Militærbil nesten påkjørt av toget

Takket være rask reaksjon fra togføreren unngikk sørgående dagtog «Ole Tobias» å kjøre på en militær lastebil på Formofoss stasjon lørdag formiddag.

NESTENULYKKE: Det var ved denne overgangen lastebilen ble fanget mellom bommene mens toget nærmet seg. 

NESTENULYKKE: Det var ved denne overgangen lastebilen ble fanget mellom bommene mens toget nærmet seg. 

arkiv

GRONG: Lastebilen var med i en kolonne på fire lastebiler som var i ferd med å transportere materiell til en teltleir som skal opprettes i området. To av bilene kom seg over jernbanelinja, men måtte stanse for trafikken.

Dermed opplevde sjåføren på den tredje bilen alle sjåførers mareritt i en slik situasjon - bommene går ned. Sjåføren reagerte imidlertid raskt og riktig, han kom seg ut av bilen.

Han slapp imidlertid å se den bli ødelagt av toget, slik det ofte ender når en bil blir stående mellom bommene. Det er nemlig en nokså lang rettstrekning før overgangen, slik at togføreren har tid på seg til å reagere.

Det gjorde han som nevnt, og 15 meter fra lastebilen stoppet toget.

- Militærpolitiet har sammen med politiet i Nord-Trøndelag undersøkt saken og har kommet til at ingen kan lastes. Og all ære til togføreren som klarte å stanse toget. Etter det vi har opplyst kjørte det under fartsgrensa på strekninga, opplyser Pia Width ved Battle Griffins pressesenter på Heia.

- Forsvaret har sterkt fokus på sikkerhet i forbindelse med Battle Griffin og anser saken som svært uheldig. Innskjerpinger i bruk av vegen i det aktuelle området vil derfor bli satt i verk, sier Pia Width.