BINDAL: Bindal kommune opplyser at det nå pågår smittesporing blant alle nærkontakter. Det vil bli gjort testing av nærkontakter fredag.

– Som en følge av dette, må Åpen dag på Brukstomta utsettes. Det betyr at både dagarrangementet og festen på kvelden avlyses i dag, opplyser ordfører Britt Helstad.

Åpen dag på Brukstomta utsettes til et senere tidspunkt.

– Dette var ment å inneholde åpning av nye lokaler til Bindal Elektro AS og avslutting av omstillingsarbeidet i Bindal.