Faglig påfyll? Ja, takk!

Kunnskap og kompetanse er viktig for å møte samfunnets krav til kvalitet på varer og tjenester.
arkiv

undefined 

NAVN: Hege Nordheim-Viken
Alder: 41
Bosted: Høylandet


For de fleste fagfeltene skjer det en kontinuerlig utvikling, og de fleste vil på et eller annet tidspunkt føle behovet for faglig påfyll. Da er det viktig at det finnes tilgjengelige studietilbud, også for folk bosatt i distriktene.

I fjor ble jeg student. Igjen. Jeg som trodde at jeg hadde fått nok av studier for en stund, motsto ikke fristelsen da jeg som ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk tilbud om kurs i organisasjon og ledelse. Og selv om det ble et travelt år, så ble kurset en positiv opplevelse. For det første var dette et spennende fagfelt som jeg en tid har ønsket mer kunnskap om. For det andre var studiet lagt opp slik at både innleveringsoppgaver underveis og eksamen var lagt opp til at det var ens «egen» organisasjon, arbeidssituasjon og person som var case. For det tredje var det nyttig å ta kurset sammen med kolleger fra ulike enheter i samme organisasjon. Og sist, men ikke minst – studiet var lagt opp som samlinger, som gjorde det mulig å ta dette kurset uten å måtte søke permisjon fra jobben.

Videreutviklende

Jeg tror de fleste vil finne det givende å få påfyll av kunnskap, enten en videreutvikler seg innen et fagområde en kan noe om fra før, eller en beveger seg inn på nye fagområder. Jeg tror også at mange vil oppleve en helt annen glede og motivasjon for å lære når en kan relatere kunnskapen til egne erfaringer. Kombinasjonen mellom teori og praksis gir ofte nye perspektiver på ting og situasjoner.

Faglig påfyll er også viktig for andre enn deg selv. Det tilbudet jeg fikk av min arbeidsgiver var en følge av en bevisst satsing på lederutvikling i organisasjonen. Kurs som dette koster en del for arbeidsgiver, men jeg mener det er en god investering. Deltakerne av kurset sitter igjen med en bedre forståelse av organisasjonen, av lederrollen, og seg selv, noe som igjen kan føre til økt motivasjon og grunnlag for å gjøre en god jobb. Gevinsten av utdanning/videreutdanning tror jeg også gjelder de fleste yrkesgrupper. Det at personer uavhengig av stilling eller yrke har mulighet til å oppdatere seg innenfor sitt fagfelt eller innenfor et nytt fagfelt, kommer hele samfunnet tilgode gjennom mer motiverte personer og bedre kvalitet på varer og tjenester. God kvalitet på varer og tjenester har igjen betydning for om potensielle tilflyttere ser på regioner som Namdalen som et attraktivt bo- og arbeidsmarked.

Fjernstudier

Studietida mi som fulltids student på Ås ville jeg ikke vært foruten. Men for personer bosatt i distriktene og med forpliktelser som gjør det vanskelig å bli fulltids student, kan avstand til utdanningsinstitusjonene være en barriere for å ta utdanning eller videreutdanning. I dag er imidlertid det fullt mulig å være student og likevel bo og arbeide hjemme. En del studiesteder tilbyr samlingsbaserte studier. De videregående skolene arrangerer kurs av ulik art. Nettbaserte studier er tilgjengelig. FabLab Høylandet i samarbeid med Grong videregående skole har opprettet Namdal studiesenter, der teknologiske løsninger gjør det mulig med toveis kommunikasjon mellom foreleser og studentene via videokonferanseutstyr. En litt annerledes «klasseromsituasjon», men effektiv og forpliktende. Slike tilbud gir muligheter for å tilby studenter fra hele landet kurs og forelesninger i ganske «smale» fagfelt, som det ellers ville vært vanskelig å få studenter nok til på lokalt/regionalt plan. En videreutvikling av slike studietilbud tror jeg vil være av stor betydning for i større grad å dekke ulike kunnskapsbehov, kanskje spesielt i distriktene.

En del studiesteder har en bevisst strategi på å ta i bruk teknologiens muligheter i undervisningen, men jeg tror potensialet er større. Jeg tror ikke slike tilbud vil redusere studenttallet ved studiestedene, men heller øke studenttallet fordi en når ut til potensielle studenter som ellers ikke vil nytte studietilbudet. Organisasjoner og bedrifter som har vanskeligheter med å rekruttere rett kompetanse bør sjekke om det kanskje er det noen i nærmiljøet som har motivasjon til å tilegne seg rett kompetanse, dersom forholdene legges til rette. Og er du den heldige som får et interessant tilbud om faglig påfyll- si ja takk!Du vil neppe angre!