Framtiden er fantastisk!

Jeg vil slå et slag for optimisme og positivitet.
arkiv

undefined  Foto: Bjørn Tore Ness

Navn: Tina Eilertsen
Alder: 43
Bosted: Bangsund
Yrke: Avdelingsoverlege, gyn/fødeavdelingen Sykehuset Namsos

Det betyr uendelig mye hvordan vi som enkeltmennesker velger å forholde oss til utfordringer vi møter. Det betyr uendelig mye for vår fremtid. Og ja, vi kan velge. Vi kan velge vår fremtid.

Om selvoppfyllende profetier

Oftest brukes begrepet om negative profetier som gjentas til det kjedsommelige. Om hvordan det ikke nytter å etablere nye bedrifter i distriktet vårt. Om hvor lite man kan få utrettet innenfor stramme økonomiske rammer. Om hvordan fraflytting vil føre til forfall og depresjon. Om hvordan sykehuset umulig kan klare å rekruttere nok fagfolk. Om hvordan sentraliseringskreftene er en overmakt man umulig kan bekjempe.

Listen kan gjøres uendelig lang.

Dette er profetier. Dersom det er dette vi snakker om, bekymrer oss for og tror på, kan de bli selvoppfyllende. Mekanismen er egentlig ganske enkel. Dersom noe gjentas ofte nok og presenteres som sannheter, så sniker det seg etter hvert inn i folks bevissthet og lagres der som sannheter. Man begynner å tro at det er slik. Blir denne troen sterk nok, må man ta konsekvensen av det og flytte. Eller gi opp på annen måte. Når mange nok har gitt opp, har profetien gått i oppfyllelse. Ene og alene pga profetien som sådan. Derav selvoppfyllende.

Profetier med positivt fortegn

Vi kan velge å se muligheter og løsninger. Skape visjoner om utvikling. Se potensielle fordeler i utfordringene. Være kreativ. Og snakke om det. Ofte.

Snakk pent om dine kollegaer, din arbeidsgiver, dine naboer og ditt bosted. Forsterk det som er positivt og bra. Når vi har gjentatt dette til det kjedsommelige, sniker det seg inn i folks bevissthet som en sannhet. Man begynner å tro at det er slik. Dette vil prege enkeltindivider, familier og grupper. De tenker at her er det pågangsmot og fremtidstro som preger arbeidsplassen, nabolaget, kulturlivet osv. De begynner å handle som om dette er en sannhet. Og når mange nok gjør det, har profetien gått i oppfyllelse. Ene og alene pga profetien. Vi har valgt å skape oss en fantastisk fremtid.

Om å sette barn til verden

Aksjemarkedet er et godt eksempel på hvordan tvil og usikkerhet kan få voldsomme konsekvenser. Om noen begynner å omsette sin tvil til handling, det vil si selge sine aksjer, sprer dette seg som ild i tørt gress. Selskaper kan legges i grus over natten. På grunn av mangel på fremtidstro.

Virkningen av tvil eller tro er enkel å se i aksjemarkedet. Mekanismene er de samme i alt vi foretar oss. Smått og stort. Det er ikke alltid like tydelig, men desto viktigere å være bevisst på.

Å sette barn til verden er en stor beslutning. De fleste vordende foreldre trekkes mellom tro og tvil. Hva har jeg å tilby et barn? Vil jeg kunne tilby alt barnet trenger, for eksempel av trygghet og omsorg? Er det en verden med ufred, sult, angst og smerte som venter?

I krigsårene var fødselstallet i Norge lavt, mens det tok seg kraftig opp i etterkrigsårene. Vår tro på fremtiden påvirker vårt valg om å sette barn til verden. Vi kan velge å ha tro på det genuint gode i mennesket. Om vi oppdrar våre barn til demokratiske diplomater og fredselskere, vil det å sette et barn til verden være vårt bidrag til verdensfreden.

Om framtiden ved sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos har en fantastisk fremtid. Det er opp til oss. Vi kan velge det. Det gjelder alle; ansatte, ledere, sykehuseiere, politikere, pasienter og alle namdalinger for øvrig. Hver enkelt av oss kan bidra ved å bevisst innta en optimistisk og positiv holdning.

Det er fult mulig å rekruttere fagfolk nok! Mange nyutdannede leger og annet helsepersonell lurer på om det går an å satse på en fremtid i Namsos. Den fremtidstro vi som kollegaer formidler, vil ofte være helt avgjørende for den beslutningen.

Personlig har jeg tatt mitt valg. Framtiden er fantastisk. Det ligger store utviklingsmuligheter for sykehusavdelingene i samhandlingsreformen. Tilsynsmyndigheter krever økt fokus på kvalitet i behandlingen. Det gir oss nødvendige motivasjon til å bli enda bedre. Det er en styrke. Jeg har dessuten aldri følt meg sikrere på at fødeavdelingen består! Det er nemlig opp til oss! Vi kan velge det.

Oppfordringen går til alle: Velg å tro på en fantastisk fremtid, sett barn til verden og gled dere over alle muligheter Namdalen byr på.