NAMSOS: Regjeringa redegjorde for endringa i ei pressemelding fredag:

Dagpendlere fra Sverige og Finland har vært i en spesielt vanskelig situasjon etter at grensa til Norge i praksis ble stengt.

Etter at Norge ytterligere strammet inn innreiseregelverket 29. januar 2021, har nesten alle arbeidstakere fra Sverige og Finland som daglig pendler til Norge, blitt hindret i å gå på jobb med unntak av helsepersonell.

Dette har falt mange i grensekommunen tungt for brystet - blant andre ordfører Bente Estil (Ap) i Lierne som tidligere denne uka luftet sin frustrasjon i dette meningsinnlegget

Les også

«Temaet og agendaen de ønsker skal løftes er vel og bra, men akkurat nå provoserer dette veldig i grensekommunen her»

Fredag var Estil langt mer positiv etter å ha blitt informert om regjeringas snuoperasjon:

– Veldig bra, og som jeg forstår blir det greit med både de i oppvekstsektoren og privat næringsliv. Det er på tide at det blir utøvd klokskap! skriver ordføreren i ei melding til NA.

Helsedirektoratet og FHI mener det er forsvarlig å fjerne innreiserestriksjonene for grensenære pendlere fra Sverige og Finland. De anser at en test hver syvende dag er smittevernfaglig tilstrekkelig for å redusere smitterisiko for denne gruppa.

– Smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen, men det er bra at vi nå har funnet en løsning for denne lille gruppa dagpendlere som har vært i en svært vanskelig situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Viktig for pendlere

Unntaket fra innreiserestriksjonene gjelder for utlendinger bosatt i Sverige eller Finland som dagpendler til arbeid i Norge. Dagpendling inkluderer kvelds- og nattarbeid, så lenge man reiser heim etter endt arbeidstid. Dette løser det som har vært en vanskelig situasjon for mange pendlere fra våre naboland Sverige og Finland.

– Regjeringa har nå fått på plass en ordning basert på smittevernfaglige råd som gjør det mulig for dagpendlere fra Sverige og Finland å komme på jobb i Norge. Dette er gode nyheter for de som pendler, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Strengt testregime

Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensa i praksis ble stengt.

Karantenereglene for dagpendlerne fra Sverige og Finland er regulert i covid-19-forskriften § 6b, og innebærer at pendlerne vil være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstida dersom de testes hver sjuende dag.

Regjeringa strammer inn reglene ytterligere, og innfører krav i innreiseforskriften om at dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må framvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste syv døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringa.

Covid-19-forskriften § 6b endres også slik at det etter ankomst til landet ikke blir krav om ny test på ankomstdagen, men krav om test senest sju dager etter siste negative test. Kravet om test hver sjuende dag for å unngå innreisekarantene i arbeidstida opprettholdes.

Grensekontrollen

Dagpendlerne fra Sverige og Finland må i grensekontrollen dokumentere bosted i Sverige eller Finland, og det kreves attest fra norsk arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende er dagpendler, inkludert informasjon om arbeidssted, arbeidstid og at avstand til hjemmet ikke er til hinder for dagpendling. Den enkelte arbeidstaker må også registrere seg i innreiseregistreringssystemet i forkant av hver innreise.

Endringene trer i kraft midnatt natt til mandag 1. mars.