NAMSOS: – Til tross for at de fleste har feriert i Norge i år, er det positivt at tallene ikke har økt mer, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige, som opplyser at selskapet hadde ventet en større økning.

De fleste skademeldingene gjelder kun materielle skader, men Rysstad påpeker at det også har vært mange alvorlige ulykker.

– Hver eneste ulykke som fører til dødsfall eller varige skader er en tragedie, og er en for mye, sier han.

Tallene som nå har kommet er beregnet for alle forsikringsselskaper. Når det gjelder erstatninger etter trafikkuhell har de økt med ni prosent i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Gjensdiges erstatninger utgjorde 776 millioner kroner i kvartalet, en sum som ikke kom som noen overraskelse.

– Det rimer bra med tidligere erfaringer og tall, reparasjonene blir stadig dyrere. Det skyldes flere faktorer, blant annet har de fleste nyere biler avansert elektronikk og dyre enkeltdeler. Dessuten bidrar den lave kronekursen også til høyere kostnader per bilreparasjon, sier han.

Krever økning i gebyrer

En hyppig årsak til ulykker på norske veger er mobilbruk, som også har ført til at mange liv har gått tapt i trafikken de siste årene.

– Derfor mener vi det er positivt at høyesterett nettopp har fastslått at det ikke er lov å bruke mobil selv når bilen står stille, sier Rysstad.

Sakene Rysstad henviser til er da en person sendte en melding på telefonen i stillestående kø, mens den andre var en som brukte mobiltelefonen på rødt lys.

– Er du i trafikken vil mobilbruk uansett ta oppmerksomhet bort fra trafikkbildet. Derfor mener vi dommen sender et viktig signal i kampen mot mobilbruk i trafikken.

Gjensidige mener tiden er overmoden for en kraftig økning i gebyrsatsene for mobilbruk i bil. Gjensidige foreslår bøter på inntil en månedslønn i de verste tilfellene.

– Kraftige bøter vil svi ut fra den lommeboka man har, og vi tror det vil skremme bilistene fra å fikle med mobilen mens de kjører, sier han.