Oversikt per 08. juli 2008

Niels Bjørums gate 15  Foto: BJØRN TORE NESS

Kattmarkvegen 41  Foto: BJØRN TORE NESS

Olav Duuns veg 18a  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

Namsos

Gnr 65, bnr 1053, seksjon 2 er overdratt fra Eli Margrethe Kristiansen til Tor Arne Helge og Kai Berner Helge

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 65, bnr 1053, seksjon 3

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 65, bnr 1053, seksjon 4

Gnr 65, bnr 1053, seksjon 4 er overdratt for kr 2000000 fra Tor Arne Helge og Kai Berner Helge til Eli Margrethe Kristiansen

Gnr 51, bnr 17 er solgt for kr 2450000 fra Trond Ivar Homo til Hilde Iren Ingebrigtsen og Frode Ingebrigtsen

Flakkvegen 7 (Gnr 34, bnr 75) er solgt for kr 850000 fra Tore Harald Stieng til Hilde Olsen og Jan Arve Sæther

Andel av gnr 10, bnr 1, fnr 39 er overdratt fra Torstein Ingebrigtsen til Margrethe Formo

Fiolvegen 3 (Gnr 14, bnr 83) er solgt for kr 2050000 fra Bjørg Rønning og Kjell Arve Rønning til Ewa Opheim og Arne Opheim

Lilleenget 43 D (Gnr 17, bnr 57, fnr 482) er solgt for kr 1065000 fra Brit Hafskjold til Inger Nina Mostervik

Gnr 65, bnr 1053, seksjon 3 er solgt for kr 1400000 fra Tor Arne Helge og Kai Berner Helge til Øivind Øien

Niels Bjørums gate 15 (Gnr 65, bnr 403) er solgt for kr 1200000 fra Kari Fløan Øvereng til Bjørn Terje Hanssen

Gnr 57, bnr 58 er solgt for kr 30000 fra Rolf Wester til Jan Olav Johansen

Kjærlighetsstien 45 (Gnr 65, bnr 1639, seksjon 2) er solgt for kr 1200000 fra Stein Derås til Bjørn Furre og Aud Furre

Adelsten Elnans veg 6 A (Gnr 18, bnr 158) er solgt for kr 1510000 fra Unni Elisabeth Moen Aune til Else Aunet Storøy og Håkon Arnljot Storøy

Fossbrennvegen 41 (Gnr 18, bnr 80, fnr 273) er solgt for kr 1280000 fra Tony Martines til Ruth Hanne Aagesen og Martin Andre Sævik

Pinavegen 1 (Gnr 65, bnr 1506) er overdratt fra Schenker Linjegods as til Schenker as

Overdragelsen omfatter også e.d. i Fredrikstad kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Kristiansand kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Trondheim kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Narvik kommune

Gnr 39, bnr 32 er solgt for kr 1200000 fra Tor Joar Flasnes til Aage Eiliv Elden og Solveig Elisabeth Heggli

Gnr 6, bnr 29 er solgt for kr 10000 fra Edgar Arnljot Sagnes, Aud Lucie Bogen, Jarle Kristofer Sagnes og Alfhild Sundet til Ketil Bolkan Olsen

Gnr 44, bnr 7 er overdratt fra Birgit Synnøve Mortensen til Tor Bjarne Mortensen

Kattmarkvegen 41 (Gnr 14, bnr 188) er solgt for kr 980000 fra Anne Lise Liberg Singstad og Kurt Arve Singstad til Gunn Bodil Midtsian

Gnr 23, bnr 80 er solgt for kr 4737 fra Hilmar Petter Klingen til Kolbjørn Joar Grongstad og Laila Sjaastad Grongstad

Andel av gnr 18, bnr 185 er overdratt fra Claes Gøran Sellæg til Monica Maria Schwartz Sellæg

Jarle Hildrums veg 5 B (Gnr 17, bnr 53, seksjon 3) er solgt for kr 1590000 fra Tisløv Murmestrene as til Stian Rønning

Jarle Hildrums veg 5 A (Gnr 17, bnr 53, seksjon 1) er solgt for kr 1590000 fra Tisløv Murmestrene as til Lassad Habibi og Rita Kristin Lindseth

Almenningen 32 (Gnr 65, bnr 1813) er solgt for kr 250000 fra Namsos kommune til Tore Bolkan

Olav Duuns veg 18 A (Gnr 65, bnr 987, seksjon 1) er solgt for kr 800000 fra Reidar Sigvard Nilsen til Jan Olav Nordhuus Nilsen

Gnr 17, bnr 53, seksjon 4 er solgt for kr 1590000 fra Tisløv Murmestrene as til Ziaitouna Kristensen

Lissfjellvegen 9 (Gnr 14, bnr 130, fnr 237) er solgt for kr 1730000 fra Gunnar Tronslien til Trude Frengen og Jon-Are Øie Barlien

Salget omfatter også gnr 14, bnr 130, fnr 403

Namdalseid

Gnr 183, bnr 1, fnr 23 er solgt for kr 330000 fra Jan Pettersen til Margrete Ekker og Arne Skorstad

Gnr 157, bnr 25 er solgt for kr 600000 fra Torbjørg Sunniva Laugmo og Svenn Harald Hovd til Jens Helge Selliseth

Salget omfatter også gnr 157, bnr 26

Salget omfatter også gnr 157, bnr 34

Salget omfatter også gnr 157, bnr 35

Salget omfatter også gnr 157, bnr 37

Salget omfatter også gnr 157, bnr 69

Andel av gnr 138, bnr 44 er overdratt fra Signe Kjerstina Derås til Karstein Derås

Gnr 180, bnr 49 er overdratt for kr 800000 fra Asbjørn Kristian Oksdøl til Allan Kjetil Oksdøl

Overdragelsen omfatter også gnr 181, bnr 2

Overdragelsen omfatter også gnr 181, bnr 19

Overdragelsen omfatter også e.d. i Flatanger kommune

Snåsa

Gnr 23, bnr 3 er overdratt fra Mina Ingrid Bostad til Gry Heidi Bostad og Dag Evert Bostad

Gnr 75, bnr 2 er overdratt fra Mina Ingrid Bostad til Ina Merete Bostad

Gnr 33, bnr 4 er overdratt for kr 1200000 fra Torbjørn Flatnes til Kåre Flatnes

Gnr 64, bnr 16 er solgt for kr 50000 fra Reidar Sandnesmo til Elsemari Iversen og Ole Martin Kvetangen

Gnr 15, bnr 1 er solgt for kr 1500000 fra Petter Muus til Tomas Aasvold

Salget omfatter også gnr 15, bnr 2

Gnr 14, bnr 79, fnr 9 er solgt for kr 700000 fra Ragna Margrete Indbryn til Brit Marit Skjemstad

Salget omfatter også Gnr 14, bnr 79, fnr 21

Lierne

Gnr 6, bnr 22 er solgt for kr 300000 fra Erik Magnus Aagård til Gerd Karine Ringstad

Gnr 6, bnr 25 er overdratt for kr 209964 fra Gollaug Fagerstrand til Per Fagerstrand

Gnr 22, bnr 2, fnr 76 er solgt for kr 745000 fra Laila Synnøve Kolås til Sissel Iren Fløan Solum og Steinar Petter Solum

Røyrvik

Gnr 74, bnr 53 er overdratt for kr 1000 fra Sølvy Olaug Mellingen til Gunn Olga Saugestad

Gnr 71, bnr 181 er solgt for kr 550000 fra Røyrvik kommune til Sølvi Kristoffersen og Morten Erik Amdahl

Grong

Andel av gnr 12, bnr 16 er overdratt fra Jorid Øie til Leif Øie

Gnr 12, bnr 16 er overdratt fra Leif Øie til Astrid Irene Øie og Per Johannes Øie

Gnr 34, bnr 76 er overdratt fra Marte Falmår Gartland og Håvard Velde til Dorit Edvardsen og May Britt Holmstrand Appelblad

Gnr 23, bnr 55, seksjon 13 er solgt for kr 1250000 fra Best Agentur as til Anette Fuglem og Bjørn Berg

Høylandet

Gnr 79, bnr 8 er solgt for kr 330000 fra Kjellrun Marie Myhre til Tommy Thorvaldsen

Salget omfatter også gnr 79, bnr 17

Overhalla

Gnr 1, bnr 45 er solgt for kr 185000 fra Stig Ivar Tangstad til Thoralf Antonsen og Mari-Ann Løvmo

Gnr 13, bnr 120 er solgt for kr 76525 fra Overhalla kommune til Yx Energi Norge as

Gnr 46, bnr 187 er solgt for kr 950000 fra Overhalla kommune til Astrid Kleven Solli og Geir Inge Solli

Hunnaåsvegen 6 (Gnr 10, bnr 217) er solgt for kr 200000 fra Overhalla kommune til Ina Camilla Strugstad Kjellmo og Kåre Magnus Hildrum Øyesvold Skjefte

Gnr 13, bnr 105 er overdratt fra Olav Bjørnar Opdal til Overhalla kommune

Gnr 13, bnr 2, fnr 10 er solgt for kr 970000 fra Ole Andreas Tuff til Sissel Margrethe Heia Flasnes og Oddbjørn Steinar Flasnes

Gnr 62, bnr 5 er overdratt fra Oddny Synøve Bjørnes til Per Sigmund Bjørnes

Gnr 10, bnr 108 er solgt for kr 1250000 fra Snefrid Johanne Lindsetmo til May-Kristin Nilsen Holmvik og Knut Arne Holmvik

Fosnes

Gnr 44, bnr 14 er solgt for kr 10000 fra Arnfinn Leirbekk til Rolf Johan Cedendahl

Gnr 47, bnr 31 er overdratt fra Hans Ole Flakk til Frank Dille

Andel av gnr 48, bnr 33 er overdratt fra Kolbjørn Julius Gåsvær til Randi Gåsvær

Flatanger

Gnr 27, bnr 169 er solgt for kr 280000 fra Øivind Fuglår til Arnhild Cadamarteri

Andel av gnr 25, bnr 1, fnr 1 er overdratt fra Stein Roald Aarseth til Monika Aarseth

Gnr 17, bnr 8 er overdratt for kr 800000 fra Asbjørn Kristian Oksdøl til Allan Kjetil Oksdøl

Overdragelsen omfatter også e.d. i Namdalseid kommune

Andel av gnr 13, bnr 6 er solgt for kr 550000 fra Paul Odvor Vollan til Stig Gøran Wibstad

Salget omfatter også gnr 13, bnr 31

Salget omfatter også gnr 13, bnr 32

Salget omfatter også gnr 14, bnr 8

Vikna

Gnr 2, bnr 37 er overdratt for kr 101000 fra Karl Inge Olsen til Arne Fredrik Sørheim

Andel av Stokkstrandhaugvegen 20 (Gnr 10, bnr 540) er overdratt fra Aashild Garstad til Sigbjørn Olav Garstad

Strandgata 10 (Gnr 10, bnr 1371, seksjon 5) er solgt for kr 1455000 fra Einar Hermann Bondø og Inger Margrete Bondø til Bodil Lillian Olsvik

Gnr 2, bnr 80 er solgt for kr 130000 fra Frode Willy Hansen til Bjørge Ramfjord

Salget omfatter også gnr 2, bnr 140

Gnr 2, bnr 141 er overdratt fra Bjørge Ramfjord til Frode Willy Hansen

Stokkstrandhaugvegen 20 (Gnr 10, bnr 540) er solgt for kr 1200000 fra Sigbjørn Olav Garstad til Anne Bergvik

Gnr 53, bnr 29 er overdratt for kr 250000 fra Asgerd Kjørseng til Elsa Marie Kjørseng

Nærøy

Gnr 113, bnr 17 er overdratt fra Nils Christian Eitran til Gunnar Eitran

Gnr 113, bnr 10 er overdratt fra Gunnar Eitran til Nils Christian Eitran

Andel av Gammelgårdsvegen 12 (Gnr 2, bnr 126) er overdratt fra Terje Wahl til Gunn Jorun Hjelde

Gnr 107, bnr 8 er solgt for kr 120000 fra Halvor Ola Rosenvinge til Geir Gjerstad og Anne Margrete Gjerstad

Gnr 6, bnr 35 er overdratt fra Gunnar Sandnes til Ingeborg Sandnes

Andel av Kreklingvegen 6 (Gnr 62, bnr 275) er overdratt for kr 600000 fra Jan Erik Sømliøy til Ann Evy Stene Sømliøy

Gnr 57, bnr 48 er solgt for kr 3000000 fra Bibi Heiring Sørensen og Steen Johansen til Stephan Siering

Gnr 47, bnr 4, fnr 58 er overdratt fra Solveig Marie Eliassen til Torstein Eliassen, Jan Arvid Eliassen, Fritjof Ferdinand Eliassen, Aslaug Konstanse Rossetnes, Magne Eliassen, Reinert Eliassen, Hermod Sverre Eliassen, Gunnar Nikolai Eliassen og Elna Ovidia Klingen

Gnr 11, bnr 20 er solgt for kr 1180000 fra Roar Leidulf Øyahals til Fred Åge Tjønnøy og Sigrid Marie Pedersen Tjønnøy

Gnr 27, bnr 54 er solgt for kr 500000 fra Kari Elise Valan til Violet Ngaiza Finnvik og Torkel Valan Finnvik

Salget omfatter også gnr 27, bnr 72

Gnr 62, bnr 29 er solgt for kr 300000 fra Kirsti Margrethe Mulstad,Tom Roger Mulstad, Ronny Herolf Mulstad og Randi Iren Mulstad til Roy Arve Halsen

Gnr 2, bnr 163 er solgt for kr 51200 fra Ss-Invest as til Toriham as

Gnr 4, bnr 3 er overdratt fra Bjørn Helge Søraa til Stella Iris Søraa

Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 13

Leka

Gnr 3, bnr 22 er solgt for kr 579000 fra Bernt Axel Stigum til Elin Johanne Hukkelås

Bindal

Gnr 14, bnr 42 er solgt for kr 230000 fra Torbjørn Arnold Bruvold til Monica Hagen

Gnr 41, bnr 4 er overdratt fra Viggo Hallgeir Bergersen til Olav Henning Bergersen

Rørgata 3 (Gnr 44, bnr 37) er solgt for kr 35000 fra Gynther Flått, Einar Bye og Rune Nesse til Bindal kommune