Saksøker sin egen advokat

I dag braker Inge Johs. Formo og Namsos-advokat Ivar Hustad sammen i Trondheim tingrett, i en kamp om millioner av kroner.

RETTSSAK: Inge Johs. Formo (til venstre) og advokat Ivar Hustad braker sammen i en kamp om millioner av kroner i Trondheim tingrett i dag. Det er satt av tre dager til saken.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

GRONG: Saken går helt tilbake til 1996 da strutsen til Formo døde som følge av altfor mye lut i drikkevatnet.

Hustad var Formo sin advokat etter dette, og det er Namsos-advokatens håndtering av sin klient som er bakteppe for saken der Formo har saksøkt Hustad.

Formo ble utsatt for betydelige økonomiske og menneskelige belastninger etter den såkalte «lutskandalen», noe som blant annet endte med et halvt års opphold ved psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos og senere en konkurs.

Nære relasjoner

Mens Formo var innlagt ved Sykehuset Namsos engasjerte Hustad seg i saken på nytt, uten noen oppdragsfullmakt fra Formo.

Det var drøye to år etter «lutskandalen».

Foreløpig er ikke søksmålet tallfestet. Men at det er snakk om mange millioner kroner, hersker det liten tvil om.

Formo anla senere erstatningssak mot Grong Sparebank og eierne av Norsk Struts, men fikk ikke medhold i Namdal tingrett. Saken ble heller ikke anket fra Formo sin side.

For snart fem år siden ble han imidlertid klar over at det eksisterte nære forbindelseslinjer og slektskap mellom aktørene i rettssaken. Også med advokat Hustad.

Nå påstås det fra Formo, gjennom prosessfullmektig, advokat Per Danielsen, at Hustad opptrådte uten fullmakt da han representerte Formo i 1998.

Danielsen påstår blant annet at det er en klar sammenheng mellom det tapet Formo ble påført og advokat Hustads opptreden.

- Hadde Hustad opptrådt slik advokater bør og skal opptre, ville ikke tapet ha oppstått, mener Danielsen.

Dette bestrider advokat Kyrre R. Osmundsen i advokatfirmaet Riisa amp; Co, som representerer Hustad.

Ifølge Osmundsen har ikke Hustad på noe tidspunkt opptrådt uaktsomt eller klanderverdig i forhold til det advokatoppdrag han har utført for saksøker.

«Oppdraget var utført på en faglig god måte og i overensstemmelse med saksøkers interesser», skriver Osmundsen i sitt sluttinnlegg til tingretten, som ble levert for snart en måned siden.

Osmundsen vil nedlegge påstand om at Hustad frifinnes, og at han tilkjennes saksomkostninger.

Tre dager

Det er avsatt tre dager til behandling av saken i tingretten.

Dagen i dag går med til saksøkers og saksøktes saksframstillinger, samt saksøkers partsforklaring.

Det er innkalt flere vitner som skal i ilden i morgen.

På vitnelista står overlege Snorre Kristiansen, advokat Arne Haugland, tidligere styreleder i Grong Sparebank, Bjørg Ekker, Helge Gundersen, tidligere banksjef Anders Romstad og daværende daglig leder Einar Tyldum i Norsk Struts.