Oversikt per 6. januar 2011

Rådyrvegen 7D  Foto: Bjørn Tore Ness

Sverres gt 1  Foto: Bjørn Tore Ness

Yrkevegen 12  Foto: Bjørn Tore Ness

Hauglandsveien 7, Rørvik  Foto: Tom Lysø

Elvegata 15A, Rørvik  Foto: Tom Lysø

Dalseths gate 8, Rørvik  Foto: Tom Lysø

Øvre Kirkåsen 2, Kolvereid  Foto: Birger Aarmo

arkiv

Namsos

Kapteingata 4 (Gnr 65, bnr 1744, seksjon 2) er overdradd fra Ingrid Hunnestad Eriksen til Hans Roger Selnes og Elen Marie Olufsdatter Eriksen

Gnr 11, bnr 18 er solgt for kr 1.150.000 fra Halvard Norvald Pettersen til Tone Anette Dahle og Runar Hopen

Andel av Gnr 20, bnr 519 er overdradd fra Haldis Ingebjørg Austli til Steinar Harry Austli, Reidun Steinkjer, Odd Helge Austli, Kjellrun Marie Austli og Hildur Oddny Karlsen

Andel av Gnr 20, bnr 519 er overdradd fra Erland Tretvik til Inger Tretvik

Gnr 20, bnr 519 er overdradd fra Steinar Harry Austli, Reidun Steinkjer, Odd Helge Austli, Kjellrun Marie Austli, Hildur Oddny Karlsen og Inger Tretvik til Ann Helen Westermann og Kåre Gunnar Westermann

Gnr 17, bnr 181 er overdradd fra Jakob Johan Hildrum til Aina Elisabeth Hildrum Lio

Andel av Furulia 16 (Gnr 20, bnr 1, fnr 287) er overdradd fra Erik Tsjonga

Rådyrvegen 7 D (Gnr 18, bnr 80, fnr 407) er solgt for kr 1.290.000 fra Margrete Trebostad Viken til Tom Cato Haukø Aune og Terese Andrea Grunnan

Gnr 20, bnr 374 er overdradd fra Magne Olai Sjåstad til Aase Aune

Gnr 20, bnr 374 er overdradd fra Aase Aune til Spillum Idrettslag

Digernesvegen 21 (Gnr 20, bnr 1, fnr 419) er solgt for kr 1.750.000 fra Nina Ellen Wahlen til Anne Elisabeth Skjørholm og Mads Kristiansen

Åsvegen 5 A (Gnr 65, bnr 947, seksjon 1) er solgt for kr 1.040.000 fra Linda Skjerve og Espen Barstad Aune til Morten Aleksandersen og Siv Helen Nilsen

Gnr 24, bnr 20 er solgt for kr 1.180.000 fra Terje Sævik til Marius Bjerkan

Grønnegata 1 (Gnr 65, bnr 310) er overdradd fra Knut Aarnes til Inger Lise Aspmo Aarnes

Andel av Nordahl Griegs veg 8 (Gnr 65, bnr 973) er overdradd fra David M Buccat til Julita Buccat

Andel av Gnr 20, bnr 82 er overdradd fra Mimi Oddrun Hegland til Steinar Trana

Gnr 24, bnr 23 er overdradd fra Håvard Kvalvik og Bodil Solberg Kvalvik til Jon Hjalmar Aasen og Lise Anita Leirvik

Sverres gate 1 (Gnr 65, bnr 1027) er overdradd for kr 850.000 fra Sverresg 1 as til Namsos Athenæum

Andel av Storelvgata 5 (Gnr 65, bnr 909) er overdradd fra Morten Berntsen til Bente Mardal Berntsen

Almenningen 21 A (Gnr 65, bnr 1761, seksjon 1) er overdradd for kr 134.140 fra Byggpartner Midtnorge as til Byggpartner Brygge as

Overdragelsen omfatter også Almenningen 21 B (Gnr 65, bnr 1761, seksjon 2)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Overhalla kommune

Solvanggata 1 A (Gnr 65, bnr 1587, seksjon 1) er overdradd fra Byggpartner Midtnorge as til Byggpartner Brygge as

Overdragelsen omfatter også Solvanggata 1 B (Gnr 65, bnr 1587, seksjon 2)

Overdragelsen omfatter også Solvanggata 1 C (Gnr 65, bnr 1587, seksjon 3)

Overdragelsen omfatter også Solvanggata 1 D (Gnr 65, bnr 1587, seksjon 4)

Jarle Hildrums veg 13 A (Gnr 17, bnr 8, fnr 352) er solgt for kr 950.000 fra Marius Bjerkan til Yvonne Renate Høgenhaug

Salget omfatter også Gnr 17, Bnr 8, Fnr 351

Salget omfatter også Gnr 17, bnr 8, fnr 528

Gamle Byveg 23 C (Gnr 18, bnr 245) er solgt for kr 1.320.000 fra Tore Holm til Katja Stormo og Harald Andre Olsen

Yrkesvegen 12 (Gnr 18, bnr 13, fnr 92) er solgt for kr 1.450.000 fra Sverre Hundseth til Beate Barlien og Odd Harald Hustad

Gnr 44, bnr 52 er overdradd fra Dorothea Lachmann og Oliver Dieter Theo Lachmann til Linda Alte

Hestmarkvegen 31 B (Gnr 18, bnr 21, fnr 538, underfeste/seksjon 3) er solgt for kr 1.030.000 fra Rolf Inge Olsen til Kjell Erik Hofstad

Dølvegen 24 (Gnr 18, bnr 81, fnr 464) er overdradd for kr 450.000 fra Jan Arne Bremnes til Tord Esten Moe og Trine Lise Myrvold

Andel av Smimovegen 32 (Gnr 34, bnr 1, fnr 276) er overdradd for kr 885.000 fra Geir Erling Hansen til Anette Hansen

Prestekragevegen 8 B (Gnr 14, bnr 128) er solgt for kr 1.025.000 fra Javad Rezae til Karl Kristoffer Winter

Soleievegen 16 B (Gnr 14, bnr 183) er solgt for kr 1.650.000 fra Runar Hopen til Runar André Lian Tveråmo

Gnr 61, bnr 15 er overdradd fra Solfrid Thorsen til Irene Thorsen, Laila Synnøve Thorsen, Gunnar Thorsen og Terje Thorsen

Gnr 23, bnr 11, fnr 32 er solgt for kr 550.000 fra Torgeir Ovesen til Geir Arne Klingen

Finn Christiansens veg 11 B (Gnr 65, bnr 551, seksjon 2) er solgt for kr 555.000 fra Arnstein Saur til Håkon Helge Gunnar Haltnes

Andel av Gnr 23, bnr 40 er solgt for kr 525.000 fra Hans Petter Hundseth til Ine Pettersen

Andel av Overhallsvegen 26 (Gnr 65, bnr 518) er overdradd for kr 300.000 fra Frode Fredriksen til Åse Lauvsnes

Andel av Sven Oftedals veg 3 A (Gnr 65, bnr 686) er overdradd for kr 830.000 fra Reidun Sandstad til Harald Heia

Gnr 20, bnr 404 er overdradd fra Ingebjørg Johanne Romstad til Spillum Idrettslag

Sven Oftedals veg 4 (Gnr 65, bnr 601) er overdradd fra Magnus Kolbjørn Viken til Gudrun Viken

Olav Duuns veg 24 B (Gnr 65, bnr 1479) er solgt for kr 1.700.000 fra Ketil Aune til Endre Hoddø og Lisa Therese Gamst Aglen

Andel av Skoglyvegen 10 (Gnr 18, bnr 10, fnr 87) er overdradd for kr 610.000 fra Britt Anne Lein til Kjartan Trana

Gnr 32, bnr 16 er overdradd for kr 1.000.000 fra Jan Vold til Svenn Helge Vold

Overdragelsen omfatter også Gnr 32, bnr 17

Overdragelsen omfatter også Gnr 32, bnr 19

Tostenvegen 11 (Gnr 34, bnr 1, fnr 11) er solgt for kr 800.000 fra Svenn Helge Vold og Synnøve Hatland Vold til Jan Vold og Anita Lian Vold

Spillumvegen 31 (Gnr 20, bnr 465) er overdradd for kr 70.000 fra Odd Eirik Spillum til Namdalslaft Eiendom as

Andel av Olav Duuns veg 8 B (Gnr 65, bnr 1476) er overdradd for kr 975.000 fra Åge Ivar Årsandøy til Nancy Holm

Namdalseid

Andel av Gnr 152, bnr 1 er overdradd fra Ane Eline Alti til Tor Altin

Gnr 180, bnr 54 er overdradd fra Bjørn Ståle Flore til Annfrid Johanne Oksdøl

Snåsa

Gnr 50, bnr 1, fnr 44 er solgt for kr 1.040.000 fra Solveig Brønstad til Marius Småli Melting og Toril Musum

Gnr 15, bnr 19 er overdradd fra Jostein Leidulf Holstad til Edith Jenny Jacobsen, Bjarte Holstad, Jon Sverre Holstad, Dagfinn Holstad og Olaug Holstad

Andel av Gnr 15, bnr 16 er solgt for kr 740.000 fra Olaug Holstad,Edith Jenny Jacobsen, Bjarte Holstad og Dagfinn Holstad til Jon Sverre Holstad og Nina Kristin Berg

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 19

Gnr 66, bnr 53 er overdradd fra Harald Kristiansen til Ragnhild Klev og Kari Langnes Venås

Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 54

Gnr 66, bnr 53 er solgt for kr 490.000 fra Ragnhild Klev og Kari Langnes Venås til Johansen Grete Kjeller

Salget omfatter også Gnr 66, bnr 54

Andel av Gnr 24, bnr 19 er overdradd for kr 125.000 fra Jens Solem til Sidsel Berit Tømmerås

Lierne

Gnr 22, bnr 43 er solgt for kr 320.000 fra Elna Nymann, Harry Nymann og Liv Dagrunn Nymann til Halvard Nymann

Gnr 34, bnr 26 er solgt for kr 75.000 fra Mona Lise Hågensen til John Klomsten

Gnr 31, bnr 15 er overdradd fra Dagny Østborg til Bodil Margrete Staf, Kjell Ragnar Østborg og Arne Torleif Østborg

Gnr 22, bnr 48 er overdradd fra Brede Aagård til Johan Rikard Aagård, Gerd Borghild Norevik, Willy Finanger, Wenche Ulven, Ida Finanger Brevikaas, Gudrun Johanne Almvik, Anne Grete Hasselberg Aagård, Jan Oskar Aagård, Kjell Martin Aagård, Reidun Karine Aagård, Andreas Aagård, Sven Martin Aagård, Ola Ingulfsvand, Johan Ingulfsvann, Sander Ingulfsvann, Ragnar Ingulfsvann, Per Ingulfsvann, Arve Vik, Herdis Vik, Ottar Villiam Nordbakk, Arve Ingemar Nordbakk, Stig Erland Nordbakk, Ida Aagård Hedfors, Terje Aagård, Wenche Aagård Cauchi-Inglott, Oddbjørg Irene Kvam, Marie Kristine Aagård, Britt Helene Mathisen, Jan Myrheim, Beret Regina Myrheim Ramen, Anne Karine Myhre, Liv Marie Aagård, Jostein Aagård, Joar Støbakk og Elisabeth Olinnea Aagård

Gnr 22, bnr 48 er solgt for kr 300.000 fra Johan Rikard Aagård, Gerd Borghild Norevik, Willy Finanger, Wenche Ulven, Ida Finanger Brevikaas, Gudrun Johanne Almvik, Anne Grete Hasselberg Aagård, Jan Oskar Aagård, Kjell Martin Aagård, Reidun Karine Aagård, Andreas Aagård, Sven Martin Aagård, Ola Ingulfsvand, Johan Ingulfsvann, Sander Ingulfsvann, Ragnar Ingulfsvann, Per Ingulfsvann, Arve Vik, Herdis Vik, Ottar Villiam Nordbakk, Arve Ingemar Nordbakk, Stig Erland Nordbakk, Ida Aagård Hedfors, Terje Aagård, Wenche Aagård Cauchi-Inglott, Oddbjørg Irene Kvam, Marie Kristine Aagård, Britt Helene Mathisen, Jan Myrheim, Beret Regina Myrheim Ramen, Anne Karine Myhre, Liv Marie Aagård, Jostein Aagård, Joar Støbakk og Elisabeth Olinnea Aagård til Karl Morten Mathisen

Gnr 6, bnr 7 er overdradd fra Terje Endseth til Frode Skjelbred

Gnr 6, bnr 13 er overdradd for kr 550.000 fra Jens Olav Ringstad til Elin Emanuelsen Gjertsås

Andel av Gnr 22, bnr 102 er overdradd fra Ragnar Monsen til Astrid Margit Formo Monsen

Gnr 19, bnr 37 er solgt for kr 150.000 fra Joar Nybo til Odd Nybo

Gnr 14, bnr 74 er solgt for kr 60.000 fra Erik Westum til Lars Inge Weglo

Gnr 14, bnr 73 er solgt for kr 60.000 fra Erik Westum til Lars Inge Weglo

Gnr 14, bnr 75 er solgt for kr 60.000 fra Erik Westum til Lars Inge Weglo

Gnr 14, bnr 72 er solgt for kr 60.000 fra Erik Westum til Birger Johannes Risvik

Gnr 33, bnr 56 er overdradd fra Per Helge Sundvik til Anne Mary Sundvik Elsert

Namsskogan

Gnr 54, bnr 147 er solgt for kr 450.000 fra Lennart Daniel Nordlund til Dag Roar Opdal og Gunn Karin Clausen

Gnr 53, bnr 15 er solgt for kr 430.000 fra Alina Wanda Grongstad til Anne Marit Helmersen

Gnr 60, bnr 112 er overdradd fra Sollien Peder Kristian til Andersson Maud, Lundin Asta-Marie og Bibbi Wenke Ann Kristina Sollien

Andel av Gnr 60, bnr 112 er overdradd fra Andersson Maud og Lundin Asta-Marie til Bibbi Wenke Ann Kristina Sollien og Kent Eskil Eriksson

Gnr 63, bnr 33 er solgt for kr 20.000 fra Anna Alise Lindsetmo til Åse Mary Berg

Gnr 60, bnr 56 er overdradd fra Gerd Alice Gulliksen til Bente Gulliksen, Sigbjørn Gulliksen og Toril Johanne Gulliksen

Overdragelsen omfatter også Gnr 60, bnr 110

Andel av Gnr 60, bnr 56 er overdradd fra Bente Gulliksen og Toril Johanne Gulliksen til Sigbjørn Gulliksen

Overdragelsen omfatter også Gnr 60, bnr 110

Gnr 60, bnr 46 er overdradd fra Gerd Alice Gulliksen til Bente Gulliksen, Sigbjørn Gulliksen og Toril Johanne Gulliksen

Gnr 60, bnr 93 er overdradd fra Aagot Marie Håpnes til Inge Otto Håpnes, Sten Ottar Håpnes, Jonny Håpnes og Birgitt Ingeborg Håpnes

Grong

Gnr 39, bnr 8 er solgt for kr 475.000 fra Øystein Solum til Namdal Bruk as

Andel av Gnr 40, bnr 80 er overdradd for kr 813.000 fra Bjørn Kåre Rugeldal til Lena Krane

Gnr 23, bnr 282, fnr 6 er solgt for kr 1.250.000 fra Tove Adele Ness til Jørgen Bjørnes og Gunn Marit Kvernland

Gnr 28, bnr 102 er solgt for kr 690.000 fra Ove Hammer og Linn Katrine Olsen til Jorunn Anita Reppen

Andel av Gnr 28, bnr 136 er overdradd for kr 625.000 fra Jan Magnar Klinkenberg til Mona Iren Dolmen

Høylandet

Andel av Gnr 77, bnr 1, fnr 2 er solgt for kr 75.000 fra Per Formo til Inger Formo

Gnr 87, bnr 18 er overdradd for kr 200.657 fra Høylandet kommune til Nye Ph Takstoler as

Overdragelsen omfatter også Gnr 87, bnr 30

Overdragelsen omfatter også Gnr 87, bnr 31

Overdragelsen omfatter også Gnr 87, bnr 32

Gnr 99, bnr 46 er solgt for kr 1.100.000 fra Aina Flaat og Lars Inge Ekker til Tom Roger Engan Klaussen og Stine Isabel Almo Vågan

Gnr 99, bnr 23, fnr 12 er solgt for kr 750.000 fra Arnt Sigurd Kjøglum og May Britt Haugen til Ragnhild Sofie Raaum og Bengt Hugo Helgesen

Gnr 87, bnr 22, fnr 19 er solgt for kr 500.000 fra Høylandstunet as til Nye Ph Takstoler as

Gnr 104, bnr 32 er overdradd fra Sigbjørn Arne Aarmo til Asbjørn Iver Johannes Aarmo

Overhalla

Gnr 63, bnr 16 er solgt for kr 670.000 fra Elisabeth Eid og Roy Arne Lysberg til Monika Hannemann

Gnr 65, bnr 21 er solgt for kr 1.300.000 fra Nils Lennert Solum til Åsmund Solum

Gnr 44, bnr 79, seksjon 1 er overdradd for kr 134.140 fra Byggpartner Midtnorge as til Byggpartner Brygge as

Overdragelsen omfatter også Gnr 44, bnr 79, seksjon 2

Overdragelsen omfatter også Gnr 44, bnr 79, seksjon 3

Overdragelsen omfatter også Gnr 44, bnr 79, seksjon 4

Overdragelsen omfatter også e.d. i Namsos kommune

Andel av Gnr 59, bnr 11 er overdradd fra Brit Ellen Anette Fjeldstad Seterberget til Torgrim Fjeldstad

Overdragelsen omfatter også Gnr 59, bnr 12

Haugomvegen 8 (Gnr 44, bnr 85, seksjon 3) er solgt for kr 1.320.000 fra Brit Solum til Nils Lennert Solum og Grethe Ranum Solum

Gnr 47, bnr 10 er solgt for kr 500.000 fra Frank Remi Aune til Hilde Beate Røberg

Salget omfatter også Gnr 47, bnr 57

Gimlevegen 1 (Gnr 46, bnr 25) er solgt for kr 10.000 fra Gimle Ba til Overhalla kommune

Gnr 36, bnr 11 er solgt for kr 1.500.000 fra Tone Tømmerås til Jørgen Tømmerås og Brit Elisabet Tømmerås

Stasjonsvegen 3 (Gnr 80, bnr 5) er overdradd for kr 300.000 fra Benedicte Solbakken og Tom Erik Jacobsen til Katherine Beate Myhre

Gnr 59, bnr 6 er solgt for kr 3.420.000 fra Bjørg Toril Lilleberre til Rut Ane Torheim og Vegard Lorentsen Utstrand

Salget omfatter også Gnr 59, bnr 10

Andel av Ferjemannsvegen 16 (Gnr 43, bnr 108) er overdradd for kr 138.000 fra Erik Flasnes til Mette Wester

Fosnes

Gnr 43, bnr 73 er overdradd fra Aud Johanne Bogen Wilhelmsen til Bjørg Helen Bogen

Overdragelsen omfatter også Gnr 43, bnr 74

Overdragelsen omfatter også Gnr 43, bnr 75

Overdragelsen omfatter også Gnr 43, bnr 76

Overdragelsen omfatter også Gnr 43, bnr 77

Andel av Gnr 45, bnr 1, fnr 11 er overdradd fra Lisa Flakk til Hallvard Flakk

Flatanger

Gnr 27, bnr 72 er solgt for kr 820.000 fra Stian Skage Holmen til Tove Mette Aune

Gnr 23, bnr 1, fnr 33 er overdradd fra Wigdis Svendsen til Knut Arne Hermann

Gnr 21, bnr 65 er solgt for kr 12.048 fra Flatanger kommune til Flatanger Motor as

Gnr 39, bnr 41 er overdradd fra Kåre Godtfred Aakvik til Morten Arne Kristiansen, Anne Lise Aakvik, Hanne Kristin Aakvik, Hans Martin Aakvik og Bente Mariann Evensen

Gnr 38, bnr 4, fnr 2 er overdradd fra Kåre Godtfred Aakvik til Morten Arne Kristiansen, Anne Lise Aakvik, Hanne Kristin Aakvik, Hans Martin Aakvik og Bente Mariann Evensen

Gnr 21, bnr 62 er solgt for kr 110.928 fra Flatanger kommune til Nordmoehus Snekkerservice as

Andel av Gnr 39, bnr 41 er overdradd fra Anne Lise Aakvik,Hanne Kristin Aakvik, Hans Martin Aakvik og Bente Mariann Evensen til Morten Arne Kristiansen

Andel av Gnr 13, bnr 260 er overdradd fra Idar Kato Waldersløff til Alice Karin Rognli Waldersløff

Gnr 3, bnr 30 er overdradd fra Utvorda Eiendom as til Sjøbua Spiseri as

Vikna

Gnr 10, bnr 1584, seksjon 1 er solgt for kr 8.659.000 fra Norbolig as til Vikna Kommunale Boligutleie Kf

Salget omfatter også Gnr 10, bnr 1584, seksjon 3

Salget omfatter også Gnr 10, bnr 1584, seksjon 4

Salget omfatter også Gnr 10, bnr 1584, seksjon 5

Salget omfatter også Gnr 10, bnr 1584, seksjon 6

Salget omfatter også Gnr 10, bnr 1584, seksjon 7

Andel av Gnr 23, bnr 5 er overdradd for kr 310.000 fra Knut Johan Fornes til Odd Erling Fornes

Gnr 10, bnr 1454 er overdradd for kr 85.920 fra Hansvik Eiendom as til Rørvik Marina as

Gnr 10, bnr 1454 er overdradd fra Vikna kommune til Rørvik Marina as

Havnegata 4 A (Gnr 10, bnr 1455) er solgt for kr 133.481 fra Vikna kommune til Rørvik Marina as

Gnr 32, bnr 30 er solgt for kr 400.000 fra Åshild Sofie Gravseth til Mikkel Langøien Gravseth

Bureisarvegen 26 (Gnr 10, bnr 1480, seksjon 1) er solgt for kr 1.000.000 fra Jostein Østrem Myklebust til Reinert Sigfred Møllevik

Hauglandsvegen 7 (Gnr 10, bnr 631) er solgt for kr 2.200.000 fra Heidi Arnøy til Ingrid Elisabeth Lona og Thomas Sørø Olsen

Jens Persa gate 11 (Gnr 10, bnr 922) er solgt for kr 1.490.000 fra Rune Berger til Ove Andre Aarvik og Jill Inger Engesvik

Andel av Gnr 17, bnr 27 er solgt for kr 237.000 fra Tove Paulsen Kongensøy til Kåre Johnny Garstad

Elvegata 15 A (Gnr 10, bnr 817) er solgt for kr 2.850.000 fra Gunn Irene Ratama og Hans Birger Rodal til Jan Tore Eidshaug og Monika Tønder

Gnr 26, bnr 15 er solgt for kr 50.000 fra Jørgen Vikestad til Tor Bildøe Haugland og Hanne Margrethe Mikalsen Haugland

Dalseths gate 8 (Gnr 10, bnr 538) er solgt for kr 1.600.000 fra Odd Arne Enstad til Vigdis Valvik Settenøy

Andel av Gnr 14, bnr 2 er overdradd fra Karin Søraunet til Morten Søraunet

Overdragelsen omfatter også Gnr 17, bnr 1

Overdragelsen omfatter også Gnr 22, bnr 1

Overdragelsen omfatter også Gnr 22, bnr 4

Overdragelsen omfatter også Gnr 22, bnr 10

Bureisarvegen 21 (Gnr 10, bnr 1426, seksjon 5) er solgt for kr 1.010.000 fra Åge Kristian Kveli til Eirik Steinhanses Ulset og Pernille Steinhanses Ulset

Gnr 72, bnr 25 er solgt for kr 140.000 fra Jens Erik Kjønsø til Pål Martin Brovold

Nærøy

Gnr 130, bnr 51 er overdradd fra Petra Oddveig Røtting til Per Otto Røtting

Gnr 117, bnr 7 er overdradd fra Brynhild Annie Eidshaug til Oddvar Eidshaug

Gnr 14, bnr 170 er solgt for kr 100.000 fra Reidar Andreas Andersen til Frank Helge Andersen og Edit Kongsmo Andersen

Nordre veg 6 (Gnr 62, bnr 1, fnr 121) er solgt for kr 950.000 fra Nærøy kommune til Ronny Morten Aardal og Heidi Bach Aardal

Nordre veg 20 (Gnr 62, bnr 237) er solgt for kr 890.000 fra Trygve Hermod Berg Tollefsen til Stig Henning Tømmermo og Marion Sandberg Devik

Andel av Gnr 25, bnr 39 er solgt for kr 557.575 fra Anders Rønning til Henrikke Kristiansen

Gnr 18, bnr 3, fnr 1 er overdradd fra Jakob Arnøy til Anne Lise Arnøy

Andel av Gnr 18, bnr 4 er overdradd fra Jakob Arnøy til Anne Lise Arnøy

Gnr 43, bnr 14 er solgt for kr 85.000 fra Ragnhild Sofie Mikalsen til Solrun Ingeborg Aarvik Melgård

Gnr 33, bnr 8, fnr 43 er solgt for kr 460.000 fra Ingunn Helene Holmstrand til Toralf Risvik og Siv Anita Ramstad

Gnr 98, bnr 31 er overdradd fra Kjellaug Høkholm til Sonja Elin Høkholm og Ingvild Doris Høkholm

Gnr 25, bnr 98 er solgt for kr 500.000 fra Reidar Mohn til Tore Arild Hamlandsø

Øvre Kirkåsen 2 (Gnr 62, bnr 455) er overdradd fra Birkeland Rørvik as til Gipling as

Øvre Kirkåsen 2 (Gnr 62, bnr 455) er overdradd fra Gipling as til Havnegata Eiendom as

Gnr 80, bnr 63 er overdradd fra Peder Pedersen Nubdal til Monica Nubdal

Gnr 30, bnr 4, fnr 6 er solgt for kr 351.000 fra Solrun Bergin og Brit Formo til Geir Kolsvik og Lena Nordgård Formo

Gnr 86, bnr 10 er overdradd fra Paul Ivar Kjihl til Marianne Hilde Aasen og Reidar Aasen

Andel av Gnr 85, bnr 3 er overdradd fra Sigrid Hiller og Åsa Hiller til Aud Hiller

Andel av Gnr 27, bnr 10 er overdradd fra Alf Johan Bårdsen til Anne Margrethe Bårdsen

Gnr 47, bnr 128 er solgt for kr 143.370 fra Collett Albert til Kåre Egil Kjøglum og Berit Irene Viken Kjøglum

Gnr 79, bnr 9 er solgt for kr 600.000 fra Annfrid Karoline Nubdal til Anita Marie Arntsberg

Andel av Gnr 86, bnr 3 er solgt for kr 100.000 fra Vigdis Marian Hottran Nilsen til Kari Nielsen Thorsen

Gnr 101, bnr 48 er solgt for kr 40.000 fra Tore Emil Holum til Geir Oddbjørn Skinstad og Andrea Fadum Hansen

Gnr 23, bnr 13 er solgt for kr 275.000 fra Aase Mathilde Nordstrand til Aslaug Wibeke Johansen Hestø

Gnr 132, bnr 22 er overdradd fra Laura Bliksvik til Ida Annie Bliksvik Skåren

Gnr 80, bnr 123 er solgt for kr 150.000 fra Andre Michael Grôllich og Annette Kleiszmantatis til Bernhard Josef Engelmann

Gnr 80, bnr 127 er overdradd fra Ragnhild Annie Lauten Skåren til Elin Synnøve Skåren

Andel av Smiavegen 8 A (Gnr 62, bnr 325, seksjon 1) er overdradd for kr 687.500 fra Julia Brækkan til Arve Bertil Brækkan

Sagbakkan 29 (Gnr 2, bnr 5, fnr 63) er solgt for kr 1.850.000 fra Jan Tore Eidshaug til Rita Marie Nordheim og Lars Eirik Nordheim

Gnr 17, bnr 17 er solgt for kr 230.000 fra Alf Roger Arnø til Kari Langvik Olsen og Sven Ivar Olsen

Gnr 33, bnr 8, fnr 59 er overdradd fra Oddleiv Leirvik til Kristine Leirvik, Erling Oliver Leirvik, Oddvar Leirvik og Endre Leirvik

Andel av Gnr 33, bnr 8, fnr 59 er solgt for kr 200.000 fra Kristine Leirvik, Erling Oliver Leirvik og Endre Leirvik til Oddvar Leirvik

Gnr 25, bnr 114 er solgt for kr 592.000 fra Snorre Hasfjord til Gjertrud Kristiansen og Vidar Hasfjord

Gnr 91, bnr 7 er overdradd fra Thora Marie Andersen til Birgit Josefine Veie

Overdragelsen omfatter også Gnr 91, bnr 8

Leka

Gnr 15, bnr 30 er overdradd fra Sveinsen Karen til Jostein Sveinsen Kvaløy

Gnr 9, bnr 3 er overdradd for kr 700.000 fra Arve Haug til Viggo Haug

Bindal

Rørgata 18 (Gnr 44, bnr 91) er overdradd fra Elsa Alfrida Hagen til Kåre Petter Hagen, Ivar Johan Hagen, Odvin Harald Hagen og Hilbjørg Johanne Hagen

Tverrveien 7 (Gnr 44, bnr 2, fnr 16) er solgt for kr 180.000 fra Anita Janne Aakvik til Ovid Vikestad

Gnr 5, bnr 54 er solgt for kr 300.000 fra Ragnhild Skjevelnes, Per Morten Skjevelnes og Laila Skjevelnes til Christian Antoine Henri Paoletti og Joel Francois Charles Delaunay

Andel av Gnr 19, bnr 48 er overdradd for kr 1.000 fra Kjell Arnold Sjølstad,Roald Sjølstad, Lars Arvid Sjølstad og Brit Karin Sjølstad til Leif Steinar Sjølstad

Andel av Gnr 19, bnr 44 er overdradd for kr 30.000 fra Lars Arvid Sjølstad til Brit Karin Sjølstad

Andel av Gnr 19, bnr 33 er overdradd for kr 1.000 fra Kjell Arnold Sjølstad til Brit Karin Sjølstad

Toppenåsen 8 (Gnr 44, bnr 223) er solgt for kr 75.000 fra Arne Eldor Sund til Monja Iselin Lande Kolberg

Gnr 44, bnr 424 er solgt for kr 94.291 fra Odd Knoph,Trine-Lise Knoph, Otto Gøran Knoph og Marit Knoph til Bindal kommune

Salget omfatter også Gnr 44, bnr 425

Salget omfatter også Gnr 44, bnr 426

Gnr 19, bnr 46 er overdradd for kr 40.000 fra Brit Karin Sjølstad til Sissel Cathrine Sjølstad Myhre

Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 47

Øvre Nessaveien 16 (Gnr 44, bnr 423) er overdradd for kr 30.050 fra Odd Knoph,Trine-Lise Knoph, Otto Gøran Knoph og Marit Knoph til Geir Skarstad

Øvre Nessaveien 10 (Gnr 44, bnr 220) er overdradd for kr 30.000 fra Odd Knoph,Trine-Lise Knoph, Otto Gøran Knoph og Marit Knoph til Ronny Fladaas og Kirsten Horsberg Fladaas