I valgkampenes hete er det vanlig kost at politikerne strør rundt seg med valgløfter hvor de deler ut millioner og milliarder til gode formål for å friste velgerne. Det er en del av spillet, men samtidig nødvendig. For politikk handler om å fordele, prioritere og finne løsninger på viktige samfunnsoppgaver.

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, kom i helga med et valgløfte som vil være av stor betydning for Sykehuset Namsos og tryggheten i hverdagen for namdalingene. Om Ap vinner valget, vil det bli bevilget rundt 60 millioner kroner til en ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos.

Et akuttsykehus uten en trygg og effektiv landingsplass for det nye redningshelikopteret AW101 (SAR Queen), ville kunne ha ført til at statusen og bruken av sykehuset hadde smuldret opp. Det er på tide å lande denne saken, som har ligget som ei klam hånd over sykehuset over lang tid. Løsninga som har blitt lansert tidligere, at redningshelikoptrene kunne lande på Namsos lufthavn, ble frarådet av det medisinske miljøet. Fra dem som sitter med kunnskapen om hva minutter betyr i de situasjoner hvor det står mellom liv og død.

I forrige uke kom Safetec-studien om landingsforholdene i Namsos. Den konkluderer med at det vil være forsvarlig for det nye redningshelikopteret å benytte seg av en plattformløsning omtrent 23 meter over bakken på østsida av sykehuset Namsos. Det er samme løsning som ved Haukeland Sykehus.

Etter utspillet fra Kjerkol lover ordfører Arnhild Holstad (Ap), at kommunen vil legge til rette for at byggeprosessen av plattformen skal gå raskt og smidig. Dessuten har helseforetakene i Midt-Norge utøvd et stort samfunnsansvar ved å få fram denne rapporten så raskt.

Garantien fra Kjerkol kan også settes i en større sammenheng. Adm. direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge sier til NA at landingsplattformen vil bidra at de kan yte akutthjelp raskt, trygt og til beste for pasientene uavhengig av hvor de bor.

Slørdahl har rett og det er i tråd med hva Stortinget tidligere har bestemt, men som den sittende regjering ikke har klart å løse på en tilfredsstillende måte.

Men først er det et valg 13. september.