USA - here we come

Etter besøket ved Full Sail i Orlando håper prosjektgruppa at Rock City Namsos får en tøffere, proffere, men også mer jordnær profil.
arkiv

NAMSOS: 13. januar reiser daglig leder Terje Tranaas og styreleder Kjerstin Opdahl ved Rock City Namsos på pionertur til solfylte Florida, med ett mål for øyet - å lære.

Utdanningsdelen står i fokus, men de håper også å tilegne seg ideer i forhold til næring og arkitektur. Med de to reiser ei utdanningsgruppe fra Hint og Olav Duun videregående skole, arkitekt Jon Olsen ved Arcon, kultursjef i Namsos Terje Adde og sjef for næringsbiten i Rock City, Jan Aage Hals.

- Trenger gode sko

Full Sail er den skolen som har kommet lengst i verden med et tilsvarende konsept som kompetansesenteret i Rock City vil bli. Prosjektgruppa skal studere de forskjellige avdelingene ved den moderne og allsidige skolen.

- En omvisningsrunde tar over fire timer, så vi har fått beskjed om å ta med gode sko, ler Tranaas.

Han håper gruppa i løpet av den seks dager lange turen blir inspirert til å finne ut konkret hvilke veger de vil gå med Rock City.

- Det er mange ideer som svever i lufta, og vi kan ikke tro at vi vil finne gode løsninger ved å sitte på kontoret og fable, slår Tranaas fast.

Av et totalt budsjett til forprosjektet for utdanningsdelen i Rock City på 465000 kroner, er 115000 øremerket studieturer.

Viktig oppdrag

Høsten 2003 var første befaring, som gikk til Rock City Hultsfred i Sverige. Ifølge Kjerstin Opdahl var kunnskapsutbyttet stort fra turen.

- Det handler om å se hva som finnes ute i verden. Målet er å få høytsvevende prosjekter ned på jorda, sier hun.

Av de konkrete tingene prosjektgruppa vil se på, er blant annet klasserom, lydstudioer, det teknologiske, showproduksjon og interiør.

- Hver bransje sender ut sine signaler, også musikkbransjen. Klasserommene må se proffe ut. Elevene skal tenke at her er det tøft å gå, mener Tranaas.

Han ser på studieturene som et viktig oppdrag.

- Det er vedtatt i Stortinget at Rock City Namsos skal inneholde et kompetansesenter, og det ansvaret må vi ta innover oss og på alvor, konstaterer han.

Tranaas og Opdahl er optimistiske for framtida, og mener Rock City Namsos bør bli minst like stor som Rock City Hultsfred.

- Vi skal ikke se bort fra at det en dag om noen år kommer reisende delegasjoner fra andre land for å studere det vi har fått til i Namsos, sier Opdahl.