FLATANGER: Arbeidet med grunnboring i sjø utenfor vegen hvor raset gikk 10. mars i Flatanger er forsinket grunnet værforholdene i området med mye vind de siste dagene, opplyser Trøndelag fylkeskommune.

Arbeidet vil tidligst bli sluttført i løpet av uke 17, med fortsatt forbehold om værsituasjon.

Åpningstidspunktene hver dag opprettholdes inntil arbeidet med grunnboring i sjøen er avsluttet:

  • Klokka 06.30 til 09.00.
  • Klokka 14.30 til 18.00.

– Det understrekes igjen at vegen på kort varsel kan stenges ved en endring av stabilitet i rasområdet, skriver fylkeskommunen.

Fylkeskommunen opplyser også at som følge av sterk vind innstilles båttransporten forbi rasområdet i Småvika i Flatanger fredag. Vegen blir imidlertid åpen én time lenger.

– Åpningstidene på vegen forbi rasstedet utvides med én time og vil være åpen fram til klokken 1900 fredag. Lørdag er det meldt mindre vind, og åpningstidene på vegen fra denne dagen og utover blir som tidligere:.