Kommer i dag

I dag kommer HKH Kronprins Haakon til fylket og innleder et to dagers besøk i forbindelse med militærøvelsen Battle Griffin.
arkiv

GRONG: Foreløpig er det uklart for offentligheten hvor HKH Kronprins Haakon skal under besøket, og når han ankommer.

Men det som er sikkert er at kronprinsen skal få ta kommandoen over sin egen båt i løpet av besøket.

Utdannet i forsvaret

- Kronprinsen er orlogskaptein, og har krigsskoleutdanning fra Sjøforsvaret. Han vil ferdes i kjente farvann utenfor Trøndelagskysten i løpet av besøket. Kronprinsen har vært nestkommanderende på en motortorpedobåt, og vil i løpet av sitt besøk igjen få sjansen til å ta kommando over et slikt fartøy, sier Thom Knustad, sjef for pressesenteret til Battle Griffin.

Målet med Kronprinsens besøk, er å vise fram hva det nye Forsvaret har å by på, og for ledelsen av øvelsen er det hyggelig å kunne ta imot kongelig besøk.

- Det er svært hyggelig å kunne vise Kronprinsen hva vi fokuserer på under årets store vinterøvelse, sier Knustad.

Han legger til at Kronprinsen skal besøke flere avdelinger i løpet av tida han oppholder seg i området, både norske og utenlandske.

15 nasjoner

- Vi vil forsøke å gi Kronprinsen innsikt i hvordan vi gjennomfører relevante og virkelighetsnære øvelser, sier Knustad.

Derfor blir det viktig å vise fram, og understreke at 15 forskjellige nasjoner deltar i årets øvelse. Noe som også vil gjenspeiles i programmet for besøket.

- Samtrening er viktig, etter som det i dag ikke er noe land som drar alene til et konfliktområde. Vi vil gjerne vise Kronprinsen at denne type øvelse bidrar til å styrke den nasjonale beredskapen her heime. I tillegg til evnen vi har til å bidra internasjonalt, sier Knustad.