Landet i eventyret

Du fornemmer salt hav, kystkultur og freske kommentarer når du kommer til Jøa - Olav Duuns rike.

SEGL: Frode Bjøru tar vare på gamle kysttradisjoner som seglmaker. Her holder han på med seglene som ble benyttet under Tangaroa-ekspedisjonen over Stillehavet i fjor.   Foto: BJØRN TORE NESS

SEGL: Frode Bjøru tar vare på gamle kysttradisjoner som seglmaker. Her holder han på med seglene som ble benyttet under Tangaroa-ekspedisjonen over Stillehavet i fjor.   Foto: BJØRN TORE NESS

SYKKEL: Jøa har mange spennende sykkelløyper.  Foto: ANNE SIGRID HAUGSET

arkiv

Helt på yttersida, på Brakstad ligger fembøringen Siglurd ved seglmakerloftet og bryggepøbben og innbyr til seglturer. Her kan du besøke seglmakeren Frode Bjøru som grør det på gamlemåten. Han leverte storseglet som ble benyttet på Tangaroa-ekspedisjonen over Stillehavet i fjor.

Rundt verkstedet og båtene på Brakstad har det vokst fram et miljø for gamle båt- og kysttradisjoner. Gjestehavna er også mye benyttet.

Olav Duun vokste opp på Jøa. Den verdenskjente forfatteren hentet miljø og persongalleri til sine romaner fra det barske livet blant sjøbøndene ved Folla. Med jevne mellomrom arrangeres Duun-stemne på Jøa, siste gang i 2006.

Lenger inne på øya er det rekonstruert en jernaldergård på Tranås.

Jøa har et eget løypenett for sykkel-entusiaster.

Fosnes består også av deler av øya Elvalandet, samt fastlandet mellom Briksillan og Salsnes. Salvatnet er ett av landets - og Europas - dypeste innsjøer som strekker seg langt inn i ett av Namdalens flotteste fjell- og utmarksområder; Salen.

OPPLEV FOSNES:

* Fosnes bygdemuseum, Stein.

* Seglmakerloftet, Brakstad hamn.

* Fembøringen Siglurd, Brakstad hamn.

* Olav Duuns heimsted på Dun.

* Tranås Jernaldergård.

* Hovsjøen gravhauger.

AKTIV SOMMER:

* Merkede turløyper på Jøa og Salsnes (Botnvegen).

* Jøa rundt på sykkel. Tilrettelagte sykkelløyper. Sykkleutleie Brakstad hamn.

* Båt- og kajakkutleie, Brakstad hamn og Faksdal.

* Badeplasser: Lisshestvika ved Salsnes, Anton Beach, Hovssjøen, Lennavika, Rakkavika på Jøa.

* Kanopadling i Vassleia. Henvendelse Salsnes Kro.

* Båtturer med «Straumingen» fra Brakstad hamn.

* Seglturer med fembøringen «Siglurd», Brakstad hamn.