Spennende spor i snøen

Vinter og nysnø gir ideelle forhold for å avsløre hva som lusker rundt i skogen eller bak hushjørnet. Er det rådyr eller rev, eller kanskje bare naboens hund?

Alle tegninger: Knut Høihjelle 

HJORT 

RØYSKATT 

HARE 

EKORN 

MÅRHUND 

OTER 

RÅDYR 

RØDREV 

ELG 

ULV 

REIN 

JERV 

MÅR 

HUND 

GAUPE 

KATT 

arkiv

Et tynt snølag oppå fast skare skaper de aller beste muligheter for å se hva som har beveget seg over snøteppet. Har det derimot lavet ned innpå halvmeteren, kan et rådyrspor lett bli til både rev og gaupe.

Ut fra tegningene skiller de ulike sporene seg ganske mye fra hverandre. Men når snøen har tinet eller ligger dyp, blir det vanskeligere å skille noen dyrearter fra hverandre. Tegningene viser de fleste dyreartene som holder til i de namdalske skoger og fjell.