Namsos og Namdalen som trelasteksportør må ikke undervurderes. Mye til Nord-Norge. Den godt bevarte Spillum dampsag med "tømmerveggene" i sjøen passeres på nært hold og den moderne varianten med Van Severen. Kirka på Kjerringøy er fra Namdalen. Laksefiskere tok med seg vikingfunn fra Overhalla til England - nå utstilt på British museum.

Melhusskrinet funnet i Overhalla er bevis på kontakt med Irland allerede kring år 900. Vikingskipene som gjorde det mulig er et kvantesprang i Europas utvikling.