig del. Den gamle skolen er nå i ferd med å bygges om til et overnattingssted. Lurt. Ikke bare er det vakkert på Lund, men skulle en være så uheldig å miste ferga på kveldstid, kan en vel like godt slå seg til ro i noen dager.

Dessuten fikk Lund det første innbyggertorget i den nye kommunen i fjor høst. For oss som trasker rundt omkring i sentrum tenker ikke over at slike møteplasser er et viktig verktøy for Namsos for å skape gode og funksjonelle tjenester der folk bor, for å skape trivsel og bolyst. For nå er ikke Namsos en typisk bykommune lenger – heldigvis, og det har de tatt innover seg.

Anna understreker hvor viktig det er å bli involvert og tatt på alvor. Så vil framtida vise om det er liv laga for Lund, noen er i alle fall fylt av optimisme og framtidstro.

– Her skal jeg bo og leve. Lund er et midtpunkt mellom Namsos og Nærøysund. Her finnes jobber på begge sider av fjorden – det må perfekt om en vil bosette seg her. Det er fem barn her, og da regner jeg med meg selv. Det er plass til flere, sier hun og ler.

Karbonadesmørbrødet på Lundkroa smakte ekstra godt denne dagen.