Slagplan for Rock City

Hvis Namsos skal vinne kampen om Rock City må det arbeides effektivt og godt på mange plan.

I FØRERSETET: Ordfører Kåre Aalberg er i førersetet for planene om Rock City i Namsos. 

arkiv

STJØRDAL: Dette ble understreket da stortingsrepresentantene

og det pffentlige Nord-Trøndelag ble orientert om planene.

Det var Stein Storsul som presenterte foreløpige planer. Namsos-ordfører

Kåre Aalberg bekreftet at han satt i førersetet, på spørsmål

fra partifelle Inge Ryan (SV) om hvem som bedrev råkjøring.

Bjarne Håkon Hanssen (Ap) la kjapt opp en tidsplan med sikte

på at Kulturmeldinga skal behandles i Stortinget i begynnelsen

av april.

– Det betyr at vi må starte arbeidet i forhold til komiteen

rett over nyttår, sa Hanssen.

Denne saken kan regne med full oppslutning fra NT-benken, etter

det som ble sagt i den korte ordvekslingen etter orienteringa.

Per Sandberg (Frp) viste til at en samlet komite tidligere hadde

gått inn for Namsos.