Flerkulturelle Snåsa

Snåsa rår over alle varianter av natur og kultur. Brede jordbruksbygder omkranser Snåsavatnet, det fem mil lange vannet som er ett av de største i landet.

BRED BYGD: Snåsa er en frodig bygd. Jernbanestasjonen ligger midt i bygdesenteret.  Foto: BJØRN TORE NESS

BRED BYGD: Snåsa er en frodig bygd. Jernbanestasjonen ligger midt i bygdesenteret.  Foto: BJØRN TORE NESS

BYPREG: Viosen er en bypreget tettbebyggelse ved Snåsavatnets bredder og like ved Snåsa sentrum. lFOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: BJØRN TORE NESS

VAKKER: Raudflangre heter denne vakre, spinkle orkideen som det finnes mange av i Bergsåsen.  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

Om folket stort sett befinner seg i lavlandet i kommunen, er kommunen likevel preget av fjell og vidder. Jakt, fiske og naturopplevelser er viktige sysler for både snåsningene og de mange som ønsker å benytte seg av bygdas herligheter sommer som vinter.

Nasjonalparkene Gressåmoen og den nye Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark utgjør en stor del av fjellområdene. Fjellgårdene Gaundal og Gjefsjø er noen av de få gjenværende utposter med fast bosetting i sitt slag igjen i Norge. De har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med opprettelse av den nye nasjonalparken.

Snåsa er også et senter for sørsamisk kultur og er skolested for den oppvoksende slekt sørsamer. Kultursenteret Saemien Sijte dokumenterer sørsamisk kultur, historie og språk. Senteret er en av bygdas største attraksjoner. Sameskolen like ved samler sørsamiske barn til internatopphold og grunnskoleopplæring. Snåsa kommune har som følge av sin sterke sørsamiske posisjon gjort vedtak om å være sørsamisk forvaltningsområde - og tospråklig med sørsamisk og norsk.

For botanisk interesserte er Bergsåsen og Finsåsmarka vel verdt et besøk. Her finnes rike forekomster av orkideer, ikke minst den flotte mariskoen som også er å finne i kommunevåpenet.

OPPLEV SNÅSA:

* Saemien Sijte. Sørsamisk butikk, kultursenter og museum, Snåsa sentrum.

* Klebersteinsbrudd på Mona.

* Bergsåsen og Finsåsmarka naturreservat med sjeldne orkideer.

* Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, etablert i 2004, åpnet i 2006. Omfatter også tidligere Gressåmoen nasjonalpark.

* Gressåmoen fjellgård.

* Gjefsjø og Gaundalen fjellgårder. To av tre fjellgårder som fortsatt er i drift i Norge.

* Megard Olavskilde og kirkested, Imsdalen.

* Viosen - gammel bybebyggelse ved Snåsavatnet.

* Snåsa bygdemuseum, Viosen.

* Finsås. Tidligere skogskole. Botaniske severdigheter og skogmuseum.

* Snåsa kirke, vakker steinkirke - de eldste delene fra 1300-tallet.

AKTIV SOMMER:

* Friluftsuka arrangerer aktivitetsleirer for barn og ungdom med ulike tilbud; vann, fjell og hest.

* Aun Søndre 4H-gård. Ulike dyr. Male- og bondegårdsferie.

* Gressåmoen nasjonalpark med Gressåmoen fjellgård.

* Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, åpnet i 2006.

* Fjellgårdene Gaundalen, Holden, Gjefsjø og Gressåmoen er et attraktivt turmål til fots. «Å gå fjellgårdan» tar cirka fire dager, men det anbefales å bruke ei uke.