Oversikt per 9. desember 2008

Havikvegen 45  Foto: Bjørn Tore Ness

Dr. Hummels veg 12  Foto: Bjørn Tore Ness

Nordahl Griegs veg 7A  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

Namsos

Gnr 4, bnr 4 er overdratt fra Sigrunn Saksen til Hans Jørgen Saksen

Havikvegen 45 (Gnr 17, bnr 1, fnr 39) er solgt for kr 1100000 fra Jan Olav Smalås til Gerd Elin Lauten og Jan Inge Ustad

Lilleenget 29 (Gnr 17, bnr 57, fnr 419) er solgt for kr 2125000 fra Margrete Trebostad Viken og Stig Atle Viken til Robert Abrahamsen og Gøril Abrahamsen

Gnr 21, bnr 78 er solgt for kr 2500000 fra Barbro Irene Winther til Marcus Lilja

O.G. Olsens veg 9 (Gnr 17, bnr 111) er overdratt fra Odd Joel Johansen til Oddbjørg Johansen

Gnr 15, bnr 1, fnr 2 er solgt for kr 860000 fra Ellen Margrethe Westgård til Inge Kvaale og Tove Grande Kvaale

Skoglyvegen 10 A (Gnr 18, bnr 10, fnr 139) er overdratt fra Inger Juliussen til Birgit Mathisen Juliussen og Håvard Juliussen

Dr. Hummels veg 12 (Gnr 17, bnr 5, fnr 98) er solgt for kr 1700000 fra Rut Berg Krekling til Eskil Tungseth og Siri Aaring

Andel av Kvernbekkvegen 8 (Gnr 20, bnr 429) er overdratt fra Mikael Olsen til Sonja Olsen

Klempanvegen 7 (Gnr 34, bnr 5, fnr 230) er solgt for kr 770000 fra Vikan Randolf til Elisabeth Gynnild Haugen og Bent Are Søberg Hanssen

Gnr 20, bnr 495 er overdratt fra Nøsthaugen Eiendom as til Nøsthaugen Eiendom Ii as

Gnr 35, bnr 69 er solgt for kr 30000 fra Jarle Ketil Rasmussen til Olav Helge Johan Larsen

Andel av Konvallvegen 14 (Gnr 14, bnr 241) er overdratt fra Torill Sæternes Hals til Bjørn Tore Hals

Gnr 3, bnr 127 er solgt for kr 920000 fra Odd Øvereng til Odd Erik Svenning og Sigrid Lingelem Svenning

Strandvegen 20 C (Gnr 65, bnr 1371) er solgt for kr 2075000 fra Mathilde Kannelønning til Hanne Grande og Endre Olav Husby

Gnr 27, bnr 48 er overdratt for kr 23780 fra Svein Nesjan til Arve Olav Nesjan

Kjærlighetsstien 29 (Gnr 65, bnr 1222) er solgt for kr 1075000 fra Olav Augustin Tviberg til Sissel Skjelbred

Mørkvedtunet 11 B (Gnr 65, bnr 1658, seksjon 2) er solgt for kr 1880000 fra Randi Irene Hardmoen Børstad til Tove Nelie Moe Sævik og Kjell Martin Sævik

Lilleenget 39 (Gnr 17, bnr 57, fnr 424) er overdratt fra Bjarne Homo til Eldbjørg Marie Grønbeck

Vattavegen 7 B (Gnr 65, bnr 1473) er solgt for kr 1050000 fra Randi Synnøve Lona til Torill Sæternes Hals

Soleievegen 9 B (Gnr 14, bnr 1, fnr 350) er solgt for kr 1100000 fra Hanne Grande og Endre Olav Husby til Jørgen Wold Nordlund og Hege Melbye Lilleby

Nordahl Griegs veg 7 A (Gnr 17, bnr 3, fnr 217) er solgt for kr 1000000 fra Rita Rønning til Karl Faanes

Navarvegen 8 (Gnr 20, bnr 88) er overdratt fra Mesta Drift as til Mesta Eiendom as

Pinavegen 22 (Gnr 65, bnr 1496) er overdratt fra Pinavegen Eiendom as til Bygg Con Eiendom as

Verftsgata 46 (Gnr 65, bnr 616, seksjon 6) er solgt for kr 1875000 fra Tove Nelie Moe Sævik og Kjell Martin Sævik til Inger Laugen

Namdalseid

Snekkarvegen 3 (Gnr 165, bnr 27) er solgt for kr 460000 fra Synnøve Ellen Sæther til Arnstein Måøy

Gnr 151, bnr 32 er solgt for kr 50000 fra Jessvint as til Miramar as

Gnr 154, bnr 41 er solgt for kr 300000 fra Solveig Melø og Ole Hermann Melø til Sveinung Godø og Karen Sofie Godø

Furukroken 27 (Gnr 165, bnr 68) er solgt for kr 900000 fra Tom-Lasse Strand til Edny Hegstad og Asbjørn Peder Hegstad

Tomasmoen 1 (Gnr 165, bnr 63) er solgt for kr 600000 fra Ine Merethe Elden til Tore Sæther

Andel av gnr 178, bnr 1, fnr 1 er overdratt fra Mari-Ann Evensen Eidshaug til Ole Kristian Engan

Snåsa

Gnr 68, bnr 96 er overdratt fra Snåsa kommune til Hårr Snåsa Betong as

Andel av gnr 67, bnr 54 er overdratt fra Sæther Ditlev til Alette Birgitte Sæther

Gnr 67, bnr 54 er overdratt fra Alette Birgitte Sæther til Steinar Sæther, Arve Nikolai Sæther og Astrid Sæther

Andel av gnr 67, bnr 54 er overdratt fra Steinar Sæther til Geir Ditleiv Sæther og Harald Løbak Sæther

Andel av gnr 67, bnr 54 er overdratt fra Astrid Sæther, Geir Ditleiv Sæther og Harald Løbak Sæther til Arve Nikolai Sæther

Gnr 44, bnr 12 er overdratt for kr 600000 fra Arnt Ove Nyborg til Per Nicolai Opheim og Wenche Fjerstad Opheim

Overdragelsen omfatter også gnr 44, bnr 13

Overdragelsen omfatter også gnr 44, bnr 14

Gnr 79, bnr 1, fnr 26 er solgt for kr 750000 fra Per Olav Ødegård til Inger Marie Korssjøen og Bjørn Annar Korssjøen

Gnr 44, bnr 5 er overdratt for kr 600000 fra Arnt Ove Nyborg til Arne Olav Eggen og Reidun Marie Eggen

Andel av Gnr 67, bnr 109 er overdratt fra Hanne Lorvik til Olav Hansen

Gnr 14, bnr 86 er solgt for kr 14787 fra Reidun og Leif Musum as til Andri Kristine Omli

Gnr 14, bnr 87 er solgt for kr 16306 fra Reidun og Leif Musum as til Bjørn Lyngås

Gnr 14, bnr 85 er solgt for kr 23612 fra Reidun og Leif Musum as til Rolf Johan Sævik

Gnr 14, bnr 89 er solgt for kr 21040 fra Reidun og Leif Musum as til Even Helge Hansen

Gnr 14, bnr 83 er solgt for kr 23197 fra Reidun og Leif Musum as til Gudmund Kveli

Gnr 18, bnr 6 er overdratt fra Mesta Drift as til Mesta Eiendom as

Gnr 14, bnr 82 er overdratt fra Turid Kroglund til Paul Rian

Gnr 14, bnr 82 er solgt for kr 14396 fra Reidun og Leif Musum as til Paul Rian

Lierne

Gnr 43, bnr 14 er solgt for kr 70000 fra Rolf Ole Opsal til Anlaug Lauve Rønning

Gnr 7, bnr 61, fnr 14 er solgt for kr 500000 fra Gunnar Tomas Guntvedt og Helene Alette Jakobsen til Ole Jakob Guin og Målfrid Guin

Gnr 27, bnr 61 er overdratt for kr 3000 fra Tomas Granheim og Bjarne Andreas Rui til Ole Johannes Granheim

Andel av gnr 24, bnr 5 er overdratt fra Arnt Gåsbak til Kristian Strand, Kari Anne Strand, Heidi Kristin Solstad, Sigbjørn Strand, Britt Elin Strand, Sigrun Kristine Nilsson og Tangen Brynjar

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 27, bnr 19

Andel av Gnr 24, bnr 5 er solgt for kr 300000 fra Tangen Brynjar, Arne Strand, Kristian Strand, Kari Anne Strand, Heidi Kristin Solstad, Sigbjørn Strand, Britt Elin Strand, Sigrun Kristine Nilsson og Tangen Brynjar til Jørgen Nilsson

Salget omfatter også gnr 27, bnr 19

Andel av Gnr 35, bnr 36 er solgt for kr 7500 fra Asta Marianne Linderoth til Karl Johnny Lennart Nyborg

Gnr 2, bnr 4 er overdratt for kr 614026 fra Torill Bruvoll og Sverre Bruvoll til Arve Bruvoll

Gnr 7, bnr 27 er overdratt fra Signe Helene Buknotten og Rolf Kalmar Buknotten til Jan Harald Buknotten, Reidun Helene Nordbakk, Idar Buknotten og Solbjørg Buknotten Skruklien

Gnr 9, bnr 1 er solgt for kr 2500000 fra Kirsten Magnhild Øiangen og Arve Øiangen til Svein Eggen

Gnr 6, bnr 84 er overdratt fra Mesta Drift as til Mesta Eiendom as

Røyrvik

Gnr 70, bnr 22 er overdratt fra Mesta Drift as til Mesta Eiendom as

Namsskogan

Gnr 60, bnr 162 er overdratt fra Birger Jorleif Vollan til Roy Arne Vollan

Gnr 63, bnr 57 er solgt for kr 750000 fra Roger Bjørhusdal til Petra Olaug Wølner

Gnr 59, bnr 57, fnr 19 er overdratt fra Namsskogan Industribygg as til Carat Norge as

Gnr 59, bnr 57, fnr 15 er overdratt fra Namsskogan Industribygg as til Totalprosjekt Namsskogan as

Gnr 58, bnr 119 er solgt for kr 9510 fra Statskog Sf til Tore Arnt Noem

Gnr 63, bnr 55 er overdratt fra Ingeborg Anna Fiskum til Anders Johannes Fiskum, Freider Fiskum, Alv Terje Fiskum og Reidar Fiskum

Overdragelsen omfatter også e.d. i Roan kommune

Gnr 63, bnr 55 er solgt for kr 500000 fra Anders Johannes Fiskum,Freider Fiskum, Alv Terje Fiskum og Reidar Fiskum til Roger Bjørhusdal og Anne Lise Grøndal

Gnr 50, bnr 9 er solgt for kr 650000 fra Erlend Saur og Tove Thoresen Saur til Johan Henrik Olsen og Åse Marie Olsen

Gnr 58, bnr 87 er solgt for kr 350000 fra Tore Arnt Noem til Hege Alice Fjerdingøy

Andel av gnr 64, bnr 46 er overdratt fra Asbjørn Mellingen til Frode Renbjør Mellingen

Grong

Gnr 28, bnr 81 er overdratt fra Margit Lyngaas til Gøril Kristine Thorvaldsen og Joar Lyngaas

Gnr 23, bnr 73 er solgt for kr 1500000 fra Håvard Sunde til Bente Helen Holm og Stig Arve Høyvik

Andel av gnr 12, bnr 13 er overdratt fra Tore Ingar Melhus til Toril Veimo

Gnr 23, bnr 259 er solgt for kr 1660000 fra Namdalslaft Eiendom as til Kirsten Arnhild Lange

Andel av gnr 13, bnr 1 er overdratt fra Ole J Hjortdahl Moe til Jacqueline Elyse Moe

Gnr 24, bnr 59 er overdratt fra Mesta Drift as til Mesta Eiendom as

Gnr 29, bnr 163 er solgt for kr 1150000 fra Tore Hånes og Kjersti Melhus Hånes til Helge Formo og Hild Astrid Formo

Høylandet

Gnr 93, bnr 13 er overdratt fra Ole Kvilt til Oddrun Kvilt

Gnr 100, bnr 45, fnr 17 er solgt for kr 1100000 fra Åshild Strand til Høylandet Næringsbygg as

Gnr 100, bnr 55 er overdratt fra Mesta Drift as til Mesta Eiendom as

Gnr 82, bnr 29 er overdratt for kr 300000 fra Anita Songe og John Ove Bråteng til Torild Bråteng

Overhalla

Kroken 15 (Gnr 13, bnr 54) er solgt for kr 50000 fra Gunnar Brattberg til Magne Sandbakken Sollie

Gnr 63, bnr 30, fnr 19 er overdratt fra Magne Ingar Mauseth til Kari Helene Mauseth

Gnr 28, bnr 33 er solgt for kr 485000 fra Ove Morten Jule til Jon Anders Hestmo og Camilla Meland

Åstun 8 (Gnr 10, bnr 143) er solgt for kr 1350000 fra Bjørn Henrik Dahle til Øyvind Sellæg

Storskogmovegen 19 (Gnr 63, bnr 94) er solgt for kr 38424 fra Overhalla kommune til Ann-Kristin Løvås og Kai Robert Myrvold

Gnr 69, bnr 19 er solgt for kr 400000 fra Otto Jostein Grande til Aage Magnus Hagerup og Marta Hagerup

Andel av gnr 1, bnr 7 er overdratt fra Roy Grande til Liv Geving Grande

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 1, bnr 50

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 1, bnr 51

Fosnes

Gnr 51, bnr 7 er solgt for kr 30000 fra Ole Martin Gjeset til Jøa skytterlag

Flatanger

Andel av gnr 13, bnr 10, fnr 87 er overdratt fra Helge Peder Knutsen til Anna Marie Knutsen, Oddlaug Justine Kvisberglien og Annie Marie Vollan

Andel av gnr 13, bnr 10, fnr 87 er overdratt fra Anna Marie Knutsen til Oddlaug Justine Kvisberglien og Annie Marie Vollan

Andel av gnr 21, bnr 8 er solgt for kr 360000 fra Eva Karine Kildal Karlsen til Hege Wullum

Gnr 27, bnr 73 er solgt for kr 750000 fra Bernt Jørgen Brandsmo og Wenche Midtlien til Morten Berg og Anne Pauline Rasmussen Berg

Andel av gnr 38, bnr 21 er overdratt fra Tove Karin Dahl, Vigdis Anita Evensen, Randi Sofie Olsen og Jon Arne Hasvåg til Aage Arvid Hasvåg

Gnr 2, bnr 25 er overdratt fra Arne Kristian Ødegård til Edgar Sigmund Ødegård

Gnr 3, bnr 46 er overdratt fra Annie Helene Skjengen til Toril Helen Martinsen Bruun

Gnr 13, bnr 10, fnr 87 er solgt for kr 450000 fra Oddlaug Justine Kvisberglien og Annie Marie Vollan til Elfrid Irene Hoff

Gnr 10, bnr 30 er overdratt for kr 15000 fra Robert Julius Leithe til Jann Leithe

Gnr 13, bnr 9 er solgt for kr 3000000 fra Svein Eian til Bjørn Arve Kløvvik

Vikna

Steinberget 2 (Gnr 10, bnr 930) er solgt for kr 870000 fra Inger Heidi Huse til Erna Raudberg og Janek Raudberg

Skippergata 12 (Gnr 10, bnr 56) er overdratt fra Alfhild Katrine Hansvik til Finn Bruse Hansvik, Laila Hansvik Lien, Else Marie Hansvik Storsul og Roger Hansvik

Andel av Steinholt 11 (Gnr 10, bnr 1350, seksjon 2) er overdratt for kr 700000 fra Martha Iren Garstad til Oddvar Øistein Skillingstad

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 10, bnr 1452

Gnr 31, bnr 2, fnr 4 er solgt for kr 680000 fra Anita Frelsøy til Birgith Teigen og Bjørn Teigen

Gnr 31, bnr 23 er overdratt for kr 680000 fra Anita Frelsøy til Birgith Teigen og Bjørn Teigen

Myrkollvegen 20 A (Gnr 10, bnr 1337) er solgt for kr 1900000 fra Stein Erik Eriksen og Janne Berit Hellesø til Torfinn Hansvik og Vigdis Eggan Tinbod

Gnr 55, bnr 32 er solgt for kr 710000 fra Roger Hansvik og Are Brekk til Erik Muller

Andel av gnr 57, bnr 9 er solgt for kr 600000 fra Heidi Øiahals, Rita Johansen og Kristin Johansen Tuden til Freddy Johansen, Torbjørn Johansen og Grete Johansen

Johan Bergs gate 18 (Gnr 10, bnr 65) er solgt for kr 550000 fra Gudrun Edvardsen til Steffen Eissner og Olga Eissner

Jektløpet 39 (Gnr 10, bnr 1430, seksjon 2) er solgt for kr 1350000 fra Per Ivar Holm og Karin Elisabeth Wannebo Holm til Christian Nielsen Skutbak og Anniken Stavrum

Gnr 54, bnr 2 er overdratt fra Gisle Hemminghyt Dahle til Carsten Dahle

Gnr 10, bnr 303 er solgt for kr 900000 fra Bengt Olav Arntsen, Gunn E A Grønnestad, Kurt Svein Arntsen, Eva Lill Arntsen Damm, Guttorm Torbjørn Adolf Magnussen og Synnøve Kristin Arntsen Westgård til Sten-Tore Arntsen Sagmo

Gnr 64, bnr 1 er overdratt for kr 150000 fra John Grunnan til Torleif Johan Grunnan og Evelyn Grunnan

Andel av gnr 74, bnr 12 er solgt for kr 265000 fra Tove Brinchmann Eidissen til Irene Brinchmann Kallestad

Salget omfatter også Gnr 74, bnr 14

Andel av Andreasvegen 27 (Gnr 10, bnr 901) er overdratt fra Jorunn Alette Tenfjord til Einar Martin Tenfjord

Nærøy

Gnr 3, bnr 1, fnr 3 er overdratt fra Alfhild Katrine Hansvik til Finn Bruse Hansvik, Laila Hansvik Lien, Else Marie Hansvik Storsul og Roger Hansvik

Andel av Gnr 3, bnr 1, fnr 3 er overdratt for kr 135000 fra Finn Bruse Hansvik, Laila Hansvik Lien og Else Marie Hansvik Storsul til Roger Hansvik

Andel av gnr 80, bnr 52 er overdratt fra Arnt Magne Opdal til Linda Christin Viken

Gnr 33, bnr 8, fnr 28 er overdratt for kr 295000 fra Olav Bakke Hodne til Arild Aasvold

Gnr 81, bnr 1, fnr 31 er solgt for kr 480000 fra Tom Rune Brøndbo til Kay Raymond Laugen og Inger-Sofie Schjelderup

Gnr 17, bnr 10 er overdratt fra Agnes Johanne Arnøy til Solfrid Irene Finstad, Bibbi Annie Arnøy, Arnulf Georg Arnøy og Bjørnar Arnøy

Arnts veg 7 (Gnr 62, bnr 62) er solgt for kr 820000 fra Johan Olav Brækkan til Bjørnar Klingen

Gnr 140, bnr 9 er overdratt fra Hallvor Andreas Sprækenhus til Anna Marie Sprækenhus Finnehaug og Stein Oskar Finnehaug

Gnr 54, bnr 90 er solgt for kr 830000 fra Joar Olav Grøtting til Dagmar Selim og Khalid Selim

Gnr 81, bnr 4, fnr 9 er solgt for kr 930000 fra Gerhard Skagemo til Osvald Bakke og Annfrid Beate Hopshaug

Seljestubben 1 A (Gnr 62, bnr 441) er solgt for kr 17200000 fra Norbolig as til Kolvereid Panorama Borettslaget

Gnr 97, bnr 6 er overdratt for kr 685000 fra Laila Brandtzæg, Asbjørg Irene Gaustad, Eilif Reinert Dolmen, Harald Gunnar Dolmen og Hermann Øystein Dolmen til Jan Georg Nygård Holthe og Camilla Jeanett Lundseng

Andel av gnr 23, bnr 19 er overdratt for kr 200000 fra Helene Annie Henriksen til Gunnar Sigmund Henriksen

Gnr 27, bnr 10 er overdratt for kr 50000 fra Anna Laugen til Anne Margrethe Bårdsen og Agnes Bårdsen

Sagbakkan 5 (Gnr 2, bnr 5, fnr 49) er solgt for kr 950000 fra Sten-Tore Arntsen Sagmo og Veronica Johansen til Gunnar Olav Knotten

Gnr 80, bnr 9 er overdratt for kr 300000 fra Anny Kristine Waagan til Willy Waagan

Andel av gnr 38, bnr 5 er solgt for kr 60000 fra Aud Sofie Mikalsen til Olav Asbjørn Urdshals

Andel av gnr 39, bnr 3 er overdratt fra Sigmund Bernhard Aunvik til Aslaug Kristine Aunvik

Overdragelsen omfatter også gnr 62, bnr 50

Leka

Gnr 1, bnr 1 er solgt for kr 400000 fra Reidun Evelyn Johannessen til Svein Kristian Garnes

Andel av gnr 16, bnr 20 er overdratt for kr 94250 fra Jan Henning Johansen til Roger Johansen, Sturla Johansen og Elin Anita Pettersen

Bindal

Gnr 94, bnr 11 er overdratt fra Magnus Helge Skotnes og Johan Magne Skotnes til Håkon Kristoffer Skotnes og Henriette Danielsen Skotnes

Andel av gnr 22, bnr 4 er solgt for kr 200000 fra Gry Maritha Sevaldsen til Agnar Sevaldsen

Salget omfatter også gnr 22, bnr 5

Gnr 29, bnr 1 er overdratt fra Halfrid Jakobine Lysfjord til Harald Olav Lysfjord og Inge Rune Lysfjord

Overdragelsen omfatter også gnr 29, bnr 2

Gnr 44, bnr 157 er overdratt fra Ester Karen Bergerud til Ivar Bergerud, Marie Antonie Fikkan Bergerud, Håvard Bergerud, Ole Jæger Bergerud, Ståle Bergerud og Aslak Bergerud

Andel av gnr 44, bnr 157 er overdratt for kr 320000 fra Ivar Bergerud,Marie Antonie Fikkan Bergerud,Håvard Bergerud, Ståle Bergerud og Aslak Bergerud til Ole Jæger Bergerud og Tone Margrethe Sæternes

Gnr 34, bnr 26 er overdratt fra Sentrumsbygg as til Bindalseidet Velforening

Andel av gnr 35, bnr 4 er overdratt fra Strand Einar til Anne Marit Strand

Gnr 12, bnr 15 er solgt for kr 500000 fra Svanhild Kristine Storheil til Knut Arne Hånes og Margareth Kristin Mulstad

Bruksveien 15 (Gnr 44, bnr 198) er overdratt for kr 16125 fra Kjellaug Knoph til Synnøve Mary Båtnes

Bruksveien 11 (Gnr 44, bnr 181) er overdratt for kr 9000 fra Kjellaug Knoph til Solveig Hansine Brevik

Øvre Nessaveien 18 (Gnr 44, bnr 414) er overdratt for kr 25245 fra Kjellaug Knoph til Guri Solum Aakvik

Andel av gnr 11, bnr 60 er overdratt for kr 5000 fra Normann Holm til Svenn Arne Holm

Overdragelsen omfatter også gnr 11, bnr 61

Andel av gnr 11, bnr 13 er overdratt for kr 45900 fra Svenn Arne Holm til Normann Holm

Gnr 16, bnr 25 er solgt for kr 15000 fra Marit Helene Knoph og Tore Jæger Knoph til Grethe Rafdal

Gnr 11, bnr 49 er overdratt fra Mesta Drift as til Mesta Eiendom as

Kilde: Statens kartverk