Rett til heltid – mulighet til deltid

Hadde du klart å håndtere gjelda hvis du bare fikk 7,5, 23 eller 42 prosent-stillinger? Hadde du fått endene til å møtes? Og ville du ha klart å planlegge fremtiden om du ikke visste om du fikk den nødvendige ekstravakten annenhver helg?
arkiv

undefined 

Navn: Ingvild Stakkevold Reymert
Alder: 27
Bosted: Oslo
Ståsted: Student og srkibent på wwww.maddam.no


Det er det nok ingen som klarer. Men dette er hverdagen for de som er rammet av tvungen deltid. Dette er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og lærere som i dag utgjør selve kjernen av den norske velferdsstaten. Lovfestet rett til heltid handler om å gi de som tar vare på oss når vi blir gamle, de som tar vare på våre besteforeldre, våre foreldre, søsken og barn, en sikker hverdag og forutsigbar framtid, og en lønn å leve av.

67.000 undersysselsatte søkte om mer arbeid i 2010

42 prosent av alle kvinnelige lønnsmottakere jobber deltid. Noen trives i deltidsstillinger, men for veldig mange er det ufrivillig. Ifølge Statistisk sentralbyrå søkte hele 67.000 undersysselsatte mer arbeid i 2010. I tillegg kommer alle de som ønsker en større stillingsbrøk, men som ikke søker aktivt. Tre fjerdedeler av disse er kvinner. Dette er damer som hver dag gjør en uvurderlig innsats for velferdsstaten, men som ikke får mulighet til å bidra fullt ut. Det er lærere som ønsker å gjøre skolen bedre for elevene sine, sykepleiere som hjelper oss når vi blir syke, og hjemmehjelpen som får hverdagen til å gå rundt for mange eldre. Alle ønsker å bidra med mer, men får ikke lov.

Tvungen deltid betyr økonomisk usikkerhet

Konsekvensene for de som blir rammet er store. Det er umulig å få lån, vanskelig å få penger nok til de daglige utgiftene og vanskelig å planlegge fremtiden. Ikke overraskende er tvungen deltid derfor en av de store årsakene til de store lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 42 % av en fulltidsjobb er ikke bare 42 % av arbeidsoppgavene, men også 42 % av lønna. I tillegg svekkes pensjonsrettighetene. Ikke bare blir du straffet når du er i arbeid, men etterpå også.

Tvungen deltid gjør tjenestene dårligere

Tvungen deltid går ikke bare utover de som blir rammet, men også de som mottar tjenestene. Pasienter må finne seg i å forholde seg til mange ulike sykepleiere, og eldre klarer ikke å huske navnet på alle hjemmehjelpene som steller dem. De ansatte får heller ikke muligheten til å bygge seg opp kunnskap og kompetanse om hvordan de best kan utføre jobben sin. På lang sikt kan utbredt bruk av deltid skade rekrutteringen. Det er ingen som utdanner seg til en 16% stilling. All den tid vi vet at vi trenger flere omsorgsarbeidere i tiden framover, kan tvungen deltid bli kostbart.

Å bekjempe tvungen deltid handler om vilje

Det hevdes at man ikke klarer seg uten et arbeidsliv fullt av deltidsstillinger. Turnuser går ikke opp, og helgevakter kan ikke fordeles. Men hvordan kan det ha seg at mens 90 prosent av norske kulturskolelærere er deltidsansatt, har 70 prosent av kulturskolelærerne på Island 100 prosent-stilling? Hvorfor er arbeidshverdagen til kulturskolelærere på Island så forskjellig fra arbeidshverdagen til kulturskolelærere i Norge? Og hvorfor har det seg at mens tvungen deltid er et stort problem for kvinnedominerte arbeidsplasser i velferdsstaten, er det ikke et problem i mannsdominerte arbeidsplassene i politiet og i industrien? Noen svarer at det handler om en annen kultur i de mannsdominerte arbeidsplassene. Jeg vil si at det handler om en ukultur på de kvinnedominerte arbeidsplassene.

I kommunevalget sier vi nei til tvungen deltid!

For to uker siden vedtok SV å lovfeste rett til heltid. Heltid skal være en rett, deltid en mulighet. Dette er en viktig seier. Å sikre hele og faste stillinger er også en viktig sak i høstens kommunevalg. Ikke bare er kommunen en stor arbeidsgiver, men under halvparten av kommunale ansatte har fulle stillinger. Norske kommuner er derfor en av de arbeidsgiverne i Norge som er ansvarlig for mest tvungen deltid. Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke be de kvinnene som bærer velferdsstaten om å godta at de ikke skal få ta alle sine krefter i bruk. Norske kommuner bør ta en vårrengjøring i sine ansettelser. Og vi bør bruke stemmeretten vår i årets kommunevalg for å gjøre noe med det. Vi stemmer ikke på noen som ikke går til kamp mot ufrivillig deltid.