Kolstad skal drive Hunn østre i ti år

Brynjar Mørkved vil leie ut storgården Hunn østre på Skage til Herbjørn Kolstad.

JORDLEIER: Herbjørn Kolstad skal drive Hunn østre i 10 år.  Foto: BJØRN TORE NESS

  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

OVERHALLA/OSLO: – Vi kommer til å inngå leieavtale for 10 år, sier Brynjar Mørkved.

Samtidig klager Mørkved på vedtaket til styret for landbruksforvaltning i Midtre Namdal.

Styret mener Mørkved har mislighold driveplikten ved ikke å inngå leieavtale på 10 år, men bare ha kortere leieavtaler.

Landbruksentreprenør Herbjørn Kolstad har stått for drifta.

– Jeg tar til etterretning at det kreves 10-årig leieavtale og akter å oppfylle vilkårene, sier Mørkved.

Når påkrevd leieavtale ikke for lengst er inngått, viser Mørkved til konkursen i firmaet Herbjørn Kolstad AS.

Som eier av Hunn østre har Mørkved interesse av at gården er i god forfatning.

– Alle som har gårdsbruk ønsker selvsagt at jorda blir holdt i hevd. Det er en forutsetning for at du skal ha best mulig inntekt, understreker Mørkved.

Han klandrer ikke landbruksforvaltningen som har fulgt opp lovverket.

– De gjør den jobben de er satt til. Jeg vil forholde med til regelverk og sørge for å sende inn skriftlig leieavtale på 10 år, sier Mørkved.

Eiendommen Hunn østre (gnr. 13 bnr. 2) har et areal på til sammen 1 530 dekar. Av dette er 460 dekar fulldyrka jord og 843 dekar skog. Driftsbygningen brukes som lager. Leiligheter i våningshuset er bortleid.

Mørkved er jurist og praktiserer som advokat i Oslo. Han har fått utsatt boplikten til utgangen av 2012.

Med 10-årig leieavtale skal Kolstad drive gården fram til 2019.