Oversikt per 4. mars 2008

Peter Øiens gt  Foto: BJØRN TORE NESS

Rådyrvegen 42 B  Foto: BJØRN TORE NESS

Kjærlighetsstien 46  Foto: BJØRN TORE NESS

Overhallsvegen 54  Foto: BJØRN TORE NESS

Adelsten Elnans veg 6C  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

Namsos

Peter Øiens gate 18 (Gnr 65, bnr 336) er solgt for kr 1800000 fra Bjørn Guldvik Pettersen til Sissel Pettersen og Øystein Nubdal

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 4

Salget omfatter også Gnr 14, Bnr 13

Salget omfatter også Tordenskjolds gate 6 (Gnr 65, bnr 342)

Salget omfatter også Peter Øiens gate 22 (Gnr 65, bnr 436)

Salget omfatter også Gullvikbrekka 1 (Gnr 65, bnr 494)

Salget omfatter også Gullvikbrekka 2 (Gnr 65, bnr 495)

Salget omfatter også Peter Øiens gate 19 (Gnr 65, bnr 578)

Salget omfatter også Peter Øiens gate 17 (Gnr 65, bnr 619)

Salget omfatter også Peter Øiens gate 19 A (Gnr 65, bnr 770)

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 779

Salget omfatter også andel av Peter Øiens gate 7 (Gnr 65, bnr 780)

Salget omfatter også Brekkavegen 2 (Gnr 65, bnr 846)

Salget omfatter også Brekkavegen 1 (Gnr 65, bnr 884)

Overhallsvegen 24 (Gnr 65, bnr 1777) er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord Trøndelag Hf

Gnr 17, bnr 1, fnr 148 er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord Trøndelag Hf

Gnr 65, bnr 1534 er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord Trøndelag Hf

Gnr 65, bnr 520 er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord Trøndelag Hf

Gnr 65, bnr 388 er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord Trøndelag Hf

Gnr 17, bnr 19 er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord Trøndelag Hf

Haugstien 16 (Gnr 34, bnr 60, fnr 160) er solgt for kr 1300000 fra Jan Henry Flakk til Karin Aasan Olsen og Tor-Magne Olsen

Rådyrvegen 42 B (Gnr 18, bnr 80, fnr 474) er solgt for kr 675000 fra Britt Frang til Tone Anette Johansen og Torstein Stene

Jarle Hildrums veg 26 (Gnr 17, bnr 8, fnr 44) er solgt for kr 1170000 fra Ingrid Marie Olden til Kim Ruben Høgenhaug

Ivar Aasens veg 23 A (Gnr 17, bnr 3, fnr 194) er overdratt fra Asbjørn Rikard Dahl til Svanhild Dahl

Lauvhammerhaugen 9 (Gnr 20, bnr 84) er solgt for kr 500000 fra Sven-Håvard Olsvik, Per Ivar Strømhylden, Line Torill Fjellheim, Stein Halvard Strømhylden, Heidi Elisabeth Tangen og Anne Marit Bjørsvik til Ole Morten Haugvik

Gnr 26, bnr 18 er solgt for kr 40800 fra Svein Nesjan til Bangdalen Eiendom Da

Gnr 14, bnr 287 er overdratt fra Oddbjørn Aakervik til Grete Aakervik

Kjærlighetsstien 46 (Gnr 65, bnr 1630, seksjon 1) er solgt for kr 1100000 fra Ole Kristian Williamsen til Njål Frøystein og Toril Marie Frøystein

Einarmovegen 16 (Gnr 34, bnr 5, fnr 207) er solgt for kr 1160000 fra Richard Rogne til Line Anita Vollmo og Dan Børge Lysfjord

Gnr 44, bnr 51 er solgt for kr 30000 fra Egil Oddvard Hestvik til Jørn Kvale og Anita Wenseth

Gnr 21, bnr 86 er solgt for kr 2000000 fra Unni Romstad og Georg Romstad til Elin Sundvik og Trond Arnø

Gnr 20, bnr 394 er solgt for kr 50000 fra Alfred Skogmo til Namsos kommune

Salget omfatter også gnr 20, bnr 395

Andel av Harravegen 21 B (Gnr 18, bnr 80, fnr 476) er overdratt fra Arnt Pedersen Inderdal til Olea Inderdal

Andel av Rådyrvegen 24 (Gnr 18, bnr 80, fnr 427) er solgt for kr 400000 fra Stig Fredriksen til Sigrun Eidshaug

Andel av Gnr 65, bnr 987, seksjon 1 er overdratt fra Heidi Libæk Wold til Reidar Sigvard Nilsen

Andel av Gnr 65, bnr 987, seksjon 2 er overdratt fra Reidar Sigvard Nilsen til Heidi Libæk Wold

Gnr 49, bnr 18 er solgt for kr 30000 fra Margit Synnøve Jakobsen til Berit Anita Sve Solum og Hans Solum

Th. Sommerschields gate 4 A (Gnr 65, bnr 737) er solgt for kr 27794 fra Namsos kommune til Olav Roger Laugen

Gnr 65, bnr 890 er solgt for kr 350000 fra Moelven Industrier asa til Namdal Trafikkskole as

Gnr 65, bnr 616, seksjon 7 er solgt for kr 1300000 fra Liv Johnsen til May Britt Tronvik

Finn Christiansens veg 13 A (Gnr 65, bnr 551, seksjon 10) er solgt for kr 1365000 fra Jannicke Østmark og Arne Sivertsen til Gunvor Helene Melbye

Overhallsvegen 54 (Gnr 65, bnr 547) er solgt for kr 720000 fra Trond Hyllnes til Kurt Harald Hyllnes

Almenningen 25 A (Gnr 65, bnr 1763, seksjon 1) er solgt for kr 1300000 fra Erling Jarl Thorsen til Astrid Margrethe Gustad Angelus og Niklas Karl Oskar Angelus

Åkervikvegen 5 (Gnr 10, bnr 4, fnr 18) er solgt for kr 410000 fra Jarle Knotten til Nina Olsen Kreshpaj

Gnr 27, bnr 47 er solgt for kr 125000 fra Statskog Sf til Svein Nesjan

Dr. Batts veg 9 (Gnr 17, bnr 172) er solgt for kr 56749 fra Opplysningsvesenets Fond til Bjørn Ormaasen og Marie Huitfeldt Karoliussen

Dølvegen 35 (Gnr 18, bnr 80, fnr 388) er solgt for kr 1460000 fra Odd Gunnar Frøysland og Mette Helen Johansen Frøysland til Ruth Laila Nygård Altin og Terje Altin

Soleievegen 28 (Gnr 14, bnr 98) er solgt for kr 2750000 fra Stine Mari Nynes til Vibeke Kristansen Sandberg og Roar Sandberg

Gnr 65, bnr 1710, seksjon 13 er solgt for kr 2550000 fra Hans Jacob Busch og Tor Busch til Sissel Inger Eie

Adelsten Elnans veg 6 C (Gnr 18, bnr 160) er solgt for kr 1400000 fra Trond Arnø til Kjetil Andreas Enge og Siri Merethe Reitan

Ivar Aasens veg 18 A (Gnr 17, bnr 171) er solgt for kr 43430 fra Opplysningsvesenets Fond til Arne Haukø

Olav Duuns veg 38 B (Gnr 17, bnr 170) er solgt for kr 35421 fra Opplysningsvesenets Fond til Terje Dyngen og Norun Marith Viken

Gnr 50, bnr 2, fnr 6 er solgt for kr 5000000 fra Inge Halvor Hågensen til Line Flaat og Trond Wågan

Gnr 14, bnr 7, fnr 123 er overdratt fra Harry Aleksandersen, Frank Aleksandersen og Robert Aleksandersen til Jan Arnold Valderaune

Namdalseid

Gnr 177, bnr 10 er overdratt fra Jan Hansen til Arve Hansen

Gnr 178, bnr 10 er overdratt fra Jostein Mork til Ingeborg Jønnum

Saltbuodden 25 (Gnr 183, bnr 86) er solgt for kr 1500000 fra Marine Harvest Norway as til Namdal Settefisk as

Andel av Gnr 166, bnr 3 er overdratt for kr 1227132 fra Jørgen Sæther til Turid Sæther

Overdragelsen omfatter også Gnr 166, bnr 11

Gnr 145, bnr 8 er overdratt for kr 800000 fra Magne Mølnå til Tone Ragnhild Boholm og Rune Mølnå

Snåsa

Gnr 22, bnr 22 er overdratt for kr 127164 fra Arnold Walskrå til Pål Arild Walskrå

Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 16

Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 19

Gnr 68, bnr 79 er overdratt for kr 20000 fra Maj Britt Skjemstad og Edgar Brønseth til Ivar Stene

Gnr 68, bnr 74 er overdratt for kr 20000 fra Maj Britt Skjemstad og Edgar Brønseth til Jørun Hegland

Gnr 50, bnr 20 er solgt for kr 260000 fra Elisabet Astrid Stennes og Bjørg Kristin Brede til Ann-Norill Stennes

Gnr 44, bnr 17 er solgt for kr 25000 fra Ole Anton Sjule til Julia-Ann Holsing Sjule og Olav Sjule

Gnr 44, bnr 18 er solgt for kr 750000 fra Ole Anton Sjule til Terje Olav Nilsen og Dagrun Sofie Finsås

Gnr 16, bnr 29 er solgt for kr 720000 fra Grønbech Gudbjørg til Espen Johannessen og Marte Hegge

Gnr 68, bnr 78 er overdratt for kr 20000 fra Maj Britt Skjemstad og Edgar Brønseth til Steinar Harry Austli

Gnr 56, bnr 17 er overdratt fra Ketil Aasland og Eli Johanne Aasland til Lars Ketil Aasland og Anne Grethe Larsen

Gnr 56, bnr 18 er solgt for kr 12414 fra Trine Hasvang Vaag til Lars Ketil Aasland og Anne Grethe Larsen

Gnr 17, bnr 33 er solgt for kr 375000 fra Gunnar Otto Brønstad, Tore Nordgård og Ketil Nordgård til Ole Bjørnar Omenås Derås

Gnr 22, bnr 1 er overdratt for kr 1093475 fra Øistein Mossing til Marius

Overdragelsen omfatter også Gnr 22, bnr 11

Gnr 27, bnr 1 er overdratt for kr 726185 fra Erik Landsem til Kristin Landsem

Overdragelsen omfatter også Gnr 27, bnr 3

Overdragelsen omfatter også Gnr 27, bnr 6

Overdragelsen omfatter også Gnr 27, bnr 8

Lierne

Gnr 19, bnr 10, fnr 2 er overdratt fra Brit Koldaas til Randi Hepsø og Erling Koldaas

Gnr 15, bnr 15 er overdratt for kr 1 fra Ken Thomas Wallinder til Nils Ivar Wallinder

Gnr 7, bnr 60 er overdratt fra Frithjof Sandvik til Signe Sandvik

Røyrvik

Gnr 66, bnr 75 er solgt for kr 14000 fra Elnora Peggy Johanne Torseth til Elin Torseth Moen

Andel av Gnr 66, bnr 53 er overdratt fra Karin Magnussen til Paul Magnussen

Namsskogan

Gnr 51, bnr 9 er overdratt fra Agnar Lindsetmo til Anna Alise Lindsetmo

Overdragelsen omfatter også gnr 51, bnr 12

Overdragelsen omfatter også gnr 51, bnr 13

Overdragelsen omfatter også gnr 63, bnr 33

Gnr 60, bnr 135 er overdratt fra Sverre Ove Gjersvik til Kai Roger Gjersvik

Overdragelsen omfatter også gnr 60, bnr 146

Overdragelsen omfatter også gnr 62, bnr 3

Overdragelsen omfatter også gnr 62, bnr 9

Overdragelsen omfatter også gnr 62, bnr 14

Andel av gnr 64, bnr 4, fnr 6 er overdratt fra Johan Tormod Trøan til Svenn Elverum

Grong

Andel av gnr 29, bnr 75 er solgt for kr 400000 fra Odd Arve Våg til Gunnar Tømmerås

Gnr 23, bnr 55, seksjon 4 er solgt for kr 1030000 fra Grong Hotell Eiendom Ks til Hutølo as

Gnr 23, bnr 99 er solgt for kr 1300000 fra Tore Holm til Ingebjørg Valborg Dekkerhus Brekk

Andel av Gnr 37, bnr 16 er overdratt for kr 350000 fra Sandra-Helen Hansen til Kenneth Fossland

Høylandet

Gnr 100, bnr 55 er overdratt fra Statens vegvesen til Mesta as

Overdragelsen omfatter også e.d. i Våler kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Bærum kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Lier kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Tønsberg kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Valle kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Lyngdal kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Saltdal kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Sortland kommune

Gnr 77, bnr 9 er solgt for kr 450000 fra Bjørn Ingvar Kjølstad til Aina Kathrine Seierstad og Terje Håvard Øie

Gnr 92, bnr 4 er overdratt for kr 350000 fra Liv Marie Viken og Terje Grønnesby til Eva Kristin Grønnesby

Overdragelsen omfatter også gnr 92, bnr 16

Overdragelsen omfatter også gnr 92, bnr 32

Gnr 93, bnr 51, fnr 17 er overdratt for kr 135000 fra Monica Sælen til Svenn-Olav Larsen

Overhalla

Gnr 77, bnr 1, fnr 1 er solgt for kr 250000 fra Tove Bente Eldstad til Anne Grethe Eldstad

Gnr 61, bnr 17 er overdratt fra Stig Lasse Rosendal til Lisbeth Irene Larsen

Andel av Gnr 82, bnr 18 er solgt for kr 202500 fra Sandra Rian til Pål Skjærvø

Kroken 13 (Gnr 13, bnr 119) er solgt for kr 1000000 fra Karin Berget og Per Olav Nilsen til Marianne Olsen og Alexander Jekthammer

Gnr 49, bnr 22 er solgt for kr 1535000 fra Arne Håkon Amdal til Mari-Louis Løkkemo og Ole Jonny Lian

Gnr 65, bnr 13 er overdratt fra Ella Margrethe Barlien til Jens Johannes Barlien

Flatanger

Andel av gnr 2, bnr 15 er overdratt for kr 75000 fra Randi Vikan til Even

Gnr 27, bnr 159 er overdratt fra Marianne Grønnerøe til Elfrid Irene

Vikna

Gnr 40, bnr 9 er overdratt fra Ludvik Ingolf Skjønhaug til Viplast as

Overdragelsen omfatter også Gnr 40, bnr 11

Gnr 64, bnr 3 er overdratt for kr 1000 fra John Grunnan til Odd Bjarne Grunnan

Gnr 64, bnr 3 er overdratt fra Odd Bjarne Grunnan til Hans Jørgen Sørensen og Lisbeth Grunnan

Andel av Stormyrvegen 1 (Gnr 10, bnr 1165) er overdratt fra Johan Fossaa til Ågoth Bente Fossaa

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 10, bnr 52

Gnr 10, bnr 1045 er overdratt fra Osvald Pedersen til Roy Olav Pedersen, Anne Lise Ulsund, Mai Venche Ofstad og Bjørn Oddvar Pedersen

Gnr 10, bnr 52 er solgt for kr 881633 fra Sigri Fossaa Otterlei, Klaus Livik, Sigri Livik, Bjarne Livik, Kari Fossaa, Sigvard Fossaa, Liv Fossaa, Inger Fossaa Danielsen, Åse Agnes Fossaa, Haldis Fossaa Utne, Arild Wahl-Olsen, Siri Wahl-Olsen, Torger Wahl-Olsen, Terje Bartol Dahl Fossaa og Ågoth Bente Fossaa til Ulsund Ivan as

Bureisarvegen 38 (Gnr 10, bnr 1436, seksjon 1) er solgt for kr 930000 fra Ingvild Karine Wahl til Barbro Langøien Gravseth

Gnr 35, bnr 2 er solgt for kr 5000 fra Inge Kvernvik til Anne Margrete Guntvedt og Arne Kvernvik Nilsen

Gnr 75, bnr 24 er solgt for kr 650000 fra Ragnar Stenberg og Lillian Reidun Stenberg til Len Villy Nygaard og Jeanette Marlene Valø

Industrivegen 6 (Gnr 10, bnr 1258) er solgt for kr 2000000 fra Per Ola Valø til Hansvik Eiendom as

Andreasvegen 36 (Gnr 10, bnr 713) er overdratt for kr 600000 fra Jarle Andre Williksen til Bente Arnøy

Jens Persa gate 3 (Gnr 10, bnr 247) er solgt for kr 1320000 fra Are Brekk og Roger Hansvik til Lorentz Aksel Hanssen

Gnr 55, bnr 1 er overdratt fra Leif Aksel Ulsund til Ann Helen Ulsund

Overdragelsen omfatter også gnr 55, bnr 26

Overdragelsen omfatter også gnr 55, bnr 46

Overdragelsen omfatter også gnr 55, bnr 57

Gnr 55, bnr 64 er overdratt fra Leif Aksel Ulsund til Ann Helen Ulsund

Gnr 46, bnr 1, fnr 8 er overdratt fra Alvhild Halvorsen til Magnhild Pauline Nilssen

Gnr 46, bnr 1, fnr 8 er solgt for kr 500000 fra Magnhild Pauline Nilssen til Hildegunn Solvang og Lars Halvar

Knausen 3 (Gnr 10, bnr 1262) er solgt for kr 1570000 fra Merete Enstad Sæterbø og Arne Sæterbø til Gry Alice Stene Duklæt og Frank Arild Grunnan

Gnr 2, bnr 57 er solgt for kr 1100000 fra Håvard Waagø til Eva Ovesen og Tore Olsen

Gnr 3, bnr 3 er solgt for kr 450000 fra Einar Olav Edvardsen til Nils Martin Williksen

Salget omfatter også gnr 4, bnr 1

Nærøy

Gnr 125, bnr 21 er overdratt fra Arnfinn Jan Alsli til Gunvor Anna Alsli

Gnr 25, bnr 4 er solgt for kr 900000 fra Arve Wedde til Terje Arnøy

Salget omfatter også gnr 25, bnr 9

Salget omfatter også gnr 25, bnr 11

Salget omfatter også gnr 25, bnr 14

Salget omfatter også gnr 25, bnr 99

Salget omfatter også gnr 25, bnr 121

Gnr 53, bnr 1 er overdratt for kr 50000 fra Åshild Helene Fosseng til Åge Harry Fosseng

Gnr 61, bnr 3 er overdratt for kr 400000 fra Jon Vilmar Finne til Jakob Finne

Gnr 130, bnr 16 er overdratt fra Peder Johannes Mikalsen til Annbjørg Olea Mikalsen

Gnr 125, bnr 12 er solgt for kr 50000 fra Bjarne Krekling til Ivar Haug

Gnr 33, bnr 81 er overdratt fra Lena Dalen til Roy Aksel Dalen

Peter Fjærs veg 8 (Gnr 2, bnr 125) er overdratt fra Nærøysund Kraftbetong as til Nærøysund Eiendom as

Gnr 2, bnr 148 er overdratt fra Nærøysund Kraftbetong as til Nærøysund Eiendom as

Gnr 62, bnr 425 er overdratt fra Nærøysund Kraftbetong as til Nærøysund Eiendom as

Gnr 2, bnr 155 er overdratt fra Nærøysund Kraftbetong as til Nærøysund Eiendom as

Gnr 62, bnr 326 er overdratt for kr 60000 fra Tangen Pål og Sverre as til Tone Karin Sund Tangen og Pål Magne Tangen

Gnr 125, bnr 42 er solgt for kr 10000 fra Åsgeir Krekling til Akvador as

Gnr 134, bnr 4 er overdratt fra Egil Sverre Iversen til Lambertha Antonia Houtveen Iversen

Øvre Fjellveg 13 (Gnr 62, bnr 14, fnr 257) er overdratt fra Egil Sverre Iversen til Lambertha Antonia Houtveen Iversen

Gnr 43, bnr 6 er overdratt for kr 1300000 fra Ingebjørg Brandtzæg til Olav Helmer Brandtzæg

Overdragelsen omfatter også gnr 43, bnr 18

Gnr 99, bnr 41 er solgt for kr 50000 fra Einar Arne Skillingsås til Oddny Elida Hiller

Bindal

Gnr 30, bnr 2 er overdratt for kr 240000 fra Henry Bergh til Sigbjørn Franklin Bergh

Overdragelsen omfatter også Gnr 30, bnr 10

Andel av Gnr 44, bnr 112 er overdratt fra Oddbjørn Johan Pettersen, Bodil Julianne Kjølstad, Frank Robert Pettersen og Gunnar Pettersen til Arne Morten Kjølstad

Rundingen 15 (Gnr 44, bnr 270) er solgt for kr 400000 fra Kjell Arne Busch og Monica Busch til Lars Emil Busch

Gnr 24, bnr 34 er solgt for kr 500000 fra Knut Gunnar Lysfjord, Inger Louise Winther Teksum, Ben Richard Winther Lysfjord og Monica Høyland til Ågot Karin Sund

Gnr 40, bnr 7 er overdratt fra Eilif Fornes til Alf Einar Fornes, Irene Marie Leirvik, Jarle Arvid Fornes og Øystein Fornes

Gnr 14, bnr 48 er solgt for kr 34500 fra Sissel Karin Holand Hald til Bindal kommune

Kilde: Statens kartverk