Tar lusemulkt inn for retten?

ADVOKATMAT: Oppdretter Trond Emilsen ved Emilsen Fisk AS aksepterer ikke grunnlaget for tvangsmulkt, og vil i samråd med sin advokat føre avgjørelsen fra Mattilsynet inn for rettsapparatet.   Foto: Svein Erik Tviberg

arkiv

1,3 millioner kroner i tvangsmulkt til Emilsen Fisk AS er ikke bare urimelig, men vilkårlig og usaklig.

RØRVIK: Det mener advokat Harald Krogstad som bistår selskapet fra Lauvøya etter at Mattilsynet har ilagt fiskeoppdretteren ei tvangsmulkt på om lag 1,3 millioner kroner - for i desember ikke å ha brakt situasjonen med lakselus tidsnok under kontroll på en lokalitet utenfor Vikna.

Det var på lokaliteten Haugsflesa at Emilsen fikk problemer med å holde lusemengden under akseptable nivå. På det meste var mengden kjønnsmoden hunnlus mer enn fire ganger høyere enn tillatt verdi i forskriften.

Tidlig i desember fikk oppdretteren melding om at Mattilsynet i Namdalen hadde fattet vedtak om å ilegge tvangsmulkt hvis ikke bekjempelse av problemet var påbegynt 3. desember og gjennomført i sammenheng og fullstendig for hele anlegget.

Det ble fastsatt mulkt fra en bestemt dato, og størrelsen var 157742 kroner per dag. Emilsen svarte med å klage på vedtaket om økonomisk straff. Denne ble avvist og videresendt til Mattilsynets regionkontor for Trøndelag og Møre og Romsdal som klageinstans.

Opprettholdt vurderinga

Regionkontoret vurderte saken på samme måte som distriktskontoret i Namdalen. Endelig vurdering, som ikke kan ankes, ble klar like før påske. Eneste justering var avkorting i noen dager på tvangsmulktens omfang; som likevel beløper seg til om lag 1,3 millioner kroner.

Mattilsynet mener situasjonen med lakselus i dette anlegget var så alvorlig at hver dag hadde betydning med tanke på alvorlig spredning av luselarver.

- Jeg og min klient bestrider grunnlaget for å ilegge tvangsmulkt. I utgangspunktet vil jeg tilrå at spørsmålet prøves for tingretten, sier advokat Harald Krogstad til NA.

Bakgrunnen for dette er at både oppdretteren og Mattilsynet er enige om at eneste brukbare stoff for å behandle lakselus er hydrogenperoksid. Emilsen Fisk hadde imidlertid ikke kontroll på bruken av fartøyet Ronja Atlantic som var nødvendig for å få ønsket sanering av lus gjennomført.

«Urimelig og usaklig»

Fra firma Emilsen Fisk og advokaten anføres det også at Mattilsynet selv hadde fattet vedtak som gjorde det umulig å få endret opprinnelig plan/avtale med andre oppdrettere om bruk av båten.

Og endelig er det et vesentlig poeng for Emilsen Fisk at selv ikke de kunne beherske værsituasjonen; som gjorde at tidsskjema for avlusing av det aktuelle anlegget i desember ble forskjøvet.

- Vedtaket om tvangsmulkt ble følgelig fattet mot et selskap som overhodet ikke hadde muligheter til å påvirke den foreliggende situasjonen, sier advokat Krogstad som karakteriserer hele saken som urimelig, usaklig og vilkårlig.