Lossing i gang

Som første transport- skip med utstyr som skal brukes under årets «Battle Griffin», var «Slowman Provider» på plass ved dypvannskaia på Spillum tirsdag morgen.

I LAND: I går kom de første militære kjøretøyene - som skal brukes under Nato-øvelsen "Battle Griffin" - til Namsos. Totalt skal 1 000 kjøretøy i land her. FOTO: BJØRN TORE NESS 

I LAND: I går kom de første militære kjøretøyene - som skal brukes under Nato-øvelsen "Battle Griffin" - til Namsos. Totalt skal 1 000 kjøretøy i land her. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: - Fram mot slutten av februar vil det komme tre skip til med utstyr. Det er i hovedsak utstyr som 6.divisjon fra Nord-Norge skal benytte, som ilandsettes her, opplyser planoffiser for transport i Landsdelskommando Sør-Norge (LDKS), major Nils Jenstad.

- Denne lasten består i stor grad av omkring 130 kjøretøyer av forskjellig type og 120-130 konteinerelementer med diverse utstyr. Dette er maskiner og materiell som skal benyttes til å klargjøre områdene avdelingene skal benytte under øvelsen, opplyser Jenstad.

Klargjøring

I dagene framover er det i hovedsak brøytearbeid som skal utføres. Derfor består lasten som kom i går, av eksempelvis vegskraper og brøytebiler som skal benyttes til å få klargjort tilførselsveger og leirområder i øvelsesområdet.

Omfanget av årets «Battle Griffin» er ikke like stort som tidligere, verken med tanke på mannskaper eller utstyr.

- Men mengden av militære kjøretøy som skal bringes inn, vil likevel bli ganske stort. Både stridsvogner, beltevogner og diverse annet utstyr som er tilpasset behovet under årets øvelse, skal bringes ut i øvelsesområdet i Nord-Trøndelag, hovedsakelig mellom Grong og Steinkjer, opplyser Jenstad.

- Ingen problemer forbundet med ilandsettinga?

- Nei, skipet la til kai godt før skjema, og lossinga kunne starte klokka åtte som planlagt. Målet er å bli ferdig relativt tidlig. Men med såpass mye utstyr som det her dreier seg om, tar det likevel sin tid å få tømt skipet.

- Vi er dessuten litt avhengig av flo og fjære med tanke på å benytte ilandkjøringsrampene. Det er mye enklere på floa, og den er relativt sent på ettermiddagen nå. Derfor må vi kanskje vente noe, sier Jenstad.

1000 kjøretøy

Neste transportskip med materiell til «Battle Griffin» kommer ifølge Jenstad til Namsos mandag 21. februar. Fram til og med 27. kommer det ytterligere to, og til sammen skal omkring 1000 militære kjøretøyer ilandsettes i Namsos i løpet av andre halvdel av februar.

- Nå håper vi bare at vinteren holder seg slik som nå. Minusgrader er greit, for det er enklere å stenge kulde ute enn fuktighet, sier Nils Jenstad.

Øvingsperioden for årets «Battle Griffin» er fra 21. februar til 11. mars. Forøvelsen vil hovedsakelig foregå i området fra Stjørdal til Verdal samt Fosenhalvøya.

Felttjenesteøvelsen - eller landdelen av øvelsen - vil hovedsakelig bli gjennomført i triangelet Åfjord-Namsos-Snåsa i perioden 2.-9. mars. Det er grovt sett samme område som ble brukt under vinterøvelsen i 1999.

Utskipinga av materiellet fra Namsos etter øvelsen er planlagt å være unnagjort 16. mars.