Jostein tok over

– Jeg tenkte nok ikke så mye på ordførervervet da jeg gikk inn i lokalpolitikken. Men nå tar jeg det som ei utfordring.

TOK OVER: Den nye ordføreren i Overhalla kommune, Jostein Hildrum, får overrakt ordførerklubba av avtroppende ordfører Susanne Bratli. 

TOK OVER: Den nye ordføreren i Overhalla kommune, Jostein Hildrum, får overrakt ordførerklubba av avtroppende ordfører Susanne Bratli. 

arkiv

OVERHALLA: I går tok Jostein Hildrum over ordførervervet i Overhalla etter Susanne Bratli. Dermed var også Senterpartiet igjen i førersetet etter fire år med Ap-ordfører. Selv går han inn i sin tredje kommunestyreperiode og den andre på rad.

– Jeg tror det kan bli en både spennende og interessant oppgave å skjøtte, sier den 52-årige bonden og regnskapsføreren. De to beskjeftigelsene kommer nok til å få litt mindre tid og oppmerksomhet de kommende åra.

I Overhalla har man imidlertid ordnet seg slik at ordføreren skal ha 80 prosent stilling og varaordføreren.

– Så jeg blir nok å finne på regnskapskontoret en dag i uka, og noen tak hjemme på gården kommer jeg nok også til å ta. Men der setter jeg min lit til at kona tar det jeg ikke rekker, sier Jostein Hildrum.

Dele oppgaver

I den politiske hverdagen skal varaordfører Anne Marit Mevassvik og Hildrum prøve å finne en fornuftig løsning på hvordan oppgavene skal fordeles.

– Dessuten skal vi satse på litt kursvirksomhet for kommunestyremedlemmene, slik at de kan sette seg inn i saker som kommunestyret skal diskutere grundigere etter hvert, sier Hildrum.

Her skal alle kunne komme med innspill og momenter. Planen er å dra litt mer kunnskap ut av hver enkelt, noe som har en viss sammenheng med at de politiske sektorutvalgene ble kuttet ut i Overhalla i forrige periode.

– Så står selvsagt budsjettarbeidet på sakslista. Spørsmålet er om det må til mer innstramming etter den hestekuren vi har vært gjennom. Der har jeg ikke full oversikt foreløpig.

– Jeg vet imidlertid at skatteinngangen går ned på landsbasis, noe Overhalla nok også får merke. Jeg håper likevel at vi slipper flere kutt, sier Hildrum som også er spent på hvordan det utvikler seg i Midtre Namdal regionråd som blir en ny erfaring for ham.

– Har du noe hjertesaker?

– Ikke direkte. Jeg føler meg som en allroundpolitiker. Jeg er nok likevel litt spesielt interessert i næringsliv og næringsutvikling, deriblant nettverksbygging i næringslivet. Det tror jeg blir viktig i tida framover, sier Hildrum.

Strategi sammen

– Vi må legge opp en strategi sammen med næringslivet, dra lasset sammen. Jeg er innstilt på å legge forholdene til rette for næringslivet, styre mest mulig av midler dit, oppmuntre de som driver. Det har betydning psykologisk å se at man får støtte, ikke bare fine ord.

Hildrum mener også det er viktig å ha god kontakt med bygdefolket – ha en god og direkte dialog med dem, slik at de kan komme med ideer og innspill.

– Det er bedre det enn å få høre det ad omveger, mener han.

Nyordføreren mener ellers han får med seg et sterkt formannskap selv om bare en av fem har erfaring derfra tidligere, nemlig Høyres Jo Morten Aunet.

De øvrige er varaordfører Anne Marit Mevassvik, Arbeiderpartiet, Solvår Rustad, Arbeiderpartiet og Kari Mørkved Hustad, Venstre.