LEVANGER: Helse Nord-Trøndelag melder onsdag kveld at en ansatt ved sykehuset i Levanger er bekreftet smittet. Vedkommende er satt i isolasjon hjemme. Den ansatte merket symptomer mandag kveld.

Fire pasienter har vært i nærkontakt med den ansatte. To av disse er fortsatt innlagt, og ble onsdag testet. To av pasientene er utskrevet, og er informert om situasjonen. Kommuneoverlegen i hjemkommunen er også orientert.

Som følge av smitten er sju kolleger av den smittede ved sykehuset satt i karantene. Alle ble testet onsdag. Den aktuelle enheten ved sykehuset i Levanger som er berørt avlyser planlagt behandling torsdag og fredag.

Helse Nord-Trøndelag opplyser at øyeblikkelig hjelp og akuttberedskap ivaretas som normalt.

LES OGSÅ: Ung kvinne smittet i Levanger – barnas barnehage og skoleklasser satt i karantene

– Kan bli aktuelt å ta ned aktiviteten

Tirsdag ble to personer innlagt ved Sykehuset Levanger, opplyser kommunikasjonssjef Svein Karlsen i Helse Nord-Trøndelag onsdag. Det er to voksne personer, som har en relasjon til hverandre. Utover det kan ikke Karlsen gi ytterligere informasjon om pasientene. De mottar behandling på sengepost, men trenger ikke intensiv behandling.

Sykehuset Namsos har ingen innlagte knyttet til covid-19.

Trønder-Avisa har stilt Karlsen flere spørsmål i forbindelse med den økte smittefaren i regionen. Kommunikasjonssjefen sier både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har vært i såkalt pandemiberedskap siden utbruddet i mars.

– Vi har i den innledende fasen av koronasituasjonen planlagt og rigget oss for å kunne ta imot et større antall smittede pasienter. Ombygginger i sykehusene, tilpasninger av sengeposter og det er blant annet gjennomført betydelig opplæring av vårt helsepersonell for å kunne håndtere. I tillegg er det innført adgangskontroll, besøkskontroll og kontinuerlig fokus på å håndheve et strengt smittevernregime. Alt dette videreføres og vi mener at sykehusene er godt forberedt dersom smitteutviklingen innebærer at vi kommer til å motta et større antall koronasyke pasienter, sier Karlsen.

Prøvesvarene er fortsatt ikke klare: – Et problem at vi ikke får satt nærkontakter av nye smittede i karantene

– Er det aktuelt å ta ned aktiviteten på sykehusene dersom smittesituasjonen eskalerer ytterligere?

– Vi følger utviklingen nøye og det vil fortløpende bli vurdert hvilke tiltak vi må gjennomføre dersom mange innbyggere blir syke og trenger behandling for koronasmitte i våre sykehus. Pandemien har vart i mange måneder og med tanke på kapasitet og kompetanse må vi planlegge for å kunne stå i krisen fortsatt i lang tid. Dersom presset på smittebehandling og intensivbehandling øker, kan det bli aktuelt å redusere planlagt aktivitet.

Saken fortsetter under grafikken.

– Ingen grunn til å senke skuldrene

– Hvilke andre tiltak kan være aktuelle?

– Vi er mest av alt opptatt av gjeldende råd og føringer fra myndighetene blir fulgt. Det er på ingen måte grunn til å senke skuldrene – heller tvert om. Både pasienter, pårørende og ansatte må bidra med å etterleve tiltakene som er innført. Kriseledelsen anmodet våre egne ansatte denne uken om å være restriktive når det gjelder reisevirksomhet, nærhet til antall personer i egen fritid og deltakelse i sosiale sammenhenger.

LES OGSÅ: Fortsatt uavklart smittesituasjon: Ber om at alle møter i alle organisasjoner droppes denne uken