Tilbake til røttene

Namdalen hadde storfint besøk i forrige uke. Den verdenskjente amerikanske rock/popmusikeren Jackson Browne oppsøkte sine røtter i Nærøy.

RØTTER: På hustuftene etter oldefaren i Prestvika i Nærøy fant Jackson Browne sine røtter. Dette er felles grunnlag for alle slektninger på bildet. Foran: Eldrid Eraker med Simen og Sindre Bredesen. Bak fra venstre: Astrid Prestvik, Randi Breivik, Einar Bredesen, Tore Prestvik, Jon Sandmo, Harald Prestvik, Kari Sandmo, Oddmund Breivik, Jackson Browne, Ryan Browne, Diana Cohen, Rune Rønningen og Laila Sandmo. 

RØTTER: På hustuftene etter oldefaren i Prestvika i Nærøy fant Jackson Browne sine røtter. Dette er felles grunnlag for alle slektninger på bildet. Foran: Eldrid Eraker med Simen og Sindre Bredesen. Bak fra venstre: Astrid Prestvik, Randi Breivik, Einar Bredesen, Tore Prestvik, Jon Sandmo, Harald Prestvik, Kari Sandmo, Oddmund Breivik, Jackson Browne, Ryan Browne, Diana Cohen, Rune Rønningen og Laila Sandmo. 

arkiv

PRESTVIKA/SØRÅDALEN I NÆRØY: Dette er en høyst personlig beretning fra et privat anliggende. Men det bør likevel være av interesse utenfor den private sfære. Jackson Browne har et stort navn i musikkretser i USA, og blant kjennere av 70-tallsmusikk her til lands hører han med blant de fremste.

Browne har mange ganger hatt konserter i Norge, siste gang i vinter da han holdt en solokonsert i Sandvika kino i Bærum og med fullt band i Konserthuset i Oslo i 2003. I dag er Browne først og fremst kjent for sitt politiske engasjement og sine samfunnsengasjerte tekster. Han var toneangivende i kunstnerkampanjen «Vote for change» til støtte for John Kerry i siste presidentvalg i USA. Sin sterkeste periode som artist hadde han på 70-tallet. Han ble i fjor innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.

Røtter i Nærøy

Denne gangen har Browne hatt helt andre formål med sitt norgesbesøk enn å pleie sitt trofaste publikum. Han har oppsøkt røttene.

Jackson Brownes oldefar Anton Johansen kom fra Prestvika i Sørsalten, men overtok en husmannsplass på andre sida av fjorden. Hans sønn, Jens (Sørå)Dahl som er Jackson Brownes bestefar, ble født i Sørådalen i Nærøy i 1890 og utvandret til USA i 1910 i likhet med sin bror Jacob. Mens sistnevnte bosatte seg i Salt Lake City i Utah, slo Jens seg ned i Minneapolis som bygningsarbeider. Han ble gift med Margareth Haugen fra Gaupne i Luster.

Jackson Browne har lenge ønsket å oppsøke sin røtter i Norge. I løpet av et par uker har han nå oppsøkt slekt og sett forfedrenes tomter både i Oslo, Gaupne, Trondheim/Stjørdal og i Nærøy/Vikna. Sammen med kjæresten Diana Cohen og sønnen Ryan fikk han et solid møte med både slekt og namdalsk natur i forrige uke.

Forfedres tomter

Einar Bredesen og Eldrid Eraker på Sandnesenget i Nærøy var solid vertskap for de selebre gjestene. Derfra var ikke vegen lang til de skikkelige røttene i Prestvika hvor Jacksons oldeforeldre bodde, og i Sørådalen hvor bestefaren Jens ble født og voks opp. Etterpå gikk turen til Norveg, båttur i Viknas skjærgård og familiært hageparty på Ofstad.

Jackson Browne takket for oppholdet på et meget kjærkomment vis; gjennom en nokså spontan og improvisert huskonsert, alene og sammen med sønnen Ryan. Han bor sammen med sin mor i Australia, men har arvet farens musikalske gener og kan gjerne bli neste generasjon utøvende kunstner i familien Browne.

Som amerikanere flest er Jackson Browne opptatt av sine røtter og sitt opphav.

De slektningene som deltok i denne spesielle dagen, er stort sett tremenninger og firmenninger med verdensstjernen.

Politisk

Jackson Browne er en svært lite brautende person og ser ut til å like å opptre diskret og i enkle former - med stor sans for å samtale om alt fra slekt til politikk. Han er sterkt samfunnsengasjertt, spesielt i forhold til USAs rolle i verdenssamfunnet. Dette snakker han engasjert og gjerne om - uten å bli belærende. Men hans standpunkter er klare - både i diskusjonene og i sangtekstene.

Besøket på forfedrenes tomter så ut til å gjøre inntrykk - røttene er de samme som for oss som fikk dele besøket med ham. Vi fornemmet verdensstjernen i noen få glimt med gitar og sang om kvelden, ellers var han en svært hyggelig og interessert slektning på besøk.