Namdalen har i mange år vært en region med stabil og god vekst. Vi har i Namdalen vært gode på skogbruk, landbruk, noe handel og etter hvert fått en spydspiss innen havbruksnæringa. Dette har vært solide og gode næringer å ha i regionen som har sikret arbeidsplasser og et godt lokalsamfunn. Likevel er det noen mørke skyer i horisonten. Vi har en stadig eldre befolkning. Det blir vanskeligere å rekruttere tilbake de som er ute og studerer, og vi vil framover bli stadig færre namdalinger. Hvordan skal vi endre dette mønsteret?

For å skape livskraftige regioner er vi avhengig av at det skapes arbeidsplasser. I Namdalen har vi eksempler på klynger som er flinke til å utnytte hverandres styrker og skaper arbeidsplasser på tvers av selskaper gjennom samarbeid. Det beste eksempelet er på Skogmo, der de har skapt felles interesser innen landbruk, men også de siste årene innenfor havbruk. De har etter hvert opparbeidet seg en spesialkompetanse på bygg innen havbrukssektoren som nå etter hvert er etterspurt i hele landet. Dette er med på å skape arbeidsplasser som er attraktive, og som gjør at vi tiltrekker oss familier med barn.

Innen havbruk i Namdalen har flere selskaper etter hvert skapt store verdier som gir en enorm vekstkraft for det enkelte selskap, men det bidrar også stort til at omkringliggende næringer opplever en oppblomstring som gir mange arbeidsplasser for regionen. Det at selskaper innen havbruk lykkes gjør at de handler tjenester fra andre lokale aktører som kan ansette flere medarbeidere. Det å samarbeide gir resultater.

Utfordringa vi står overfor er at siden 2018 har det i Namdalen blitt opprettet ca. 700 selskaper, men at mange av disse selskapene skaper få nye arbeidsplasser. Det kan være eiendomsselskaper, eller omgjøring av eksisterende bedrifter. Selv om 700 nye bedrifter høres mye ut, er det for liten andel av de selskapene som er etablerte i vår region, som skaper nye arbeidsplasser.

Vi ser samtidig at det å satse på en region, tilføre kapital og ressurser gir resultater. Se på omstillingsarbeidet i Lierne. Der har de skapt flere arbeidsplasser etter omstillingsprosjektet satte i gang, det er mange bedrifter som har lyktes og samfunnet i Lierne har kommet seg etter endringa som skjedde for noen år tilbake. Tilgjengelig risikovillig kapital samt dedikerte ressurser til næringsutvikling har vært nøkkelen til suksessen i Lierne, i tillegg til risikovillige bedriftseiere og arbeidstakere som har vært med på reisen.

Bør vi da overføre dette til Namdalen som region? Vi står også overfor samme utfordring som Lierne har gjort. Det skapes lite arbeidsplasser, spesielt i Midtre Namdal. Kysten av Namdalen opplever oppsving rundt havbruk som de utnytter godt. Det er lite nyetableringer av bedrifter, og vi har stort potensial for å lykkes med tilgjengelig areal og naturressurser. Vi er vant med å jobbe hardt og vi alle sammen ønsker å beholde Namdalen som den fantastiske regionen det er, og da må vi skape arbeidsplasser til flere.

Så utfordringa til alle oss namdalinger er:

  • Hei fram dem som starter bedrifter og som tør å utvikle eksisterende bedrifter
  • Skap samarbeid på tvers av selskaper for å utvikle nye og flere arbeidsplasser
  • Jobb for å tilgjengeliggjøre kapital for utvikling av nytt og eksisterende næringsliv

Viktigst av alt, de som har gode ideer, eller ønsker å starte bedrift. Benytt dere av det kommunale næringsapparatet, næringsforeninga, næringsaktører som iNam og Innovasjon Norge. Der er det mye hjelp for å komme i gang med din bedrift. Når ballen har startet å rulle, så ta kontakt med din lokale bank, så hjelper de deg med å utvikle bedriften videre sammen med deg.

Med ønske om en riktig fin adventstid og god jul!