Tok hele lekakaka

Borgerlig Fellesliste i Leka bemanner samtlige fem plasser i formannskapet. Opposisjonen, som består av SV og Arbeiderpartiet, klarte ikke å bli enige om å stille felles liste til formannskapsvalget.

NYPUSSET KLUBBE: Avtroppende ordfører Mari-Anne Hoff (SV) overleverte i går nyvalgt ordfører i Leka, Arve Haug ei ordførerklubbe som var nypusset for anledninga. 

NYPUSSET KLUBBE: Avtroppende ordfører Mari-Anne Hoff (SV) overleverte i går nyvalgt ordfører i Leka, Arve Haug ei ordførerklubbe som var nypusset for anledninga. 

arkiv

LEKA: Dermed glapp femteplassen i formannskapet for den sosialistiske leir. Arbeiderpartiet og SV har to representanter hver i det nye kommunestyret i Leka, mens de øvrige 11 representantene er valgt inn på Borgerlig Fellesliste.

Det nye formannskapet i Leka består av Arve Haug, Per Helge Johansen, Bente Anita Døhl, Venke Strat Thorsen og Ole Kristian Holand.

Arve Haug ble valgt til ny ordfører uten motkandidat. SVs to representanter i kommunestyret stemte blankt både under ordførervalget, og ved valget av Per Helge Johansen som varaordfører.

Inge Aune (Ap), leder, Mari-Anne Hoff (SV) og Inge Nilsen (Borgerlig Fellesliste) ble valgt til medlemmer i det nye kontrollutvalget. Mari-Anne Hoff (SV) fikk også ledervervet i valgkomiteen som skal forberede øvrige valg for den nye kommunestyreperioden. Med seg i valgkomiteen har hun Per Helge Johansen (Borgerlig Fellesliste) og Inge Aune (Ap).

– Glad jeg slipper

I forbindelse med overlevering av ordførerklubba til den nyvalgte ordføreren, oppfordret den avtroppende ordfører Mari-Anne Hoff gjenvalgte kommunestyremedlemmer til å tenke nytt, og ikke bare gå i gamle spor.

Hoff, som har vært ordfører vel ett år, innrømmet at det var med blandede følelser hun overtok roret. Nå gleder hun seg mest til å slippe ansvaret som ordfører i en økonomisk hardt prøvet småkommune.

– Det har vært både frustrerende og et slit å skape en felles plattform og felles forståelse for en del av de store utfordringene vi har stått overfor. Så lenge vi befinner oss i vår egen kommunestyresal, er det ganske lett å føle at vi er herre i eget hus. Men vi skal ikke lenger enn til møtene i regionrådet, i de interkommunale selskapene vi er med i, eller med Fylkesmannen for den del, før man føler et sterkt behov for en strategi for overlevelsesteknikk, sa Mari-Anne Hoff.

Hun uttrykte håp om at man for Leka kommunes skyld i tida som kommer blir flinkere til å identifisere hva som egentlig er trusselen mot et slikt samfunn som i Leka, slik at man i størst mulig grad kan arbeide for samme mål.

Politisk manifest

Arve Haug erklærte seg uvitende i forhold til hva som rører seg i det indre liv i kommunen. Samtidig hadde han klare oppfatninger om hva som er situasjonen og utfordringa i kommunen.

– Jeg går ikke til dette vervet med stor optimisme. Det blir mange utfordringer å ta fatt på, konstaterte den nyvalgte ordføreren.

Han ville gjerne dele et politisk manifest med resten av kommunestyret, spesielt de fire i opposisjonen, og ikke minst de fire andre medlemmene i et formannskap som han oppfattet noen ville kalle for ensidig:

– Politikk er å få utrettet noe positivt i samarbeid med andre. Partipolitikk er først og fremst å ta avstand fra de som ønsker det annerledes, men det kan også være et selvskudd til egen fortreffelighet, sa Haug.