NAMSOS: – Hvis Arbeiderpartiet kommer i posisjon etter valget, vil vi styrke basisfinansieringa slik at de nye universitetene, som Nord, får bedre rammevilkår, sier Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets toppkandidat for Nord-Trøndelag.

Nylig besøkte stortingsrepresentanten Nord universitet campus Namsos, hvor hun fikk ei orientering om planene/mulighetsstudiet for «nye» Nord universitet i Namsos. Og hun synes de går i ei spennende retning. I høst starter arbeidet med første trinn mot et nytt/oppgradert campus i Namsos.

Hovedoppgave

Kjerkol sier at Ap skal gjøre det de kan for at Nord skal få gjennomført planene.

– Det å sikre rekruttering til helsefagene er én av hovedoppgavene i åra som kommer, og da må vi samtidig støtte oppunder dem som skal utdanne, forske på og utvikle helsefagene, sier Kjerkol.

Samtidig er hun også opptatt av at et nytt campus vil bidra til å utvikle Namsos som studentby. Og viser til at omkring 85 prosent av alle sykepleierne som jobber i Namdalen i dag, er utdannet i Namsos.

– Det viser med all tydelighet betydninga av en desentralisert profesjonsutdanning på høyt nivå, sier hun.

Arbeiderpartiet vil derfor gjøre endringer i finansieringsmodellen for høyere utdanning.

– Vi må få på plass en finansieringsmodell og rammevilkår som tetter gapet når vi sammenlikner med de universitetene som har en større andel akademisk produksjon, slik at Nord som har en høy andel profesjonsstudier kan få utvikle seg, sier hun.

Nord blir litt spøkefullt kalt Norges lengste universitet, med campus spredt over ei strekning på 900 kilometer.

– Det betyr også at vi må styrke økonomien ved institusjoner som er spredt på flere campus, slik at merkostnadene ved en desentralisert struktur blir kompensert, sier Kjerkol.

Trenger drahjelp

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet anerkjenner at det er forskjeller i finansieringa av høyere utdanning og at de lover å utjevne disse forskjellene, sier Gøril Ursin, dekan vedFakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Hun sier at det krever store investeringer om Nord fortsatt skal kunne tilby gode utdanninger som er oppdatert og møter morgendagens krav, og legger ikke skjul på at til det behøves statlig drahjelp.

– Vi skal levere på høyt nivå både på utdanning og forskning. Det har i en periode vært stor oppmerksomhet rettet mot akademisk produksjon, og det skal vi selvsagt fortsatt ha, men vi må også få et løft når det gjelder finansiering for å utvikle profesjonsutdanningene videre for å møte morgendagens krav til helsepersonell, sier hun.

Ursin sier at gode profesjonsutdanninger også er en del av grunnlaget for nye og viktige forskningsprosjekter.

Svært viktig

Ordfører Amund Hellesø i Nærøysund er veldig tydelig på hele Namdalen trenger et styrket Nord universitet i Namsos.

– En av de største utfordringene for mange namdalskommuner er å skaffe nok kvalifiserte folk innenfor helsefagene. Vi trenger ikke bare påfyll av nye, vi er også helt avhengige av at Nord kan tilby samlingsbaserte, nettbaserte og desentraliserte utdanningstilbud som gjør at folk ha mulighet til å etter- og videreutdanne seg nært der de jobber og bor, sier han.

Hellesø er også opptatt av campus Namsos som arbeidsplass.

– Et fornyet campus er viktig for hele Namdalen. Vi snakker om viktige kompetansearbeidsplasser for Namdalen, og da må vi selvsagt sørge for at det blir attraktivt både å ta utdanning, og bidra til at Nord får den nødvendige støtten til å utvikle spennende forskningsprosjekter, sier han.