Flerkulturelle Snåsa

Snåsa rår over alle varianter av natur og kultur. Brede jordbruksbygder omkranser Snåsavatnet, det fem mil lange vannet som er ett av de største i landet.

SNÅSABANEN: Pakkhuset og Snåsabanen er to av Snåsas nye stoltheter - med galleri, restaurant og mange opplevelser.  Foto: Bjørn Tore Ness

SNÅSABANEN: Pakkhuset og Snåsabanen er to av Snåsas nye stoltheter - med galleri, restaurant og mange opplevelser.  Foto: Bjørn Tore Ness

KULTURSENTER: Saemien Sijte er et viktig samisk kultursenter.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

Om folket stort sett befinner seg i lavlandet i kommunen, er kommunen likevel preget av fjell og vidder. Jakt, fiske og naturopplevelser er viktige sysler for både snåsningene og de mange som ønsker å benytte seg av bygdas herligheter sommer som vinter.

Nasjonalparkene Gressåmoen og den nye Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark utgjør en stor del av fjellområdene. Fjellgårdene Gaundal og Gjefsjø er noen av de få gjenværende utposter med fast bosetting i sitt slag igjen i Norge. De har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med opprettelse av den nye nasjonalparken.

Snåsa er også et senter for sørsamisk kultur og er skolested for den oppvoksende slekt sørsamer. Kultursenteret Saemien Sijte dokumenterer sørsamisk kultur, historie og språk. Senteret er en av bygdas største attraksjoner. Sameskolen like ved samler sørsamiske barn til internatopphold og grunnskoleopplæring. Snåsa kommune har som følge av sin sterke sørsamiske posisjon gjort vedtak om å være sørsamisk forvaltningsområde - og tospråklig med sørsamisk og norsk.

OPPLEVELSER I SNÅSA:

* Saemien Sijte. Sørsamisk butikk, kultursenter og museum, Snåsa sentrum.

* Klebersteinsbrudd på Mona.

* Pakkhuset. Turistinformasjon. Galleri. Opplevelsesturer.

* Snåsabanen. Togvogner som er innredet for spesielle opplevelser.

* Bergsåsen naturreservat med sjeldne orkideer.

* Gressåmoen nasjonalpark med Gressåmoen fjellgård.

* Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, etablert i 2004.

* Gjefsjø og Gaundalen fjellgårder. To av tre fjellgårder so fortsatt er i drift i Norge.

* Megard Olavskilde og kirkested, Imsdalen.

* Viosen - gammel bybebyggelse ved Snåsavatnet.

* Snåsa bygdemuseum, Viosen.

* Finsås. Tidligere skogskole. Botaniske severdigheter og skogmuseum.

* Snåsa kirke, vakker steinkirke - de aldste delene fra 1300-tallet.