Anne Cecilie og Arnt Olav har brukt koronatida til å tenke nytt

Anne Cecilie Brobakken og Arnt Olav Gartland har brukt koronatida til å planlegge hva de skal bruke tida si på i åra som kommer.