Oversikt per 06. mai 2008

Prestekragevegen 4c  Foto: BJØRN TORE NESS

Skogstien 8  Foto: BJØRN TORE NESS

Furuvegen 4a  Foto: BJØRN TORE NESS

Groftskaret 3  Foto: BJØRN TORE NESS

Lensmann Havigs gt 29  Foto: BJØRN TORE NESS

Kjell Hals veg 20  Foto: BJØRN TORE NESS

Søren Vangenstens gt 5  Foto: BJØRN TORE NESS

Solvegen 5, Kolvereid  Foto: Svein Erik Tviberg

Tverrvegen 6, Kolvereid  Foto: Svein Erik Tviberg

arkiv

NAMSOS:

Idrettsvegen 6 B (gnr 18, bnr 190) er solgt for kr 52600 fra Ivar Andreas Sellæg Asbøll til Kenneth Garden Dahle.

Kleivan 8 A (gnr 20, bnr 6, fnr 375) er solgt for kr 800000 fra Frank Jenssen til Laila Synnøve Thorsen og Ingar Brevik. Salget omfatter også gnr 20, bnr 6, fnr 376

Gnr 41, bnr 9 er overdratt fra Marit Irene Duna Thorsen og Rolf Thorsen til Bjørn Duun.

Prestekragevegen 4 C (gnr 14, bnr 122) er solgt for kr 1050000 fra Gøril Sandneseng til Renate Kolberg Andsjøen og Morten Opdal.

Sankthanshaugen 7 (gnr 34, bnr 236) er solgt for kr 770000 fra Lauritz Sigurd Aasen til Hanne Aakervik Berg og Espen Andre Dille.

Klempanvegen 4 (gnr 34, bnr 5, fnr 223) er solgt for kr 720000 fra Tore Olsen til Morten Stamnes.

Andel av Prestekragevegen 22 (gnr 14, bnr 228) er overdratt fra Jon Hildrum til Brit Johanne Hildrum.

Skogstien 8 (gnr 17, bnr 164) er solgt for kr 2600000 fra Bernt André Kristiansen og Anne Kristin Melgård til Gøril Ødegård Nilsen og Daniel Kristiansen Viken.

Gnr 20, bnr 460 er solgt for kr 2000000 fra Siva Namsos Eiendom as til Sunde Eiendom Namsos as.

Furuvegen 4 A (gnr 17, bnr 62) er solgt for kr 1725000 fra Arnstein Magnussen til Camilla Rosten og Rune Bergin.

Andreas Jensens gate 1 B (gnr 65, bnr 229) er solgt for kr 1470000 fra Ottar Gerhard Kolås til Kristin Sagnes og Hermod Lennart Wågan.

Gnr 47, bnr 5 er overdratt fra Elin Molden Iversen og Robert Iversen til Per Hilmar Devik.

Gnr 47, bnr 21 er overdratt for kr 270000 fra Per Hilmar Devik til Robert Iversen og Elin Molden Iversen.

Groftskaret 3 (gnr 65, bnr 836) er solgt for kr 1700000 fra Geir Øie til Bodil Sofie Hanssen og Oddbjørn Johansen.

Andel av Smimovegen 48 (gnr 34, bnr 196, fnr 268) er overdratt fra Grethe Bjerkestrand til Robert Bjerkestrand.

Gnr 17, bnr 1, fnr 147 er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord Trøndelag Hf .

Lensmann Havigs gate 29 (gnr 65, bnr 497) er solgt for kr 1460000 fra Jean Frønsdal til Eva Irene Moen og Olav Larsen.

Guldalvegen 10 (gnr 14, bnr 137) er solgt for kr 2050000 fra Frode Bjerkan til Rannveig Strøm.

Finn Christiansens veg 9 A (gnr 65, bnr 551, seksjon 5) er solgt for kr 1250000 fra Harald Heia til Rigmor Breistrand og Per Olav Hoddø.

Sagstuvegen 6 B (gnr 20, bnr 1, fnr 502) er solgt for kr 1000000 fra Rita Kristin Lindseth til Regev Ohana og Kari Ramstad.

Kjell Hals veg 20 (gnr 14, bnr 4, fnr 163) er solgt for kr 1500000 fra Jarle Martin Hatland til Monica Iren Nubdalseng og Terje Hjalmar Hatland.

Ramsvikskogen 20 (gnr 10, bnr 33) er solgt for kr 1600000 fra Oddbjørn Johansen til Anders Håpnes og Margrethe Alice Sandvær.

Gnr 23, bnr 22 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as. Salget omfatter også gnr 23, bnr 27. Salget omfatter også Gnr 28, bnr 1. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune. Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommune.

Flottavegen 2 (gnr 34, bnr 1, fnr 285) er overdratt for kr 350000 fra Frank Johansen og Monica-Marie Jakobsen til Gunnar Helge Fjær.

Engvegen 5 (gnr 17, bnr 3, fnr 181) er solgt for kr 2130000 fra Harald Knutsen til Solveig Nubdal Glømmen.

Gnr 18, bnr 117 er solgt for kr 10000 fra Samuel Meidal til Hallvard Ryan.

Gnr 2, bnr 19 er solgt for kr 150000 fra Per Pedersen til Tove Pedersen.

Klippenvegen 22 (gnr 18, bnr 200, fnr 130) er solgt for kr 2700000 fra Hallvard Ryan til Hege Elisabeth Hestø og Espen Kristoffersen.

Gnr 18, bnr 117 er solgt for kr 2700000 fra Hallvard Ryan til Hege Elisabeth Hestø og Espen Kristoffersen.

Sorenskriver Vangenstens gate 5 (gnr 65, bnr 475) er solgt for kr 1060000 fra Terje Hjalmar Hatland til Tommy Hertzenberg og Kristin Rønning.

Andel av Dr. Batts veg 6 A (gnr 17, bnr 5, fnr 84) er overdratt fra Siv Iren Glømmen Græslie til Hallvard Græslie.

Gnr 35, bnr 67 er overdratt for kr 80750 fra Hans Selnes til Øyvind Jarle Thørring og Marit Thørring Eltvig.

Gnr 41, bnr 6 er solgt for kr 420000 fra Lars Helge Thorsen til Sissel Merethe Thorsen.

Kleivan 8 C (gnr 20, bnr 6, fnr 377) er solgt for kr 1200000 fra Rune Bergin til Monica Pettersen og Harald Sætersmoen Hundseth. Salget omfatter også Gnr 20, bnr 6, fnr 378

Gnr 34, bnr 94 er overdratt fra Margaret Elvida Trana til Trond Kevin Pedersen, Terje Pedersen, Carola Pedersen, Angela Pedersen, Bente Kristin Solberg, Kjell Håkon Trana, Øystein Trana og Kurt Trana.

Abel Meyers gate 2 (gnr 65, bnr 1034) er solgt for kr 48074 fra Namsos kommune til Abc Stormarked as.

Abel Meyers gate 3 (gnr 65, bnr 1036) er solgt for kr 36562 fra Namsos kommune til Abc Stormarked as.

Havnegata 7 (gnr 65, bnr 1091) er solgt for kr 138899 fra Namsos kommune til Abc Stormarked as.

Havnegata 9 (gnr 65, bnr 1092) er solgt for kr 49608 fra Namsos kommune til Abc Stormarked as.

Gnr 65, bnr 616, seksjon 28 er overdratt fra Arvid Østgaard til Pål Inge Østgaard, Eirik Morten Østgaard, Lisbeth Østgaard Rygg og Kirsti Østgaard Pettersen.

Gnr 20, bnr 209 er overdratt for kr 120000 fra Lydia Olene Nufsfjord til Lillian Beate Nufsfjord Pettersen.

Almenningen 28 (gnr 65, bnr 1814) er solgt for kr 300000 fra Byggpartner Midtnorge as til Subco Prosjekt as.

Gnr 53, bnr 5 er solgt for kr 830000 fra Anny Kristine Sund til Geir Ove Fossli. Salget omfatter også gnr 53, bnr 6

Andel av gnr 35, bnr 61 er overdratt fra Håkon Rygh til Gunnhild Kristine Sjøvold Rygh.

NAMDALSEID:

Gnr 151, bnr 23 er solgt for kr 100000 fra Inger Elida Stjern til Skjalg Ledang og Grethe Stjern Ledang.

Gnr 180, bnr 5 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as. Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune. Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommun.e

Smedvegen 17 (gnr 146, bnr 52) er solgt for kr 1000000 fra Oddvar Ovesen til Anne Lise Mølnå og Magne Mølnå.

SNÅSA:

Gnr 70, bnr 11 er overdratt for kr 500000 fra Eldbjørg Hallfrid Westerhus til Merete Følstad Westerhus og Ola Morten Westerhus.

Gnr 15, bnr 28 er solgt for kr 680000 fra Kjell Brannan til Kenneth Rognerud.

Gnr 50, bnr 55 er overdratt fra Tordis Hofstad til Harry Anders Jørstad og Eli Ann Jørstad.

LIERNE:

Gnr 7, bnr 3 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as

Salget omfatter også gnr 7, bnr 7.

Salget omfatter også gnr 10, bnr 3.

Salget omfatter også gnr 18, bnr 2.

Salget omfatter også gnr 21, bnr 6.

Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommune.

Gnr 32, bnr 66 er solgt for kr 5000 fra Harald Fuglår til Bjørn Egil Bakken.

Andel av gnr 27, bnr 37 er overdratt for kr 300000 fra Toril Gustavsen og Håkon Gustavsen til Bjørn Gustavsen.

RØYRVIK:

Gnr 66, bnr 2 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as. Salget omfatter også Gnr 66, bnr 3. Salget omfatter også Gnr 68, bnr 3. Salget omfatter også Gnr 69, bnr 2. Salget omfatter også Gnr 69, bnr 26. Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommune.

NAMSSKOGAN:

Gnr 49, bnr 1 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as. Salget omfatter også gnr 53, bnr 1 Salget omfatter også gnr 53, bnr 28 Salget omfatter også gnr 53, bnr 31 Salget omfatter også gnr 53, bnr 57 Salget omfatter også gnr 53, bnr 74 Salget omfatter også gnr 54, bnr 2. Salget omfatter også gnr 54, bnr 4. Salget omfatter også gnr 54, bnr 124. Salget omfatter også gnr 54, bnr 141. Salget omfatter også gnr 55, bnr 1. Salget omfatter også gnr 61, bnr 3. Salget omfatter også gnr 61, bnr 5. Salget omfatter også gnr 61, bnr 7. Salget omfatter også gnr 61, bnr 8. Salget omfatter også gnr 63, bnr 3. Salget omfatter også gnr 63, bnr 19. Salget omfatter også gnr 63, bnr 20. Salget omfatter også gnr 63, bnr 62. Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune. Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommune

Gnr 58, bnr 60 er solgt for kr 665000 fra Roy Arne Vollan til Vibeke Otnæs og Frode Renbjør Mellingen.

Gnr 58, bnr 33 er solgt for kr 400000 fra Frode Renbjør Mellingen til Maren Kristine Alsgård Bekkevold og Jan-Morten Michelsen.

GRONG:

Gnr 23, bnr 235 er solgt for kr 1890000 fra Eiendom-3 as til Jo Arne Lervik og Gøril Hastad.

Andel av gnr 13, bnr 8 er overdratt fra Camilla Helene Holvik til Arve Kildal.

Gnr 23, bnr 247 er overdratt fra Namdal Eiendomsutvikling as til Skeie Bygg as. Overdragelsen omfatter også gnr 23, bnr 248. Overdragelsen omfatter også gnr 23, bnr 249.

Gnr 13, bnr 53 er solgt for kr 880000 fra Jonny Bergin til Full Invest as.

Gnr 28, bnr 159 er solgt for kr 1225000 fra Linda Holm Reinholdtsen og Rune Einar Reinholdtsen til Anna-Karen Kristina Einarsen Fiskum og Erik Fiskum.

Gnr 20, bnr 10 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as.

Salget omfatter også gnr 23, bnr 1. Salget omfatter også gnr 23, bnr 71. Salget omfatter også gnr 23, bnr 101. Salget omfatter også gnr 23, bnr 102. Salget omfatter også gnr 23, bnr 103. Salget omfatter også gnr 24, bnr 2. Salget omfatter også gnr 26, bnr 1. Salget omfatter også gnr 26, bnr 15. Salget omfatter også gnr 26, bnr 17. Salget omfatter også gnr 26, bnr 39. Salget omfatter også gnr 33, bnr 7. Salget omfatter også gnr 39, bnr 1. Salget omfatter også gnr 43, bnr 1. Salget omfatter også gnr 44, bnr 1. Salget omfatter også gnr 45, bnr 1. Salget omfatter også gnr 45, bnr 2. Salget omfatter også gnr 46, bnr 1. Salget omfatter også gnr 48, bnr 3. Salget omfatter også gnr 48, bnr 15. Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune. Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommune.

Gnr 40, bnr 110, fnr 10 er solgt for kr 590000 fra Oddvar Elstad til Tonje Hermanstad og Erik Johansen Møller.

Gnr 21, bnr 2 er solgt for kr 2185000 fra Ole Rikard Søraker til Bjørn Steinar Rognås. Salget omfatter også gnr 21, bnr 7.

HØYLANDET:

Gnr 98, bnr 4 er overdratt for kr 620000 fra Oddveig Regine Amdal til Tommy Tørring og Marianne Amdal Tørring. Overdragelsen omfatter også gnr 99, bnr 7

Gnr 84, bnr 5 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as. Salget omfatter også Gnr 93, bnr 5. Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune. Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommune.

Gnr 80, bnr 13 er solgt for kr 250000 fra Ingrid Lene Østby til Anita Østby.

Gnr 99, bnr 63, fnr 84 er solgt for kr 600000 fra Odd Hallgeir Meidal til Høylandet kommune.

OVERHALLA:

Gnr 65, bnr 1, fnr 1 er overdratt fra Georg Sigurd Gansmo til Arnhild Gansmo.

Andel av gnr 32, bnr 56 er solgt for kr 164500 fra Asbjørn Vibstad, Marit Irene Vibstad Rivero, Aud Astrid Fladvad og Karin Annie Vibstad til Brit Margrethe Vibstad Veiseth.

Gnr 6, bnr 3 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as. Salget omfatter også gnr 12, bnr 5. Salget omfatter også andel av gnr 12, bnr 39. Salget omfatter også gnr 29, bnr 12. Salget omfatter også gnr 32, bnr 14. Salget omfatter også gnr 83, bnr 4. Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune. Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Flatanger kommune.

Gnr 48, bnr 1, fnr 1 er overdratt fra Kristian Svarliaunet til Gry Hege Svarliaunet, Anette Svarliaunet og Tori Janne Svarliaunet.

Andel av gnr 44, bnr 36, seksjon 1 er solgt for kr 385000 fra Camilla Vestgøte Sæther til Lillian Vestgøte Sæther. Salget omfatter også andel av gnr 44, bnr 36, seksjon 3

Gnr 13, bnr 112 er solgt for kr 850000 fra Rolf Aunet til Ragnhild Aunet.

Gnr 23, bnr 11 er overdratt for kr 600000 fra Rune Petter Stene til Jan Ståle Viken Flått.

Gnr 17, bnr 4 er overdratt for kr 500000 fra Kari Mørkved Hustad til Oddvar Mørkved Hustad.

FOSNES:

Gnr 41, bnr 22 er solgt for kr 3200 fra Marit Hoff til Fosnes kommune.

Gnr 47, bnr 35 er solgt for kr 3232 fra Trygve Jonny Sandvik til Åsa Skjærvik Tranås og Kjell Ivar Tranås.

Gnr 47, bnr 34 er solgt for kr 3900 fra Håvard Strøm og Liv Jensen Strøm til Åsa Skjærvik Tranås og Kjell Ivar Tranås.

FLATANGER:

Gnr 9, bnr 17 er overdratt fra Arnt Minsaas til Morten Minsaas og Lars Minsaas.

Andel av gnr 39, bnr 10 er overdratt fra Rolf Vikan til Marit Synnøve Bakken.

Gnr 13, bnr 60 er solgt for kr 147000000 fra Norske Skogindustrier asa til Ulvig Kiær as. Salget omfatter også gnr 13, bnr 291. Salget omfatter også gnr 17, bnr 1. Salget omfatter også e.d. i Namsos kommune. Salget omfatter også e.d. i Verran kommune. Salget omfatter også e.d. i Namdalseid kommune. Salget omfatter også e.d. i Lierne kommune.Salget omfatter også e.d. i Røyrvik kommune. Salget omfatter også e.d. i Namsskogan kommune. Salget omfatter også e.d. i Grong kommune. Salget omfatter også e.d. i Høylandet kommune. Salget omfatter også e.d. i Overhalla kommune

Gnr 13, bnr 261 er solgt for kr 620000 fra Jette Ovida Thrana Dahle til Eivind Johnny Dahle.

Andel av gnr 13, bnr 6 er overdratt for kr 527918 fra Solbjørg Helen Vollan Wibstad til Stig Gøran Wibstad.

Andel av gnr 13, bnr 167 er overdratt for kr 225000 fra Kjell Gunnar Hanssen til Lena Rian.

VIKNA:

Gnr 2, bnr 117 er solgt for kr 500000 fra Mandor Alfred Ovesen til Eva Ovesen.

Skjaanesvegen 11 (gnr 10, bnr 756) er solgt for kr 10962 fra Vikna kommune til Trond Arne Sørø og Heidi Therese Løfblad Hustad.

Engasvegen 19 (gnr 10, bnr 554, seksjon 6) er overdratt fra Ragnar Aglen til Grete Aglen Engan og Rigmor Aglen Grande.

Gnr 17, bnr 28 er solgt for kr 1300000 fra Bente Synnøve Evenstad Ramstad og Kjetil Rune Ramstad til Ida Kristin Sørø og Bjørn Erik Johansen.

Stubbvegen 10 A (gnr 10, bnr 949) er solgt for kr 800000 fra Linda Astrid Ingebrigtsen til Jan Frode Kjeøy.

Gnr 32, bnr 2 er overdratt fra Astrid Olise Johanna Drag Aune til Maggy Kathrine Aune Vågø og Laila Unni Aune Vågø. Overdragelsen omfatter også gnr 32, bnr 34.

Andel av gnr 32, bnr 2 er overdratt for kr 320000 fra Laila Unni Aune Vågø til Maggy Kathrine Aune Vågø.

Andel av gnr 32, bnr 34 er overdratt for kr 160000 fra Maggy Kathrine Aune Vågø til Laila Unni Aune Vågø.

Andel av gnr 46, bnr 1, fnr 4 er overdratt fra Georg Jostein Sørensen til Inger Johanne Sørensen.

Gnr 43, bnr 23 er overdratt fra Jan Sakshaug til Irene Josefine Lindseth Høvik.

Gnr 71, bnr 4 er solgt for kr 100000 fra Arnfinn Fjukstad til Vidar Valø.

Skjaanesvegen 11 (gnr 10, bnr 756) er solgt for kr 1500000 fra Trond Arne Sørø og Heidi Therese Løfblad Hustad til Clint André Larsen og Renate Iren Sørø Larsen.

Andel av gnr 10, bnr 1044 er overdratt fra Eva Elisabeth Lysø Rynning til Liv Karin Lysø Haugom.

Andel av Hauglandsvegen 2 (gnr 10, bnr 693) er solgt for kr 700000 fra Knut Åge Rauø til Lisa Fjukstad.

Gnr 52, bnr 12 er solgt for kr 1000000 fra Aud Torbjørg Vaagan Williksen og Kolbjørn Williksen til Tor Herman Kristiansen.

Andel av gnr 10, bnr 325 er overdratt fra Dagny Marie Nergård til Helge Andreas Nergård.

Andel av Bergsligata 8 (gnr 10, bnr 283) er overdratt for kr 544000 fra Nina Odinsen Wangsfjord til Rune Evenstad.

Gnr 57, bnr 17 er solgt for kr 50000 fra Jørund Johansen til Gunnar Johansen.

NÆRØY:

Gnr 74, bnr 16 er overdratt fra Synnøve Tømmervik til Laila Holien og Øystein Tømmervik. Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 17

Andel av gnr 74, bnr 16 er overdratt for kr 260000 fra Laila Holien til Øystein Tømmervik. Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 17

Andel av gnr 23, bnr 7, fnr 4 er overdratt for kr 800000 fra Åge Nymo til Tone Jeanette Hamland.

Gnr 125, bnr 18 er overdratt for kr 30000 fra Dagmar Emelie Haug til Doyka Slavova Georgieva.

Gnr 28, bnr 15 er solgt for kr 740000 fra Norsk Luthersk Misjonssamband til Kjartan Stien Karlsen.

Andel av gnr 82, bnr 38 er overdratt fra Kjellrun Jonetta Aglen til Ragnar Aglen.

Gnr 82, bnr 38 er overdratt fra Ragnar Aglen til Grete Aglen Engan og Rigmor Aglen Grande.

Andel av gnr 82, bnr 9, fnr 1 er overdratt fra Carina Paulsen til Christopher Paulsen Aarstad.

Gnr 130, bnr 50 er overdratt fra Werner Skogseth og Mareno Skogseth til Laila Irene Kleiven.

Solvegen 5 (gnr 62, bnr 273) er solgt for kr 1700000 fra Peder Martin Engesli til Elisabeth Anita Mo og Tore Mo.

Gnr 4, bnr 11, fnr 4 er overdratt fra Ragna Oliva Eidevig til Geir Inge Eidevig.

Gnr 47, bnr 66 er overdratt fra Petter Langeng til Gunhild Langeng.

Gnr 33, bnr 53 er solgt for kr 400000 fra Signe Hansvik Lyngstad til Veronica Salvik.

Gnr 62, bnr 29 er overdratt fra Jarle Magne Mulstad til Kirsti Margrethe Mulstad, Tom Roger Mulstad, Ronny Herolf Mulstad og Randi Iren Mulstad.

Bjørkåsvegen 9 (gnr 62, bnr 436) er solgt for kr 153930 fra Nærøy kommune til Nærøy Bil as.

Tverrvegen 6 (gnr 62, bnr 173, fnr 477) er solgt for kr 800000 fra Reidar Mikal Bergslid til Terje Widar Bergslid.

LEKA:

Gnr 16, bnr 74 er solgt for kr 220000 fra Karl Oddvar Hakkebo til Wenche Harriet Larssen og Jan Erik Hansen.

Gnr 16, bnr 8 er overdratt for kr 411180 fra Harald Nilsen til Åsmund Nilsen. Overdragelsen omfatter også gnr 16, bnr 76

Gnr 3, bnr 46 er solgt for kr 300000 fra Jens Karsten Kjærstad til Bjørg Tiller og Jan Øystein Tiller.

BINDAL:

Gnr 24, bnr 1 er solgt for kr 30000 fra Karl Martin Kalvik til Solveig Kristin Kalvik og Bertil Kalvik.

Andel av gnr 40, bnr 7 er overdratt for kr 140000 fra Alf Einar Fornes og Irene Marie Leirvik til Øystein Fornes og Jarle Arvid Fornes.

Gnr 24, bnr 5 er overdratt fra Per Solvang til Annbjørg Kristine Granrud og Margot Petrine Jamtli. Overdragelsen omfatter også gnr 24, bnr 6

Gnr 24, bnr 5 er overdratt fra Annbjørg Kristine Granrud og Margot Petrine Jamtli til Stein Halgeir Jamtli. Overdragelsen omfatter også gnr 24, bnr 6

Kilde: Statens kartverk