Arbeidsledigheten stiger. Dette er forklaringa

– Utviklingen har en klar sammenheng med smittevernstiltakene regjeringa iverksatte etter nyttår, sier fungerende direktør i Nav Trøndelag.