Oversikt per 7.februar 2011

arkiv

Namsos

Skoglyvegen 28 (Gnr 18, bnr 75) er solgt for kr 1000000 fra Jarle Peter Andreassen og Dagmar Andreassen til Ann Helen Tisløv Flaat

Verftsgata 18 (Gnr 65, bnr 873) er solgt for kr 1800000 fra Trønderdykk Eiendom as til Midtnorsk Eiendom as

Andel av gnr 32, bnr 5, fnr 11 er overdratt fra Erling Magnus Bremer til Brynhild Bremer Viken og Ola Johan Viken

Gnr 9, bnr 5 er overdratt fra Torgerhaug Ingrid til Brynhild Margrethe Vemundvik, Eline Konstanse Røysland, Ulf Eirik Nilsen, Gunn-Kristin Olsen, Else Berit Torgerhaug, Torgeir Torgerhaug og Doris Kareen Mathisen

Andel av gnr 9, bnr 5 er overdratt for kr 125000 fra Eline Konstanse Røysland,Ulf Eirik Nilsen,Gunn-Kristin Olsen,Else Berit Torgerhaug, Torgeir Torgerhaug og Doris Kareen Mathisen til Brynhild Margrethe Vemundvik

Gnr 35, bnr 46 er overdratt fra Sverre Bakke til Inger Bakke og Torkel Bakke

Soleievegen 11 C (Gnr 14, bnr 1, fnr 354) er solgt for kr 1220000 fra Sonja Herjuaune til Martin Opdal og Renate Dille Volden

Havnegata 6 (Gnr 65, bnr 1085, seksjon 4) er solgt for kr 2700000 fra Nina Rachel Aagesen og Sten Anders Husvik Øien til Srs-Eiendom as

Kapteingata 4 (Gnr 65, bnr 1744, seksjon 2) er solgt for kr 2500000 fra Hans Roger Selnes og Elen Marie Olufsdatter Eriksen til Dagmar Bugge

Gnr 58, bnr 5 er overdratt for kr 925388 fra Tor Olav Sandvik til Kay Arne Bergåker Sandvik

Overtollbetjent Wessels gate 2 (Gnr 65, bnr 1102, seksjon 3) er overdratt fra Kirsten Johanne Westerdahl til Lars Løvold, Terje Løvold, Tone Løvold og Askild Løvold

Gnr 21, bnr 35 er solgt for kr 1050000 fra Wenche Karoline Trones og Dag Nilthon Moen til Dawid Mroczkowski

Gnr 35, bnr 74 er overdratt fra Sverre Bakke til Inger Bakke

Kattmarkvegen 41 (Gnr 14, bnr 188) er solgt for kr 1090000 fra Gunn Bodil Midtsian til Sverre Ragnar Kvernvik

Gnr 45, bnr 15 er overdratt fra Aud Altø til Freddy Altø, Petter Andre Altø og Rita Altø Riis

Gnr 57, bnr 19 er overdratt fra Coop Namsos Sa til Coop Steinkjer Sa

Namdalsvegen 13 (Gnr 65, bnr 1265) er overdratt fra Coop Namsos Sa til Coop Steinkjer Sa

Overdragelsen omfatter også Verftsgata 8 (Gnr 65, bnr 1305)

Spillumshøgda 16 (Gnr 20, bnr 528) er overdratt for kr 20000 fra Lillian Røbergvik og Knut Olav Engesvik til Herlaug Magne Stamnes

Verftsgata 46 (Gnr 65, bnr 616, seksjon 11) er solgt for kr 2300000 fra Aslaug Margrete Ribsskog til Aglen Bjarne as

Gnr 35, bnr 55 er solgt for kr 200000 fra Oddveig Johanne Brønn til Raymond Brønn

Solbakken 7 (Gnr 17, bnr 5, fnr 245) er solgt for kr 2200000 fra Hildur Annie Lian til Mathias Kongensøy

Gnr 20, bnr 360 er overdratt fra Fred og Toleranse Stift til Fred og Toleranse Stiftelsen

Haugstien 4 (Gnr 34, bnr 285) er overdratt for kr 58590 fra Aud Saur til Brit Helga Høilo

Skogstien 3 (Gnr 17, bnr 183) er overdratt for kr 150000 fra Trude Bjørum Schistad,Heidi Bjørum, Kirsti Bjørum og Tone Bjørum til Kjell Robert Westerlund

Dølvegen 69 (Gnr 18, bnr 8, fnr 555) er solgt for kr 3075000 fra Ann Helen Tisløv Flaat og Kenneth Tisløv Flaat til Øyvind Moksnes Hofstad og Marit Aunli

Andel av Kirkegata 13 (Gnr 65, bnr 1063) er overdratt for kr 1333 fra Namsos kommune til Thomas Amundsen

Frøyas veg 11 (Gnr 14, bnr 298) er solgt for kr 63500 fra Randi Flaat, Bjørn Thorsen og Jan Normann Thorsen til Inger Marie Selvik

Gnr 20, bnr 531 er overdratt fra Jorunn Lovise Sæther og Øistein Oskar Sæther til Jan Arve Barstad

Andel av gnr 44, bnr 3 er overdratt fra Edvind Haukø til Kari Annie Haukø

Namdalseid

Statlandvegen 15 (Gnr 183, bnr 1, fnr 16) er overdratt fra Reidun Holm til Ragnhild Andrea Harila

Smedvegen 5 (Gnr 146, bnr 62) er solgt for kr 950000 fra Knut Brørs til Hilde Anita Vanebo og Terje Skogheim

Gnr 138, bnr 36 er solgt for kr 600000 fra Palmy Elden til Trond Moseid

Snåsa

Gnr 66, bnr 13 er solgt for kr 500000 fra Torbjørn Henry Brede til Ola Kristian Johansen

Salget omfatter også gnr 67, bnr 39

Gnr 69, bnr 1 er solgt for kr 2700000 fra Dag Gustav Hauffen til Bjørn Frode Ona-Hauffen og Ragnheid Elisabet Ona-Hauffen

Salget omfatter også gnr 69, bnr 7

Gnr 28, bnr 3 er overdratt for kr 1100000 fra Odd Inge Klevmo og Gerd Bodhild Klevmo til Ole Bjørn Klevmo

Overdragelsen omfatter også gnr 65, bnr 7

Overdragelsen omfatter også gnr 65, bnr 20

Overdragelsen omfatter også gnr 65, bnr 25

Lierne

Gnr 40, bnr 21 er solgt for kr 1500000 fra John Helge Inderdal til Jens Hartmann

Gnr 14, bnr 8 er overdratt for kr 718850 fra Olav Kvetangen til Marita Kvetangen

Gnr 10, bnr 96 er overdratt fra Lierne kommune til Steinbakst Da

Gnr 21, bnr 47 er overdratt fra Arne Eidesmo til Alf Roar Eidesmo

Gnr 10, bnr 46 er overdratt fra Anna Rørvik til Viktor Sigmund Tangen

Overdragelsen omfatter også gnr 10, bnr 56

Gnr 25, bnr 37 er overdratt for kr 300000 fra Berit Aspnes til Ruth Karine Aspnes

Røyrvik

Gnr 71, bnr 114 er solgt for kr 800000 fra Kari Helen Jahren Gullbrå til Stein Vidar Aspnes og Maren Wik

Andel av gnr 69, bnr 29 er overdratt fra Edvind Haukø til Kari Annie Haukø

Namsskogan

Gnr 59, bnr 4 er overdratt for kr 935000 fra Ove Jonny Trones og Aud Helene Trones til Knut Magne Trones

Overdragelsen omfatter også gnr 59, bnr 24

Overdragelsen omfatter også gnr 59, bnr 25

Gnr 64, bnr 52 er overdratt for kr 1000 fra Jarle Bjarne Fløan til Arnulf Jarle Smalås

Gnr 60, bnr 165 er solgt for kr 84970 fra Statskog Sf, Jan Morten Rogstad og Janne Helen Berntsen Rogstad til Namsskogan kommune

Gnr 58, bnr 124 er solgt for kr 600000 fra Namas Vekst as til Namsskogan kommune

Andel av gnr 54, bnr 100 er solgt for kr 275000 fra Bjørn Kristoffer Nygård til Åge-Raymond Riise

Gnr 63, bnr 2 er overdratt fra Alvin Petrus Håpnes til Roald Iver Håpnes

Grong

Gnr 10, bnr 2 er solgt for kr 450000 fra Bodil Elstad Vold,Arne Olav Elstad, Berit Myhre og Anne Mari Holundmo Barstad til Tone Sklett og Ståle Erling Grannes

Gnr 20, bnr 6 er overdratt for kr 620000 fra Sigrun Witsø til Peder Duun

Overdragelsen omfatter også gnr 21, bnr 1

Overdragelsen omfatter også gnr 21, bnr 6

Gnr 23, bnr 263 er overdratt fra Svein Ove Risnes og Kjersti Risnes til Lena Nilsen og Øyvind Joar Bjørgan

Gnr 40, bnr 110, fnr 9 er solgt for kr 720000 fra Anna Margrete Fossli til Trude Silja Jensen

Gnr 23, bnr 284 er solgt for kr 800000 fra Anders Olasson Seem til Byggpartner Eiendom as

Gnr 13, bnr 70 er solgt for kr 950000 fra Ann-Sofi Sandström Winther og Tom Nysæter Skorstad til Else Aslaug Bakken Lindseth

Gnr 39, bnr 5 er overdratt for kr 500000 fra Jorun Helene Ness til Viggo Andre Ness

Gnr 3, bnr 1 er overdratt for kr 644000 fra Sigbjørn Amundsen og Aud Heglum Amundsen til Hanne Heglum Kirkedam

Høylandet

Gnr 98, bnr 12, fnr 3 er solgt for kr 270000 fra Jan Roger Grannes og Hilde Berntsen til Bo Rune Blomqvist

Gnr 99, bnr 36 er solgt for kr 450000 fra Laila Olsen til Teisutis Celiesius

Overhalla

Gnr 36, bnr 1 er overdratt for kr 2000000 fra Jørgen Tømmerås til Tone Tømmerås

Gnr 21, bnr 4 er overdratt for kr 1368000 fra Per Kjetil Tødås til Hilde Tødås

Overdragelsen omfatter også gnr 21, bnr 41

Gnr 53, bnr 16 er solgt for kr 106038 fra Frode Amdal til Overhalla kommune

Gnr 53, bnr 15 er solgt for kr 55015 fra Bjarne Helge Flasnes til Overhalla kommune

Nerlia 2 (Gnr 10, bnr 38) er solgt for kr 1600000 fra Terje Pedersen til Dag Nilthon Moen og Wenche Karoline Trones

Gnr 35, bnr 3 er overdratt fra Petra Olive Barlien til Paul Olav Barlien og Berit Karin Galguften

Andel av gnr 35, bnr 3 er overdratt fra Berit Karin Galguften til Paul Olav Barlien

Gnr 47, bnr 2 er overdratt for kr 1193000 fra Per Einar Aspnes til Kjell Aspnes

Overdragelsen omfatter også gnr 47, bnr 6

Andel av gnr 63, bnr 20 er solgt for kr 300000 fra Vegard Rosvold Hongseth til Kristin Wågheim

Fosnes

Gnr 46, bnr 23 er solgt for kr 30000 fra Tore Johan Sandvik til Kari Ørjasæter Bakke og Birger Mads Bakke

Gnr 45, bnr 18, fnr 19 er overdratt fra Torstein Devik til Greta Devik

Gnr 47, bnr 37 er solgt for kr 50000 fra Anette Flakk til Per Asbjørn Bjøru

Andel av gnr 41, bnr 1, fnr 4 er overdratt fra Tore Tranås til Eva Westerlund Tranås

Gnr 43, bnr 28 er solgt for kr 330000 fra Marine Harvest Norway as til Inge Elias Tingstad

Salget omfatter også gnr 43, bnr 29

Flatanger

Gnr 27, bnr 179 er solgt for kr 40970 fra Opplysningsvesenets Fond til Vik Brygge Eiendom as

Salget omfatter også gnr 27, bnr 184

Gnr 21, bnr 17 er overdratt fra Karen Eilertsen til Birthe Marie Chruicshank og Ove Eilertsen

Gnr 27, bnr 180 er solgt for kr 35000 fra Coop Steinkjer Sa til Vik Brygge Eiendom as

Gnr 23, bnr 71 er solgt for kr 250000 fra Leif Magnar Larsen til Håvard Strøm

Gnr 23, bnr 72 er solgt for kr 150000 fra Leif Magnar Larsen til Knut Arne Hermann

Vikna

Andel av Steinberget 5 (Gnr 10, bnr 1083) er overdratt fra John Laurits Gravseth til Unni Leirvik Gravseth

Omkjøringsvegen 8 B (Gnr 10, bnr 1267, seksjon 2) er solgt for kr 1470000 fra Ingrid Elisabeth Lona og Thomas Sørø Olsen til Stig Arnfinn Myhre

Gnr 37, bnr 7 er overdratt fra Ivar Kirkeby-Garstad til Svanhild Kirkeby-Garstad

Overdragelsen omfatter også gnr 37, bnr 8

Overdragelsen omfatter også gnr 37, bnr 22

Gnr 26, bnr 3 er overdratt for kr 2024620 fra Jørgen Vikestad til Karl-Ivan Vikestad

Gnr 10, bnr 1582 er solgt for kr 9480 fra Vikna kommune til Bikuben Friluftsbarnehage as

Gnr 37, bnr 36 er solgt for kr 6000 fra Lars Kirkeby-Garstad til Viplast as

Gnr 55, bnr 71 er overdratt fra Inger Oline Hestø til Marit Borgan

Gnr 28, bnr 4 er solgt for kr 1950000 fra Ella Otelie Bremnes til Ivar Emilsen og Åse Synnøve Evenstad

Bureisarvegen 34 A (Gnr 10, bnr 1588) er solgt for kr 110000 fra Overhalla Industrier as til Namdal Byggutleie as

Gnr 10, bnr 497 er overdratt fra Hans Kasper Hanssen til Bergljot Hanssen

Overdragelsen omfatter også gnr 10, bnr 779

Gnr 10, bnr 349 er solgt for kr 125000 fra Per Ola Valø til Margaret Svendsgaard og Tor Reinhardt Svendsgaard

Gnr 10, bnr 1584, seksjon 8 er solgt for kr 1390000 fra Norbolig as til Lisa Liland

Gnr 10, bnr 1584, seksjon 2 er solgt for kr 1390000 fra Norbolig as til Vegard Vikestad Kristiansen og Bent Vikestad Kristiansen

Andel av gnr 2, bnr 1 er overdratt fra Frode Willy Hansen til Kristin Darell

Overdragelsen omfatter også gnr 2, bnr 137

Nærøy

Gnr 99, bnr 6 er overdratt fra Einar Arne Skillingsås til Inger Mathilde Skillingsås Løvvik og Synnøve Oline Nymo

Overdragelsen omfatter også gnr 99, bnr 29

Gnr 99, bnr 6 er solgt for kr 480000 fra Inger Mathilde Skillingsås Løvvik og Synnøve Oline Nymo til Alf Olav Skillingsås

Øvre Kirkåsen 2 (Gnr 62, bnr 455) er solgt for kr 160000 fra Opplysningsvesenets Fond til Havnegata Eiendom as

Andel av gnr 33, bnr 8, fnr 36 er overdratt fra Markus Bergstå til Elsa Bergstå

Andel av gnr 131, bnr 1, fnr 41 er overdratt for kr 390000 fra Stein Arve Holmvik til Tove Helen Hagen

Gnr 78, bnr 8 er solgt for kr 200000 fra Stein Laumo og Kjerstin Øiangen Laumo til Jomar Herbjørn Halsan

Andel av gnr 9, bnr 12 er overdratt fra Arne Wahl til Magnhild Aris Wahl

Gnr 62, bnr 63 er overdratt fra Magnhild Blavik til Gunnar Magne Blavik og Rannveig Ellinor Blavik Kvalø

Nonstindvegen 6 (Gnr 62, bnr 229) er solgt for kr 1340000 fra Ivar Antonsen og Johnny Antonsen til Inger Johanne Bakken og Hege Elisabeth Bakken

Gnr 131, bnr 85 er solgt for kr 77205 fra Magne Finnanger til Skeie Eiendom as

Gnr 132, bnr 6 er solgt for kr 300000 fra Laura Bliksvik til Torbjørn Wennevik

Salget omfatter også gnr 132, bnr 13

Gnr 44, bnr 31 er overdratt fra Svein Olav Brøndbo til Erik Brøndbo, Torgeir Brøndbo og Åsmund Brøndbo

Gnr 33, bnr 24 er overdratt for kr 550000 fra Aase Inger Haugerøy til Jon Ove Haugerøy og Elisabeth Fyrileiv

Gnr 2, bnr 172 er solgt for kr 5550 fra Helge Fjær til Terje Knotten

Gnr 73, bnr 2 er solgt for kr 1400000 fra Tor Helge Tømmervik til Olav Andrè Davidsen Fjær

Leka

Gnr 9, bnr 12 er overdratt fra Arve Haug til Viggo Haug

Gnr 2, bnr 64 er overdratt fra Steinar Romund Tørriseng til Sverre Walter Tørriseng

Andel av gnr 3, bnr 12 er overdratt fra Per Ivar Thoresen, Anne Grete Thoresen Eriksen, Kari Syversen, Knut Hansen, Snorre Edgar Hanssen, Greta Hiller, Harrieth Irene Hiller, Anne Lise Cecelie Hiller Handeland, Astrid Hiller, Jan Einar Hiller, Roald Arne Hiller og Per Helge Hiller til Gunn Irene Thoresen Tryggestad og Sissel Helene Larsen

Gnr 16, bnr 31 er overdratt fra Vidar Furre, Liv Furre, Per Otto Furre, Bodil Furre og Ola Furre til Leka bygdemuseumslag

Gnr 15, bnr 115 er overdratt fra Leka kommune til Leka bygdemuseumslag

Bindal

Rødliveien 12 (Gnr 24, bnr 40) er overdratt fra Jan Bergersen til Robert Bergersen og Børge Arvid Bergersen

Andel av Oldervikveien 19 (Gnr 44, bnr 94) er overdratt fra Ida Anne Otervik til Olav Harald Otervik

Andel av gnr 61, bnr 18 er overdratt fra Olav Harald Otervik til Ida Anne Otervik

Gnr 3, bnr 73 er overdratt fra Sylvia Elise Østern, Lillian Rønning og Inger Dagrun Rønning til Magne Hallstein Vollan

Andel av gnr 96, bnr 19 er overdratt fra Sverre Gaupen til Kristine Johanne Mar Gaupen

Gnr 30, bnr 18 er overdratt fra Karol Jarle Vikan til Randi Vikan